Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Hipertiroidili Hastalarda Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi"

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 9 - 10 October 2014, ss.41-44

Piterjiyum Yüzey Alanının Görüntü İşleme Teknikleriyle Hesaplanması

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 October 2011, ss.128-131

“Kronik Böbrek yetmezliğinin Ekonomik Yükü”,

Tıp Tekno- Biyomut, Antalya, Türkiye, 13 - 16 October 2011, ss.299-302