Education Information

Education Information

 • 2015 - 2022 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Communıcatıon Scıences, İletişim Tasarımı Ve Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Çokuluslu Şirketlerin Reklamlarının Kültürel Emperyalizm Bağlamında İncelenmesi

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  Popüler Kültürün Oluşmasında ve Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English