Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 2019 - 2020 Research Assistant PhD

  Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 2011 - 2019 Research Assistant

  Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 2009 - 2011 Research Assistant

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Managerial Experience

 • 2019 - 2020 Birim Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

  Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 2017 - 2020 Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni

 • 2017 - 2020 Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni

Courses

 • Under Graduate Çiftlik Hayvanları Fizyolojisi

 • Under Graduate Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi

 • Post Graduate Çiftlik Hayvanlarında İleri Üreme Teknikleri

 • Doctorate Advancements in Sheep Production

 • Under Graduate Keçi Yetiştiriciliği

 • Post Graduate Süt Keçiciliği

 • Under Graduate Mesleki Uygulama IV

 • Post Graduate Advanced Animal Breeding

 • Under Graduate Mesleki Uygulama II

 • Under Graduate Zootekniye Giriş

 • Under Graduate Mezuniyet Tezi 2

 • Under Graduate Hayvancılıkta İleri Teknoloji ve İnovasyon

 • Under Graduate Alternatif Hayvansal Üretim Teknikleri

 • Post Graduate Karkas Değerlendirme

 • Under Graduate Üreme Biyolojisi

 • Under Graduate Hayvan Yetiştirme

 • Post Graduate İleri Koyunculuk

 • Under Graduate Çiftlik Hayvanlarında Üreme Teknolojileri

 • Under Graduate Mezuniyet Tezi 1

 • Post Graduate Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Genetiği

 • Under Graduate Mesleki Uygulama I

 • Post Graduate Hayvancılıkta Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

 • Under Graduate Mesleki Uygulama III

 • Under Graduate Hayvansal Üretimde Hijyen ve Sanitasyon

 • Under Graduate Koyun Yetiştiriciliği

 • Under Graduate Çiftlik Hayvanları Endokrinolojisi

 • Under Graduate Hayvan Yetiştirme