Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017 Özet

Tümör Hipoksisinin Medikal Görüntülenmesi: Bir Derleme

Tıp Teknolojileri Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 27 - 29 October 2016, ss.312-314

The Role of F-18 FDG PET-CT for Detecting Second Primary Neoplasms

25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Milan, İtalya, 27 - 31 October 2012, cilt.39

Kitap & Kitap Bölümleri

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI

CİLT KANSERLERİ, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.366-383, 2012

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI

DİĞER NEOPLASMLAR, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.408-415, 2012