Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler: Besarabya Gagauzlarının Ağızları

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), vol.1, no.2, pp.174-182, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Deyimlerde Görülen Yalancı Eş Değerler

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.2, no.4, pp.208-248, 2016 (Peer-Reviewed Journal)