Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pretreatment low prognostic nutritional index and low albumin-globulin ratio are predictive for overall survival in nasopharyngeal cancer.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, cilt.276, ss.3221-3230, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hypothermia in Hodgkin’s disease: unexpected state case report and rewiew of the literature

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.28, ss.41-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Calibration of gamma rays with LiF thermoluminescence dosimeters

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.27, ss.24-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Gastrektomi sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanan mide karsinomlu olgularda NF-κB’xxnin prognostik önemi

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.22, ss.69-73, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nüks glioblastoma multiforme: Bir olgu sunumu

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.29, ss.428-432, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Pankreas Kanserinde Stereotaktik Radyocerrahi

Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2, Hüseyin Mertoğlu,Ali Murat Sedef,Hüseyin Özgür Aytaç,Ozan Cem Güler, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-77, 2019

Timoma ve Timik Karsinom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri

Toraks Tümörleri, Ahmet Taner SSümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.403-411, 2019

Pankreas Kanserinde Stereotaktik Radyocerrahi

Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2, Hüseyin Mertoğlu,Ali Murat Sedef,Hüseyin Özgür Aytaç,Ozan Cem Güler, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-77, 2019

Timoma ve Timik Karsinom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri

Toraks Tümörleri, Ahmet Taner SSümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.403-411, 2019

DİĞER NEOPLASMLAR

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.408-415, 2012

CİLT KANSERLERİ

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.366-383, 2012

CİLT KANSERLERİ

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI, , Editör, GÜNEŞKİTABEVİ, ss.366-383, 2011