Education Information

Education Information

 • 2011 - 2019 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences, --, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Harran University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Horasan Şâfiîliği ve Râfiî

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences, --

 • 2009 Postgraduate

  Ebü’l-Hasen el-Mâverdî ve Ebû Ya‘lâ el Ferrâ’nın el-Ahkâmü’s-Sultâniyye Adlı Eserlerinin Mukayesesi (İmamet ve Yargı Konuları Örneği)

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri