Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Erciyes Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri , Farmasotik Mikrobiyoloji

 • 2015 - 2018 Assistant Professor

  Erciyes Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri , Farmasotik Mikrobiyoloji

 • 2013 - 2014 Lecturer PhD

  Erciyes Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri , Farmasotik Mikrobiyoloji

Managerial Experience

 • 2016 - Continues Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2015 - Continues Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

Courses

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji1

 • Undergraduate Kliniğe Giriş

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2

 • Undergraduate Akılcı antibiyotik kullanımı

 • Undergraduate Bitirme Ödevi II

 • Undergraduate Akılcı antibiyotik kullanımı

 • Undergraduate Bitirme Ödevi I

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Laboratuvarı