Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  ARILAR ALGORİTMASI, ARMONİ ARAMA ALGORİTMASI VE YAPAY BALIK SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE LİNEER ANTEN DİZİ SENTEZİ

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  NEVUS İMGELERİNİN KLİNİK TANI AMAÇLI SINIFLANDIRILMASI

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Elektronik Anabilim Dalı