Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BLADE AIRFOILS ON A VERTICAL AXIS WIND TURBINE

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.37, ss.115-125, 2017 Özet

PREDICTION OF PERFORMANCE AND EMISSION PARAMETERS OF AN SI ENGINE BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.33, ss.57-64, 2013 Özet

Numerical simulation and experimental studies of a biogas fueled spark ignition engine

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.599-610, 2012 Özet

NUMERICAL INVESTIGATION OF EFFECT OF TURBULATOR ON HEAT TRANSFER IN PIPE FLOWS

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, ss.51-59, 2008 Özet

Investigation of aerodynamics performance of NACA00-12 aerofoil with plain

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, ss.1-8, 2008 Özet

Exergy analysis of a MSF distillation plant

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.46, ss.2625-2636, 2005 Özet

FRICTION WELDING OF ST-AL AND AL-CU MATERIALS

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.49, ss.431-443, 1995 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kömür Sobalarında Isıl Verim ve Emisyon Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.43-45, 2002

Potential of a Catalyzed (D,D) Fusion Driven Hybrid Reactor for The Regeneration of LWR Spent Fuel

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, ss.635-640, 1998

Otto Motorlarına LPG Dönüşümü Yapılmasının Ekonomik Analizi

Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.105-109, 1997

Kazanlar ve mrvcut Kazanların doğal gaza dönüşümü

Journal Of Enginering And Architecture Faculty of Suleyman Demirel university, cilt.1, ss.10-14, 1995

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LPG YAKITLI BİR İÇTEN YANMALI MOTORUN SAYISAL MODELLEMESİ

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 June 2018, ss.1085-1091

Numerical Modeling of an LPG-Fuelled Internal Combustion Engine

UMTEB III. International Congress of Technical and Technical Sciences, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 June 2018, ss.321

INVESTIGATION OF COM BUSTION CHARACTERISTICS OF TWO STROKE ENGINE IN VAR IABLE INLET PRESSURES

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 June 2018, ss.1072-1084

USE OF GASOLINE - ACETYLENE MIXTURES AT DIFFERENT EXCESS AIR RATIOS IN AN SI ENGINE

11th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, Glasgow, İskoçya, 8 - 11 May 2018, ss.345-352

Investigation of Combustion Characteristics In Two-Stroke Engine Fueled By Methane

14th International Combustion Symposium (INCOS2018), Karabük, Türkiye, 25 - 27 April 2018, ss.308-322

Experimental Study on a Spark Ignition Engine Fuelled by Methane-Oxygen Enriched Air

6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE FUELS COMBUSTION AND FIRE, Nevşehir, Türkiye, 18 May - 21 September 2017, ss.59-65

Numerical Analysis of Turbulence Boundary Layer Development Around Mass Bodies

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 September 2017, ss.1052-1063

Investigation of Performance and Emissions in a SI Engine Fuelled by Gasoline - Acetylene Mixtures

10 th ınternational Sustainable Energy Enviroment Protection, Bled, Slovenya, 27 - 30 June 2017, ss.117-127

Investigation of Performance and Emissions of an SI Engine Powered with Oxygenated Fuel Blends

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, Bled, Slovenya, 27 - 30 June 2017, ss.129-140

Numerical investigation on oxy enriched air combustion with methane fuel in combustion chamber of a boiler

6 th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 May 2017, cilt.1, no.1, ss.265-274

An Experimental Study on The Performance And Emissions of An Si Engine Having a High Compression Ratio Fuelled by HCNG

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 September 2016, no.94, ss.385-399

Numerical Analysis of Ethanol-Hydrogen-Blends Combustion in an SI Engine

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 September 2016, no.94, ss.1-9

3d Cold Follow Simulation Inside Intake Manifold and Cylinder of an IC Engine

5th International Conference on Fuel and Combustion in Engineering (FCE’16), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 January 2016, ss.15-21
Link

Taşınabilir Güneş Takip Sistemli PV Panel Dizaynı ve Uygulaması,

20. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 September 2015, ss.10-19

Investigation Of Cold Flow Characteristics In Two-Stroke Engine Fueled By Methane

8th International Conference on Sustainable Energy&Environmental Protection, Paisley,Glasgow, İskoçya, 11 - 14 August 2015, ss.219-225

Experimental Investigation on Engine Performance and Emissions of a Spark Ignition Engine Using Biogas

Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, Mykonos Island,, Yunanistan, 14 - 18 June 2015, ss.421-428

Performance, Emissions And Combustion Characteristics Of A Modified Diesel Engine Fuelled By Hcng

7th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection SEEP2014, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 23 - 25 November 2014, ss.1-6

A Comparatıve Experimental Study On SI Engıne Fuelled By Hydrogen, Hythane and Gasolıne

Otekon 2014 7.Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 27 May 2014, cilt.1, no.1, ss.1-9
Link

Numerical Investigation of Aerodynamic Cararcteristics for three bladed Darrieus Wind Turbine on Naca 0021, Naca0015 and Clark-y

6th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, Slovenya, 1 - 04 August 2013, ss.334-340

Engine performance and analysis of 70/30 H2/NH3,H2 and gasoline fules in an SI engine

İnternational Conference on Fuels and Combustion Engines, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 January 2012, ss.1-9

Experimental Study of CH4/H-2 Mixtures in Internal Combustion Engines

NSTI Nanotechnology Conference and Expo, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 16 June 2011, ss.740-745 Özet

investigation of variation in cylinder parameters in a spark ignition natural gas engine with naturalgas-hydrogen blends

international conference on heat transfer,fluid mechanics and thermodynamics, Antalya, Türkiye, 19 - 21 July 2010, ss.1881-1887

experimental investigation of biogas as a fuel in internal combustion engines

international combustion symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 27 June 2010, ss.1-8

investigations on the performance and ignition of a spark ignition engine fuelled by biogas

İnternational Conference on Fuels and Combustion in Engines, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 October 2009, ss.43-54

A Parametric Study On Hydrogen Production Via Steam-Methane Reforming In Fusion-Driven Systems

ULIBTK09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 June 2009, ss.256-262

Bir Gaz Türbin Yakıcısında Doğal Gaz Ve Kerozin Yanmasının Sayısal İncelenmesi

17. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 24 - 27 June 2009, ss.935-941 Özet

Experimental Study Of Hydrogen In Internal Combustion Engines

Nanotech 2009 Conference, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 May 2009, ss.107-110 Özet

Control of Flow Separation and Transition Point over an Aerofoil at Low Re Number using Suction

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK'09, Sivas, Türkiye, 1 - 04 January 2009

Investigations on the Performances and Emissions of A Spark Ignition Engine Fuelled by Biogas

International Conference On Fuels And Combustion In Engines, Türkiye, 1 - 04 January 2009

experimental study on a spark ignition engine fueled by methane

international combustion symposium, Sakarya, Türkiye, 9 - 10 October 2008, ss.161-168

Metan İle Çalışan Buji Ateşlemeli Bir Motorda Yanma Olayının Sayısal Analizi

Otekon'08,IV. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 January 2008

numerical analysis hydrogen air combustion in a SI engine

WHTC-2007 World hydrogen technologies convention, Montecatini-Terme, İtalya, 4 - 07 November 2007, ss.1-8

Kazan Duman Borusu İçine Yerleştirilen Türbülatörlerin Kazan Verimine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

16.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK'07, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 July 2007

Flaplı kanat profilinin aerodinamik performansı, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK'07, Kayseri, Türkiye, 30 May - 02 June 2007, ss.5-11

Boru İçi Akışlarda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Araştırılması

16.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK'07, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 January 2007

Flaplı Kanat Profilinin Aerodinamik Performansı

16.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK?07, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 January 2007

Bir Metan-Hava Yakıcısında Dönmeli Akış Etkisinin Sayısal Analizi

III.Ege Enerji Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 August 2006

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıtlar

HaSeM'06, Kayseri VI.Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 July 2006

Gaz Türbinli Motorlarda Sıkıştırma Oranının Verime Etkisi

HaSeM'06, Kayseri VI.Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 June 2006

Katalitik Konvertörün Egzost Emisyonlarına Etkisi

ULIBTK'05 15.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 October 2005

Boru İçindeki Kare Engellerin Isı Transferine ve Basınç Düşümüne Etkisinin İncelenmesi

ULIBTK'05 15.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 October 2005

calculation of combustion characteristics of addition of hydrogen energy congress and exhibition

IHEC 2005 proceedings international hyrogen energy congress and exhibition, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 July 2005, ss.1-7

Endüstriyel Tesislerde Basınçlı Hava Maliyetinin Azaltılması

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 July 2005

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt olarak Hidrojen Kullanılması

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 July 2005

Doğalgaz ve Doğalgazlı Isıtma Cihazları

1.Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 04 June 2005

Motorlu Taşıtlarda Alternatif ve Yenilenebilir Yakıt Kullanımın İrdelenmesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 November 2003

Rüzgâr Enerjisi Değerlendirme Kriterleri ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 November 2003

Güneş Enerjisi İle Suyun Damıtılması

Güneş Günü Sempozyumu ve Sergisi 99, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 July 1999

Mikro Denetleyici Kontrollü Sürtünme Kaynağı

Elektrik Mühendisliği 6.ulusal Kongresi, Burdur, Türkiye, 1 - 04 October 1995

Otomobillerde Enerji Tasarrufu

Türkiye 5. Enerji Konferansı, Ankara, Türkiye, 22 - 26 October 1990, cilt.1, ss.13-23

Laser spot Welding of Multi and Single core Wires

Conference SPIE Proceeding, Hollanda, 1 - 04 September 1988

Study Into Laser spot Welding of Sheet metals at Subatmospheric Pressure air

The Institute of Metals Materilas, İngiltere, 1 - 04 June 1987

Dizelleşmenin Ekonomik Bilançosu

Kayseri 1.Üniversite sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 December 1985

Kitap & Kitap Bölümleri

The Future of Internal Combustion Engines

Alternative Fuels for Internal Combustion Engines, Carlucci AP, Editör, Intechopen, London, ss.1-28, 2019
Link

ULIBTK-2007 KONGRE KİTABI

Kardelen Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, 2007

Diğer Yayınlar