Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Popüler kültürün oluşmasında ve aktarılmasında sosyal medyanın rolü.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.31, no.43, pp.7-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ SOSYAL MEDYADA DUYURULMASI ÜZERİNE ÜLKER, ETİ VE TORKU ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA

2.“Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26 - 27 October 2017