Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Tüberkülozun mikrobiyolojik tanısında Amplified Mycobacterium tuberculosis Direkt Test’in uygulanması ve konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırılması.

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mikrobiyoloji

 • 1995 Postgraduate

  Brusellozun serolojik tanısında uygulanılan Wright aglütinasyon, Rose-Bengal ve Coombs testlerinin karşılaştırılması

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2006Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

  Health&Medicine , ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTEİ