Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Erciyes University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  TÜRKİYE'DE YAYILIŞ GÖSTEREN ACAROSPORA TÜRLERİNİN MORFOANATOMİK KARAKTERLERİ VE MULTİGEN FLOGENETİK ANALİZLERİ VE MODERN REVİZYONU

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 Postgraduate

  Kozmopolit yayılışa sahip Xanthoria parietina türlerinde morfolojik, anatomik ve genetik varyasyonun belirlenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Biyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English