Biyografi

Lisans eğitimini 2004-2008 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı’nda “Kısıtlı Su Olanaklarının Keçilerde Sıcaklık Düzenleme Mekanizması ve Davranış Üzerine Etkileri” başlıklı teziyle; doktora eğitimini ise 2019 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı’nda “Dişi ve Erkek Kıl Keçilerinde Üreme Aksı Hormonlarının Yıllık Değişimi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2015-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programını bitirmiştir. 2009-2011 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2011-2019 yılları arasında ise Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2020 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri
2012 - 2019 Doktora, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye
2015 - 2017 Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Laborant Ve Veteriner Sağlık, Türkiye
2009 - 2012 Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye
2004 - 2008 Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zooteknist Ziraat Mühendisi, Türkiye
Yabancı Diller
Almanca, A1 Başlangıç İngilizce, C1 İleri
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
2015 Uygulamalı Biyoistatistik Kursu, Sağlık ve Tıp, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD
2014 Tarımsal Bilimlerde Proje Hazırlama Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Planlama, TUBITAK
2010 Deney Hayvanlarını Kullanma Serifikası Kursu, Sağlık ve Tıp, Erciyes Üniversitesi
2010 Etkili Sunum Teknikleri ve Teknik Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi, Eğitim Yönetimi ve Planlama, Avrupa Birliği IFSAT
2010 Organic.Mednet: Developing the Skills of Organic Agriculture in Mediterranean, Eğitim Yönetimi ve Planlama, LLL Multilateral LdV Transfer of Innovation Project
2009 İstatistik Paket Programlarının Kullanımı, Bilişim, Çukurova Üniversitesi
2008 Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, Bilişim, Milli Eğitim Bakanlığı
Yaptığı Tezler
2019 Dişi ve Erkek Kıl Keçilerinde Üreme Aksı Hormonlarının Yıllık Değişimi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Doktora
2012 Kısıtlı Su Olanaklarının Keçilerde Sıcaklık Düzenleme Mekanizması (Termoregülasyon) ve Davranış Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Tarımsal Bilimler, Ziraat, Zootekni ve Hayvan Besleme, Zootekni, Büyükbaş , Küçükbaş , Hayvan Refahı, Davranış ve Etik, Yaşam Bilimleri, Biyoinformatik, Biyoenformasyon, Hayvan Biyolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Hayvanların Büyüme ve Gelişimi, Temel Bilimler
Akademik Unvanlar / Görevler
2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2019 - 2020 Araştırma Görevlisi Dr., Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2011 - 2019 Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2009 - 2011 Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni
Akademik İdari Deneyim
2019 - 2020 Birim Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2017 - 2020 Birim Kalite Komisyonu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2017 - 2020 Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
Verdiği Dersler
2019 - 2020, 2020 - 2021 Çiftlik Hayvanları Fizyolojisi, Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi, Lisans
2020 - 2021 Çiftlik Hayvanlarında İleri Üreme Teknikleri, Yüksek Lisans
2020 - 2021 Advancements in Sheep Production, Doktora
2019 - 2020, 2020 - 2021 Keçi Yetiştiriciliği, Lisans
2020 - 2021 Süt Keçiciliği, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama IV, Lisans
2020 - 2021 Advanced Animal Breeding, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama II, Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Zootekniye Giriş, Lisans
2020 - 2021 Mezuniyet Tezi 2, Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Hayvancılıkta İleri Teknoloji ve İnovasyon, Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Alternatif Hayvansal Üretim Teknikleri, Lisans
2020 - 2021 Karkas Değerlendirme, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Üreme Biyolojisi, Lisans
2020 - 2021 Hayvan Yetiştirme, Lisans
2020 - 2021 İleri Koyunculuk, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Teknolojileri, Lisans
2020 - 2021 Mezuniyet Tezi 1, Lisans
2019 - 2020 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Genetiği, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama I, Lisans
2019 - 2020 Hayvancılıkta Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama III, Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Hayvansal Üretimde Hijyen ve Sanitasyon, Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Koyun Yetiştiriciliği, Lisans
2019 - 2020, 2020 - 2021 Çiftlik Hayvanları Endokrinolojisi, Lisans
2019 - 2020 Hayvan Yetiştirme, Lisans
Jüri Üyelikleri
Aralık 2020 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Erciyes Üniversitesi
Kasım 2020 Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erciyes Üniversitesi
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Desteklenen Projeler
2019 - Devam Ediyor Yemlerde ve Hayvansal Ürünlerde Ham Besin Madde ve Metabolik Enerji İçeriklerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2018 - Devam Ediyor Sazlık kamışı (Phragmites australis) bitkisinin yem olarak kullanım olanaklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2020 Koyunlarda gebelik döneminde farklı düzeyde protein içeren rasyonlarla beslemenin fötüste ve 2 aylık kuzularda iskelet kası transkriptomuna miRNA ekspresyonuna ve metilasyonuna etkisi üzerine bir araştırma, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2019 Dişi ve Erkek Kıl Keçilerinde Üreme Aksı Hormonlarının Yıllık Değişimi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2019 Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Farklı Oranlarda Kullanılan Tritikalenin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bileşenlerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2018 Bıldırcın Rasyonlarına İlave Edilen Reishi Mantarı (Ganoderma Lucidum) Tozunun Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Barsak Mikroflorası ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2018 Kıl Keçilerinde Bazı Hormonal, Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Yıllık Değişimi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2018 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının ArGe Kümes Şartlarında Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2018 KURUTULMUŞ ÇÖZÜNÜRLÜ DAMITIK TAHIL DANELERİ (DDGS) İÇEREN BROİLER RASYONLARINA ESANSİYEL YAĞ VE VİTAMİN E İLAVESİNİN PERFORMANS, KARKAS ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDANT AKTİVİTE, BAĞIRSAK MİKROFLORASI VE KISA ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2017 Narenciye Posası Silajlarında Kimyasal Kompozisyon, Enerji İçerikleri ve Organik Madde Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2017 Türkiyedeki süt sığırcılığı işletmelerinde kuyruk kesme ve tıraşlama işlemlerinin hayvan refahı gönenci bakımından değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2017 Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Ham ve Isıl İşlem Görmüş Kenevir Tohumunun PerformansYumurta İç ve Dış Kalite Özellikleri ile Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2013 - 2017 Holstein Irkı Sığırlarda Bazı Genetik Belirteçlerin Süt Verimi ve Büyüme Performası Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2013 - 2017 Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılan Broyler ve Yumurta Tavuklarında Yeme Katılan Esansiyel Yağ ve Vitamin Kombinasyonlarının Performansa Etkisi ve Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2016 Küçükbaş hayvanlar için yerli rumen kanülü üretimi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2016 Fermantasyon Süresinin Mısır Hasılı ve Kabak Artığı Silajlarında Besin Madde İçerikleri ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2016 Çiftlik Hayvanlarında Verimle İlişkili Bazı Hormon ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2014 - 2016 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge Kümes Şartlarında Karşılaştırılması, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
2015 - 2015 Çerezlik Kabak çekirdeği artıklarının Kaba Yemler ile karışımlarının Gaz Üretim Parametreleri ve Metabolik Enerji İçerikleri Bakımından Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2014 - 2015 Yemlerde Organik Asit ve Gaz Üretimi ve Hayvansal Ürünlerde Yağ Asitleri Düzeylerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2014 - 2014 Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2011 - 2014 Çekirdek Kabağı Artıklarından Silaj Yapılabilme İmkanları Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2011 - 2013 Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Nevşehir Halk Elinde Akkaraman Irkı Islahı, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
2009 - 2010 Seyhan Nehri Havzasında Hayvansal Üretim ve Çevresel Faaliyetlerin İklim Değişikliğine Adaptasyonu, AB Destekli Diğer Projeler
Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
2013 - Devam Ediyor Ankara Zootekni Derneği, Üye
2009 - Devam Ediyor Çukurova Zootekni Derneği, Üye
2004 - 2019 Ziraat Mühendisleri Odası, Üye
Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler
02 Mayıs 2019 Kaliber M., Zootekni Çalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Ankara, Türkiye
24 Nisan 2019 Kaliber M., Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvan ve Gıda Bilimleri Konferansı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Kayseri, Türkiye
24 Nisan 2014 Kaliber M., Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Kayseri, Türkiye
23 Nisan 2014 Kaliber M., X. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Kayseri, Türkiye
Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri
2010 - 2010 Organic.Mednet: Developing The Skills Of Organic Agriculture İn Mediterranean, http://www.organic-mednet.eu/, Çukurova Üniversitesi, Turkey
Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri
2017 Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Katılımcı, Kayseri, Türkiye
2017 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Katılımcı, Konya, Türkiye
2015 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Katılımcı, Konya, Türkiye
2015 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Katılımcı, Diyarbakır, Türkiye
2015 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı, Diyarbakır, Türkiye
2014 Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Katılımcı, Kayseri, Türkiye
2014 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı, Kayseri, Türkiye
2014 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Katılımcı, Kayseri, Türkiye
2013 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı, Erzurum, Türkiye
2013 IX. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Katılımcı, ERZURUM, Türkiye
2013 3. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye
2012 I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Katılımcı, KAYSERİ, Türkiye
2012 IIX. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Katılımcı, Şanlıurfa, Türkiye
2012 2. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Katılımcı, KAYSERİ, Türkiye
2011 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Katılımcı, Adana, Türkiye
2011 VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Katılımcı, Aydın, Türkiye
2011 Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye
2010 I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Katılımcı, Kayseri, Türkiye
2010 1. Organik Hayvancılık Kongresi, Katılımcı, Gümüşhane, Türkiye
2010 Ulusal Keçicilik Kongresi, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye
2010 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Katılımcı, Erzurum, Türkiye
2010 6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı, Konya, Türkiye
2010 VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Katılımcı, Konya, Türkiye
2007 VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye
Atıflar