Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2019 - 2020 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2016 - 2017 Undergraduate

  Bilecik Seyh Edebali University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Computer Engıneerıng, Turkey

 • 2009 - 2014 Postgraduate

  Bilecik Seyh Edebali University, Instıtute Of Scıence, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Department Of Electronıcs And Computer Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Dinamik Sistemlerin ANFIS ile Modellenmesinde Yayılımcı Rekabetçi Optimizasyon (ICA) Algoritmasının Kullanılması

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022R ile Veri Bilimine Giriş

  IT , BTK Akademi

 • 2022Keras İle Derin Öğrenmeye Giriş

  IT , BTK Akademi

 • 2022Veri Bilimi İçin Python ve Tensorflow

  IT , BTK Akademi