Education Information

Education Information

 • 1994 - 1998 Doctorate

  Clemson University, Faculty Of Agriculture, Agronomy, United States Of America

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Dicle University, Faculty Of Agrıculture, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Effects of Columbia Lance Nematode (Hoplolaimus columbus Sher.) on Growth and Development of Tolerant and Intolerant Soybean Cultivars

  Clemson University, Faculty Of Agriculture, Agronomy

 • 1990 Postgraduate

  Çukurova Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Yeni Soya (Glycine max (L.) Merr) Çeşitleri Üzerinde Bir Araştırma

  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English