Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Relationship of genetic factors with development of aortic dissection and aneurysm

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.26, no.4, pp.557-564, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Surgical repair of interrupted aorta and ascending aortic aneurysm

Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, vol.39, no.7, pp.627, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Surgical approach to the management of Brucella endocarditis

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, vol.37, no.5, pp.1021-1024, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

A rare cause of peripheral arterial embolism: ruptured cardiac hydatid cyst

VASA-JOURNAL OF VASCULAR DISEASES, vol.31, no.2, pp.129-131, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Unusually located hydatid cysts: Intrathoracic but extrapulmonary

ANNALS OF THORACIC SURGERY, vol.64, no.2, pp.334-337, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Primary cardiac echinococcosis in childhood

Scan J Thorac Cardiovasc Surg, vol.29, pp.153-156, 1995 (Journal Indexed in SCI)

Primary cardiac echinococcosis in childhood. Case report.

Scandinavian journal of thoracic and cardiovascular surgery, vol.29, pp.153-6, 1995 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Cardiac Hydatid Cyst Associated with Cerebral Involvement in a Child: Case Report

KSÜ Tıp Fak Der, vol.13, no.3, pp.95-97, 2018 (National Refreed University Journal)

Çocukta Serebral Tutulumun Eşlik Ettiği Kardiyak Kist Hidatik: Olgu Sunumu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, pp.88-90, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Iatrogenic Coronary Perforation and Right Ventricule Fistula

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, vol.30, no.1, pp.43-44, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kronik böbrek hastalarında koroner arter cerrahisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.17, pp.119-123, 2008 (Other Refereed National Journals)

Aspartat ve glutamatlı kan kardiyoplejisinin ventrikül fonksiyonlarına etkisi

Turkish Journal of Medical Sciences, vol.18, pp.118-124, 2006 (Other Refereed National Journals)

Koroner baypas sonrası sol iç meme arter grefti ve akciğer damarları arasında fistül oluşumu

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.32, no.4, pp.258-261, 2004 (Other Refereed National Journals)

Prostetik mitral kapak disfonksiyonları

T Klin Kalp Damar Cerrahisi, vol.4, pp.100-104, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kronik böbrek yetmezlikli bir hastada triküspid kapak endokarditi cerrahi tedavisi

T Klin Kalp Damar Cerrahisi, vol.4, pp.109-111, 2003 (Other Refereed National Journals)

Sorin Bicarbon mekanik kalp kapağının klinik sonuçları

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, vol.2, pp.20-25, 2001 (Other Refereed National Journals)

Pulmoner embolizmli bir olguda cerrahi tedavi

T Klin Kalp Damar Cerrahisi, vol.2, pp.34-37, 2001 (Other Refereed National Journals)

Dev sol ventrikül pseudoanevrizmasında cerrahi tedavi: Olgu sunumu

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.8, pp.556-558, 2000 (Other Refereed National Journals)

Intracardiac masses

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, vol.8, no.4, pp.378-380, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

45 yaş ve altındaki hastalarda koroner arter cerrahisi

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, vol.1, pp.44-47, 2000 (Other Refereed National Journals)

65 yaş ve üzerindeki hastalarda koroner arter cerrahisi

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, vol.1, pp.51-54, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kadınlarda koroner arter cerrahisi

MN KARDİYOLOJİ, vol.7, pp.125-128, 2000 (Other Refereed National Journals)

Triküspid kapak cerrahisi sonuçlarımız

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, vol.1, pp.55-58, 2000 (Other Refereed National Journals)

Penetran Kalp yaralanmaları

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.7, pp.349-352, 1999 (Other Refereed National Journals)

Kalp cerrahisinde postoperatif komplikasyonlar ve CRP

MN KARDİYOLOJİ, vol.6, pp.276-279, 1999 (Other Refereed National Journals)

Intrathoracic migration of a Kirschner wire

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, vol.7, no.4, pp.319-320, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Transseptal superior girişimle mitral kapak cerrahisi

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.6, pp.412-416, 1998 (Other Refereed National Journals)

Aortapulmoner pencere: Olgu sunumu

Actualite Chimique, vol.20, pp.173-175, 1998 (National Refreed University Journal)

Aorto-İliak arter cerrahisi ve sonuçları

Cerrahi Tıp Arşivi, vol.3, pp.127-131, 1998 (Other Refereed National Journals)

Periferik arter yaralanmaları (336 olgu nedeniyle)

DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, vol.1, pp.24-30, 1998 (Other Refereed National Journals)

Blunt thoracic trauma: Analysis of 1730 patients

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, vol.6, no.4, pp.308-312, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Üst ekstremite arter yaralanmaları (106 olgu nedeniyle)

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.5, pp.218-222, 1997 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılarda koroner arter cerrahisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.50, pp.149-151, 1997 (National Refreed University Journal)

Primary aorto-jejunal fistula

Cerrahi Tıp Arşivi, vol.1, pp.153-154, 1996 (Other Refereed National Journals)

Künt toraks travması: 1200 olgunun gözden geçirilmesi.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.17, pp.318-24, 1995 (National Refreed University Journal)

Poliserozitli bir olgu

Tüberküloz ve Toraks, vol.43, pp.221-223, 1995 (Other Refereed National Journals)

Genç erişkinlerde CABG cerrahisi. (Erken sonuçlar)

T Klin Tıp Bilimleri, vol.15, pp.182-184, 1995 (Other Refereed National Journals)

Femoropopliteal perkütan transluminal balon anjioplasti

Erciyes Tıp Dergisi, vol.16, pp.296-299, 1994 (National Refreed University Journal)

Travmatik kalp yaralanmaları

T Klin Kardiyoloji, vol.7, pp.172-174, 1994 (Other Refereed National Journals)

Myxomas

Erciyes Tıp Dergisi, vol.16, pp.154-158, 1994 (National Refreed University Journal)

Penetran karotis arter yaralanmaları

ERCİYES TIP DERGİSİ, vol.16, pp.349-351, 1994 (National Refreed University Journal)

Erişkin hastalarda atrial septal defekt cerrahisi.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.16, pp.159-161, 1994 (National Refreed University Journal)

Kapalı mitral komissürotomi: 8 yıllık sonuçlar.

Erciyes Tıp Dergisi, vol.15, pp.407-410, 1993 (National Refreed University Journal)

Açık mitral komissürotomi: Kayseri'de yapılan ilk açık kalp ameliyatı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.118-120, 1993 (National Refreed University Journal)

Adult respiratör distres sendromu

Erciyes Tıp Dergisi, vol.15, pp.87-91, 1993 (National Refreed University Journal)

Intraarterial streptokinase infusion in arterial occlusions

ERCİYES TIP DERGİSİ, vol.15, pp.144-147, 1993 (National Refreed University Journal)

Mitral kapak hastalığının cerrahi endikasyonları

Erciyes Tıp Dergisi, pp.238-241, 1992 (National Refreed University Journal)

Respiratör tedavisi

Erciyes Tıp Dergisi, pp.242-249, 1992 (National Refreed University Journal)

Patent duktus arteriosus

Erciyes Tıp Dergisi, pp.223-228, 1992 (National Refreed University Journal)

Kalp cerrahisinde geç kalp tamponadı

Erciyes Tıp Dergisi, vol.13, pp.238-242, 1991 (National Refreed University Journal)

Postperikardiyotomi sendromu

Erciyes Tıp Dergisi, vol.13, pp.243-248, 1991 (National Refreed University Journal)

The effects of mitral valve surgery on pulmonary hypertension

Erciyes Tıp Dergisi, vol.13, pp.20-23, 1991 (National Refreed University Journal)

Ülkemizde ilk yapay kalp (Symbion J-7) uygulaması

Türkiye Klinikleri, vol.9, pp.294-296, 1989 (Other Refereed National Journals)

304 hastada gerçekleştirilen kalp kapak replasmanlarının erken ve geç sonuçları

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, vol.2, pp.124-128, 1989 (Other Refereed National Journals)

Sinüs valsalva anevrizmaları

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, vol.2, pp.138-142, 1989 (Other Refereed National Journals)

Açık kalp cerrahisi sonrası oral demir tedavisi

Ankara Tıp Bülteni, vol.9, pp.171-176, 1987 (National Refreed University Journal)

Sol atrial miksomalar

Ankara Tıp Bülteni, vol.8, pp.131-138, 1986 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bypass Ameliyatı Geçiren Hastaların Kan ve Miyokard Dokularında PTEN Geninin Ekspresyonunun Araştırılması.

7. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 2 - 05 July 2018, vol.1, pp.59

İnterventriküler septuma yerleşmiş asemptomatik hidatik kist

12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2013, pp.189

A case of aortic coarctation mimicking interrupted aorta with ascending aorta aneurysm

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 September 2009, vol.12, pp.87

Diseases of the aorta and the aortic arch: Critical observation and surgical experience

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 September 2009, vol.12, pp.73

Enfektif endokarditli olgularda cerrahi tedavi

10. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008, pp.178

Marfan sendromunda asandan aorta ve üç kapak replasmanı

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.1

Traumatic arteriovenous fistulas

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 December 2007, vol.10, pp.57

Üst ekstremite arteriyel yaralanmaları

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.1

Artery injuries in the upper extremity

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 December 2007, vol.10, pp.57

Brusella endokarditi ve cerrahi tedavisi

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.1

Aorta-right ventricular fistula due to penetrating cardiac injury

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.10, pp.117

A pacemaker complication noticed at coronary bypass operation: right ventricle rupture. Case report

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.10, pp.80

Ascending aorta and triple valve replacement in Marfan’s syndrome

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.10, pp.72

Coronary artery bypass surgery in women

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.10, pp.79

Brucella endocarditis and surgical treatment

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2007, vol.10, pp.94

271 Hastada yapılan Sorin kalp kapağı replasman sonuçları

9. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2006, pp.191

St Jude kapak replasmanı sonuçları

9. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2006, pp.208

45 yaş ve öncesinde koroner arter bypass cerrahisi

9. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2006, pp.191

65 yaş ve üzerinde koroner arter bypass cerrahisi

9. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2006, pp.251

Results of valve replacements with Ultracor prostheses

2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 September 2006, vol.9, pp.79

Coronary bypass surgery in the patients 65 years old and over

2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 September 2006, vol.9, pp.84

Brucella endocarditis in childhood and surgical treatment with manughian procedure

2nd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 September 2006, vol.9, pp.91

Results of valve replacements with St Jude prostheses

2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 September 2006, vol.9, pp.79

45 yaş ve altındaki hastalarda koroner arter bypass cerrahisi

VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 05 September 2004, pp.71

65 yaş ve üzerindeki hastalarda koroner arter bypass cerrahisi

VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 05 September 2004, pp.71

St jude protezi ile yapılan kapak replasmanı

VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 05 September 2004, pp.72

Midterm results of valve replacements with Ultracor prostheses

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.169

Right subclavian artery cannulation for patients with ascending and/or arcus aorta disease

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.195

Results of Valve replacements with Sorin Bicarbon prostheses in 143 patients

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.221

Asendan ve/veya arkus aorta hastalığında sağ subklavian arter kanülasyonu

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.427

Pulmoner kapak endokarditine bağlı Medtronic Freestyle Aortic Root Bioprotez replasmanı

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.335

Açık kalp cerrahisi sonrası erken dönemde devamlı mikst venöz oksijen saturasyonu izleniminin etkinliği

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.233

Ultracor kapak replasmanı sonuçlarımız

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.417

Sağ atrial kitle: Hepatosellüler karsinom metastazı

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.445

Üst ekstremite arter yaralanmaları

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.406

İdiopatik trombositopenik purpuralı bir olguda koroner bypass cerrahisi

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.458

Medtronic freestyle aortic root bioprosthesis replacement due to pulmonic valve endocarditis

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Finland, 1 - 04 July 2002, pp.106

Penetrating cardiac injuries

51st International Congress of the European Society of Cardiovascular Surgery, Finland, 1 - 04 July 2002, pp.126

Upper extremity artery injuries

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Finland, 1 - 04 July 2002, pp.139

Early and late results of vascular access for hemodialysis

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Helsinki, Finland, 1 - 04 July 2002, pp.142

Comparison of the results of medical and surgical treatment in acute iliofemoral venous thromboses

51st International Congress of the European Society of Cardiovascular Surgery, Finland, 1 - 04 June 2002, pp.141

Konstriktif perikardit tanısı almış olguların cerrahi öncesi ve sonrası bulgularının değerlendirilmesi

III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 06 May 2001, pp.41

Beş yaşında brucella endokarditine bağlı kapak replasmanı

VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000, pp.220

Sorin kapak sonuçlarımız

VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000, pp.131

Postinfarktüs dev sol ventrikül pseudoanevrizmasında cerrahi tedavi

VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2000, pp.219

Kalp içi kitleler

V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 1998, pp.307

Kirschner telinin intra-torasik migrasyonu

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 1998, pp.307

The usage of carnitine for favorable myocardial protection open heart surgery

9 th Annual meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Israel, 1 - 04 October 1996, pp.1025

Genç erişkinlerde koroner arter cerrahisi

XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 1 - 04 June 1996, pp.46

Anevrizmo-enterik fistül

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 1994, pp.188

Myxoma

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 1994, pp.59

Üst ekstremite akut arter tıkanmaları

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 1994, pp.133

Femoropopliteal perkütan balon anjioplasti

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 1994, pp.193

142 lomber sempatektomi olgusunun retrospektif olarak incelenmesi

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 1993, pp.12

Arteriyel tıkanmalarda fibrinolitik tedavi

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Turkey, 1 - 04 April 1993, pp.36

Tek yanlı diyafragma paralizisi ve eventrasyonu için diyafragmatik plikasyon

II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 1992, pp.42

Books & Book Chapters

Koroner Arter Hastalıkları

in: Kardiyovasküler Cerrahi, Akçalı Y, Ceyran H, Emiroğulları N, Kahraman C, Taşdemir K , Editor, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, 2003

Konjenital Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, 2001

Konjenital Kalp Hastalıkları

in: Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ders Notları, Yiğit Akçalı, Editor, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Kayseri, pp.113-136, 1996

Oksijen ve respiratör tedavisi

in: İntörn El Kitabı, Eyüp Selahattin Karakaş , Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.166-171, 1992