Doç.Dr.

METE GÜNDOĞ


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Radyasyon Onkolojisi

Eğitim Bilgileri

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Tıpta Uzmanlık

Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Radyasyon Onkolojisi, Türkiye

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Radyasyon Onkolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., Radyasyon Onkolojisi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The role of CD133 expression of cancer stem cells on radiotherapy response in early stage glottic cancers

Gulmez E., YÜCE İ. , GÜNDOĞ M. , CANÖZ Ö. , KÖKOĞLU K. , VURAL A. , et al.

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.277, sa.11, ss.3121-3126, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

The prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in nasopharyngeal cancer

Gündoğ M. , Başaran H.

Journal Of Buon, cilt.25, sa.1, ss.367-375, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2019

2019

Pretreatment low prognostic nutritional index and low albumin-globulin ratio are predictive for overall survival in nasopharyngeal cancer.

Gundog M. , Basaran H.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, cilt.276, ss.3221-3230, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Prognostic Significance of Two Dimensional AgNOR Evaluation in Local Advanced Rectal Cancer Treated with Chemoradiotherapy.

GÜNDOĞ M. , Yildiz O., İMAMOĞLU ŞİRVANLI N. N. , ASLAN D. , Aytekin A., Soyuer I., et al.

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, cilt.16, sa.18, ss.8155-61, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Hypothermia in Hodgkin’s disease: unexpected state case report and rewiew of the literature

GÜNDOĞ M. , ÇİÇİN İ., üstün c.

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.28, sa.1, ss.41-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2012

2012

Calibration of gamma rays with LiF thermoluminescence dosimeters

AKSÖZEN M. T. , YARAY K. , GÜNDOĞ M. , EROĞLU C.

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.27, sa.1, ss.24-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2007

2007

Nüks glioblastoma multiforme: Bir olgu sunumu

EROĞLU C. , YILDIZ O. G. , SOYUER S., ORHAN O. , GÜNDOĞ M. , KAPLAN B. , et al.

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.5, ss.428-432, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Gastrektomi sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanan mide karsinomlu olgularda NF-κB’xxnin prognostik önemi

YILDIZ O. G. , SOYUER S., UÇAR K., GÜNDOĞ M. , KAPLAN B. , ÖZKAN M. , et al.

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.22, sa.2, ss.69-73, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Eşzamanlı kemaradyoterapi ile tedavi eidlen evre III küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde NF-KB’xxnin prognostik önemi

EROĞLU C. , SOYUER S., YILDIZ O. G. , ORHAN O. , GÜNDOĞ M. , KAPLAN B.

Uhod-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.138-143, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

PRİMER İNTRAPAROTİDAL KAPOSİ SARKOMU VE RADYOTERAPİ: İMMÜNKOMPETAN BİR OLGU

BAŞARAN H. , GÜNDOĞ M. , CANÖZ Ö. , YÜCE İ.

6. MULTİDİSİPLİNER BAŞ BOYUN KANSERLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mart 2020

2020

2020

DİSKERATOZİS KONJENİTA VE ORAL KAVİTE SKUAMOZ HÜCRELİ KANSER BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR VAKA

BAŞARAN H. , GÜNDOĞ M.

6. MULTİDİSİPLİNER BAŞ BOYUN KANSERLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mart 2020

2019

2019

ERKEN EVRE GLOTTİK LARİNKS KANSERİNİN TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI FRAKSİYONASYON ŞEMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

GÜNDOĞ M. , BAŞARAN H. , AKSÖZEN M. T.

2.ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019

2016

2016

NÖRAL PROGENİTOR HÜCRE KOMPARTMANIHİPOKAMPUS GLİOBLASTOMALI OLGULARDAIŞINLANMALI MI?

ASLAN D. , GÜNDOĞ M. , YILDIZ O. G. , aytekin a., YARAY K. , AKSÖZEN M. T. , et al.

XII. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

2016

2016

NAZOFARİNKS KANSERİNDE SUVMAX VE METABOLİK TUMOR VOLÜMÜNÜN PROGNOSTİK DEĞERİ

GÜNDOĞ M. , ASLAN D. , aytekin a., ABDÜLREZZAK Ü. , DOĞAN S. , YÜCE İ.

XII. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

2014

2014

Prognostic significance of two dimensional agnor evaluation in local advanced rectal cancer with treated chemo radiotherapy

İmamoğlu Şirvanlı N. N. , Gündoğ M. , Yıldız O. G. , Aslan D. , Soyuer I., Soyuer S.

4th World Congress on Cancer Scienece and Therapy, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Ekim 2014, cilt.6, ss.137

2018

2018

YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ UYGULANAN NAZOFARİNKS KANSERLİ HASTADA İNTRAPAROTİDAL NÜKS: OLGU SUNUMU

GÜNDOĞ M. , YILDIZ O. G. , ASLAN D. , aytekin a., SOYUER S.

XI. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 Nisan 2018 - 27 Nisan 2017

2012

2012

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU

MENTEŞ S., EROĞLU C. , GÜNDOĞ M. , AKSÖZEN M. T. , KURTUL N., SOYUER S.

X. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.183-184

2012

2012

AKUT MYELOİD LÖSEMİDE MULTİPLE TUTULUMLU GRANÜLOSİTİK SARKOM: BİR OLGU SUNUMU

KURTUL N., EROĞLU C. , MENTEŞ S., LALE A., GÜNDOĞ M. , ORHAN O. , et al.

X. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.263

2012

2012

SENKRON MESANE VE NAZOFARİNKS DEĞİŞİCİ EPİTEL KARSİNOMLU BİR OLGU SUNUMU

LALE A., YILDIZ O. G. , GÜNDOĞ M. , MENTEŞ S., ASLAN D. , KURTUL N., et al.

X. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012

2012

2012

ADJUVAN MEME RADYOTERAPİSİ SONRASI GÖĞÜS DUVARINDA GELİŞEN RHABDOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU

GÜNDOĞ M. , MENTEŞ S., LALE A., KURTUL N., EROĞLU C. , ALTINBAŞ M., et al.

X. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.278

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

ERKEN EVRE PROSTAT KANSERİNDE RADYOTERAPİ

Gündoğ M.

ONKOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME VE NÜKLEER TIP TEMELLİ TEDAVİLER, ALİ MURAT SEDEF,BERNA AKKUŞ YILDIRIM,AYŞE KÖTEK SEDEF, Editör, AKADEMİSYEN KİTAB EVİ, Ankara, ss.293-297, 2020

2020

2020

AKCİĞER KANSERİ EPİDEMİYOLOJİ VE ETYOPATOGENEZİ

ERDEM D., KARCI E., KAYA T., GÜZEL E., BAYDAR TOPRAK O., GÜNDOĞAN C., et al.

TORAKS TÜMÖRLERİ, Ahmet Taner SÜMBÜL Ali Murat SEDEF Yurday ÖZDEMİR, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, ss.1-5, 2020

2019

2019

Pankreas Kanserinde Stereotaktik Radyocerrahi

Gündoğ M.

Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2, Hüseyin Mertoğlu,Ali Murat Sedef,Hüseyin Özgür Aytaç,Ozan Cem Güler, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-77, 2019

2019

2019

Timoma ve Timik Karsinom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri

Gündoğ M.

Toraks Tümörleri, Ahmet Taner SSümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.403-411, 2019

2014

2014

Radyoterapide Kemoterapi ce Cerrahi

GÜNDOĞ M.

Temel ve Klinik RADYOTERAPİ, Rıza Çetingöz, Melahat Garipağaoğlu, Cem Uzal, Hatice Bilge, Şaban Çakır Gökçe, Gökhan Özyiğit, Oğuz Galip Yıldız, Editör, Hürriyet Matbaa, İzmir, ss.155-159, 2014

2012

2012

CİLT KANSERLERİ

GÜNDOĞ M.

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.366-383, 2012

2012

2012

DİĞER NEOPLASMLAR

GÜNDOĞ M.

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI, Yalçın B., Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.408-415, 2012

2011

2011

CİLT KANSERLERİ

GÜNDOĞ M. , GÜLER T.

KLİNİK ONKOLOJİ EL KİTABI, , Editör, GÜNEŞKİTABEVİ, ss.366-383, 2011


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

2.Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Çalışma Grubu

Kayseri-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 3