Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017 Özet

Tümör Hipoksisinin Medikal Görüntülenmesi: Bir Derleme

Tıp Teknolojileri Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 27 - 29 October 2016, ss.312-314

The Role of F-18 FDG PET-CT for Detecting Second Primary Neoplasms

25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Milan, İtalya, 27 - 31 October 2012, cilt.39

Kitap & Kitap Bölümleri

Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2

Pankreas Kanserinde Stereotaktik Radyocerrahi, Hüseyin Mertoğlu,Ali Murat Sedef,Hüseyin Özgür Aytaç,Ozan Cem Güler, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-77, 2019
Link

Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2

Pankreas Kanserinde Stereotaktik Radyocerrahi, Hüseyin Mertoğlu,Ali Murat Sedef,Hüseyin Özgür Aytaç,Ozan Cem Güler, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-77, 2019
Link

Toraks Tümörleri

Timoma ve Timik Karsinom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri, Ahmet Taner SSümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.403-411, 2019
Link

Toraks Tümörleri

Timoma ve Timik Karsinom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri, Ahmet Taner SSümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.403-411, 2019
Link

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI

CİLT KANSERLERİ, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.366-383, 2012

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI

DİĞER NEOPLASMLAR, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.408-415, 2012