Biography

Lisans eğitimini 2004-2008 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı’nda “Kısıtlı Su Olanaklarının Keçilerde Sıcaklık Düzenleme Mekanizması ve Davranış Üzerine Etkileri” başlıklı teziyle; doktora eğitimini ise 2019 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı’nda “Dişi ve Erkek Kıl Keçilerinde Üreme Aksı Hormonlarının Yıllık Değişimi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2015-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programını bitirmiştir. 2009-2011 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2011-2019 yılları arasında ise Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2020 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Education Information
2012 - 2019 Doctorate, Ankara University, Instıtute Of Scıence, Zootekni, Turkey
2015 - 2017 Associate Degree, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Laborant Ve Veteriner Sağlık, Turkey
2009 - 2012 Post Graduate, Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Turkey
2004 - 2008 Under Graduate, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zooteknist Ziraat Mühendisi, Turkey
Foreign Languages
German, A1 Beginner English, C1 Advanced
Certificates, Courses and Trainings
2015 Uygulamalı Biyoistatistik Kursu, Health&Medicine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD
2014 Tarımsal Bilimlerde Proje Hazırlama Eğitimi, Education Management and Planning, TUBITAK
2010 Deney Hayvanlarını Kullanma Serifikası Kursu, Health&Medicine, Erciyes Üniversitesi
2010 Etkili Sunum Teknikleri ve Teknik Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi, Education Management and Planning, Avrupa Birliği IFSAT
2010 Organic.Mednet: Developing the Skills of Organic Agriculture in Mediterranean, Education Management and Planning, LLL Multilateral LdV Transfer of Innovation Project
2009 İstatistik Paket Programlarının Kullanımı, IT, Çukurova Üniversitesi
2008 Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, IT, Milli Eğitim Bakanlığı
Dissertations
2019 Dişi ve Erkek Kıl Keçilerinde Üreme Aksı Hormonlarının Yıllık Değişimi, Ankara University, Instıtute Of Scıence, Zootekni, Doctorate
2012 Kısıtlı Su Olanaklarının Keçilerde Sıcaklık Düzenleme Mekanizması (Termoregülasyon) ve Davranış Üzerine Etkileri, Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Post Graduate
Research Areas
Agricultural Sciences, Agriculture, Zootekni and Animal Nutrition, Animal Husbandry, Cattle, sheep, Animal Welfare, Behavior and Ethics, Life Sciences, Bioinformatics, Biological Information, Animal Biology, Animal Physiology, Animal Development and Maturation, Natural Sciences
Academic Titles / Tasks
2020 - Continues Assistant Professor, Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2019 - 2020 Research Assistant PhD, Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2011 - 2019 Research Assistant, Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2009 - 2011 Research Assistant, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni
Academic and Administrative Experience
2019 - 2020 Birim Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi, Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2017 - 2020 Birim Kalite Komisyonu Üyesi, Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
2017 - 2020 Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Erciyes University, Seyrani Ziraat Fakültesi, Zootekni
Courses
2019 - 2020, 2020 - 2021 Çiftlik Hayvanları Fizyolojisi, Under Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi, Under Graduate
2020 - 2021 Çiftlik Hayvanlarında İleri Üreme Teknikleri, Post Graduate
2020 - 2021 Advancements in Sheep Production, Doctorate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Keçi Yetiştiriciliği, Under Graduate
2020 - 2021 Süt Keçiciliği, Post Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama IV, Under Graduate
2020 - 2021 Advanced Animal Breeding, Post Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama II, Under Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Zootekniye Giriş, Under Graduate
2020 - 2021 Mezuniyet Tezi 2, Under Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Hayvancılıkta İleri Teknoloji ve İnovasyon, Under Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Alternatif Hayvansal Üretim Teknikleri, Under Graduate
2020 - 2021 Karkas Değerlendirme, Post Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Üreme Biyolojisi, Under Graduate
2020 - 2021 Hayvan Yetiştirme, Under Graduate
2020 - 2021 İleri Koyunculuk, Post Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Teknolojileri, Under Graduate
2020 - 2021 Mezuniyet Tezi 1, Under Graduate
2019 - 2020 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Genetiği, Post Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama I, Under Graduate
2019 - 2020 Hayvancılıkta Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Post Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Mesleki Uygulama III, Under Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Hayvansal Üretimde Hijyen ve Sanitasyon, Under Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Koyun Yetiştiriciliği, Under Graduate
2019 - 2020, 2020 - 2021 Çiftlik Hayvanları Endokrinolojisi, Under Graduate
2019 - 2020 Hayvan Yetiştirme, Under Graduate
Jury Memberships
December 2020 PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Erciyes Üniversitesi
November 2020 Doctoral Examination, Doctoral Examination, Erciyes Üniversitesi
Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes
Articles Published in Other Journals
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Supported Projects
2019 - Continues Yemlerde ve Hayvansal Ürünlerde Ham Besin Madde ve Metabolik Enerji İçeriklerinin Araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2018 - Continues Sazlık kamışı (Phragmites australis) bitkisinin yem olarak kullanım olanaklarının araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2020 Koyunlarda gebelik döneminde farklı düzeyde protein içeren rasyonlarla beslemenin fötüste ve 2 aylık kuzularda iskelet kası transkriptomuna miRNA ekspresyonuna ve metilasyonuna etkisi üzerine bir araştırma, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2019 Dişi ve Erkek Kıl Keçilerinde Üreme Aksı Hormonlarının Yıllık Değişimi, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2019 Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Farklı Oranlarda Kullanılan Tritikalenin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bileşenlerine Etkisi, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2018 Bıldırcın Rasyonlarına İlave Edilen Reishi Mantarı (Ganoderma Lucidum) Tozunun Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Barsak Mikroflorası ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2018 Kıl Keçilerinde Bazı Hormonal, Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Yıllık Değişimi, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2018 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının ArGe Kümes Şartlarında Karşılaştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2018 KURUTULMUŞ ÇÖZÜNÜRLÜ DAMITIK TAHIL DANELERİ (DDGS) İÇEREN BROİLER RASYONLARINA ESANSİYEL YAĞ VE VİTAMİN E İLAVESİNİN PERFORMANS, KARKAS ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDANT AKTİVİTE, BAĞIRSAK MİKROFLORASI VE KISA ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2017 Narenciye Posası Silajlarında Kimyasal Kompozisyon, Enerji İçerikleri ve Organik Madde Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2017 Türkiyedeki süt sığırcılığı işletmelerinde kuyruk kesme ve tıraşlama işlemlerinin hayvan refahı gönenci bakımından değerlendirilmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2017 Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Ham ve Isıl İşlem Görmüş Kenevir Tohumunun PerformansYumurta İç ve Dış Kalite Özellikleri ile Antioksidan Aktivite Üzerine Etkileri, Project Supported by Higher Education Institutions
2013 - 2017 Holstein Irkı Sığırlarda Bazı Genetik Belirteçlerin Süt Verimi ve Büyüme Performası Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2013 - 2017 Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılan Broyler ve Yumurta Tavuklarında Yeme Katılan Esansiyel Yağ ve Vitamin Kombinasyonlarının Performansa Etkisi ve Ekonomik Analizi, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2016 Küçükbaş hayvanlar için yerli rumen kanülü üretimi, Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2016 Fermantasyon Süresinin Mısır Hasılı ve Kabak Artığı Silajlarında Besin Madde İçerikleri ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2016 Çiftlik Hayvanlarında Verimle İlişkili Bazı Hormon ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2014 - 2016 Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge Kümes Şartlarında Karşılaştırılması, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
2015 - 2015 Çerezlik Kabak çekirdeği artıklarının Kaba Yemler ile karışımlarının Gaz Üretim Parametreleri ve Metabolik Enerji İçerikleri Bakımından Karşılaştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2014 - 2015 Yemlerde Organik Asit ve Gaz Üretimi ve Hayvansal Ürünlerde Yağ Asitleri Düzeylerinin Araştırılması, Project Supported by Higher Education Institutions
2014 - 2014 Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Project Supported by Higher Education Institutions
2011 - 2014 Çekirdek Kabağı Artıklarından Silaj Yapılabilme İmkanları Üzerine Bir Araştırma, Project Supported by Higher Education Institutions
2011 - 2013 Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Nevşehir Halk Elinde Akkaraman Irkı Islahı, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
2009 - 2010 Seyhan Nehri Havzasında Hayvansal Üretim ve Çevresel Faaliyetlerin İklim Değişikliğine Adaptasyonu, EU Supported Other Project
Memberships / Tasks in Scientific Organizations
2013 - Continues Ankara Zootekni Derneği, Member
2009 - Continues Çukurova Zootekni Derneği, Member
2004 - 2019 Ziraat Mühendisleri Odası, Member
Tasks In Event Organizations
02 Mayıs 2019 Kaliber M., Zootekni Çalıştayı, Workshop Organization, Ankara, Turkey
24 Nisan 2019 Kaliber M., International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Scientific Congress, Kayseri, Turkey
24 Nisan 2014 Kaliber M., Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Scientific Congress, Kayseri, Turkey
23 Nisan 2014 Kaliber M., X. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Scientific Congress, Kayseri, Turkey
Scientific Research / Working Group Memberships
2010 - 2010 Organic.Mednet: Developing The Skills Of Organic Agriculture İn Mediterranean, http://www.organic-mednet.eu/, Cukurova University, Turkey
Edit Congress and Symposium Activities
2017 Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, Attendee, Kayseri, Turkey
2017 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Attendee, Konya, Turkey
2015 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Attendee, Konya, Turkey
2015 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Attendee, Diyarbakır, Turkey
2015 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Session Moderator, Diyarbakır, Turkey
2014 Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Attendee, Kayseri, Turkey
2014 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Session Moderator, Kayseri, Turkey
2014 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Attendee, Kayseri, Turkey
2013 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Session Moderator, Erzurum, Turkey
2013 IX. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Attendee, ERZURUM, Turkey
2013 3. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey
2012 I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Attendee, KAYSERİ, Turkey
2012 IIX. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Attendee, Şanlıurfa, Turkey
2012 2. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Attendee, KAYSERİ, Turkey
2011 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Attendee, Adana, Turkey
2011 VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Attendee, Aydın, Turkey
2011 Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Attendee, Eskişehir, Turkey
2010 I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Attendee, Kayseri, Turkey
2010 1. Organik Hayvancılık Kongresi, Attendee, Gümüşhane, Turkey
2010 Ulusal Keçicilik Kongresi, Attendee, Çanakkale, Turkey
2010 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Attendee, Erzurum, Turkey
2010 6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Session Moderator, Konya, Turkey
2010 VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Attendee, Konya, Turkey
2007 VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey
Citations