Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Ulaslararası İlişkiler

 • 2016 - 2019 Research Assistant PhD

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Ulaslararası İlişkiler

 • 2013 - 2016 Research Assistant

  University of Florida

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Assistant Director of the Institute

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

 • 2021 - Continues Head of Department

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 • 2019 - Continues Deputy Head of Department

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Ulaslararası İlişkiler

 • 2018 - 2018

  Erciyes University

Courses

 • Undergraduate Political Thought II

 • Undergraduate Introduction Political Science

 • Undergraduate Foreign Policy Analysis

 • Undergraduate Globalization and International Relations

 • Undergraduate Research Methods in International Relations

 • Undergraduate Social Activities

 • Postgraduate Siyasal Coğrafya

 • Undergraduate Political Thought I

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilere Giriş

 • Undergraduate Küreselleşme

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri II

 • Postgraduate Uluslararası İlişkiler ve Karma Yöntemler

 • Postgraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri

 • Undergraduate Career Planning

 • Undergraduate Demokrasi ve Toplum

 • Undergraduate Introduction to International Relations

 • Doctorate Uluslararası İlişkilerde Yorumsamacı Yaklaşımlar

 • Undergraduate Çevre ve Toplum

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilerde Seçilmiş Metinler II

 • Undergraduate Medeniyetler Tarihi

 • Undergraduate Uluslararası Güvenlik Çalışmaları

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler Teorileri I

 • Undergraduate Dünya Siyasetinde Milliyetçilik

 • Undergraduate Kültür ve Uluslararası İlişkiler

 • Postgraduate Dünya Siyasetinden İslam

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Jeopolitika

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilerde Seçilmiş Metinler I

 • Undergraduate Human Rights and Politics

 • Undergraduate International Economic Organizations

 • Undergraduate Türk Dış Politikası

 • Undergraduate Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Turkish Foreign Policy

 • Undergraduate Siyasi Tarih

 • Undergraduate Theories of International Relations

 • Undergraduate Sanat ve Uluslararası İlişkiler

 • Undergraduate English for International Relations II

 • Undergraduate Theories of International Relations

 • Undergraduate English for International Relations I

 • Undergraduate Politics of Middle East