Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A STUDY ON THE PERCEPTION OF HADJI BEKTASH VELI

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.55, ss.173-192, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Stresi Düzeylerine İlişkin Nicel Bir Araştırma

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), sa.36, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevreye Duyarlılık Ve Sorumluluk Bağlamında Yeşil Halkla İlişkiler ve Antroposen Kavramı: BillboardlarÜzerinden Bir Göstergebilimsel Analiz

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS), cilt.16, ss.3505-3532, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya Siyaset Etkileşimi BağlamındaTürkiye’de Siyasetin Medya Alanındaki Düzenlemeleri Üzerine Bir İnceleme

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1173-1197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATTITUDES OF PARENTS TOWARDS DIGITAL GAME AND EFFECTS OF ADVERGAME CONTENTS ON SCHOOL CHILDREN: SAMPLE OF ERCIYES UNIVERSITY

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.66, ss.1065-1073, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Communication Education and Interdisciplinarity: An Evaluation on the Profile of Academics in Communication Faculties

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, ss.1-20, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

DİJİTAL REKLAMCILIK BAĞLAMINDA ÇEVİRİMİÇİ DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK VE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ÇEVİRİMİÇİ REKLAM ALGISI

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.4, sa.11, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yeni Medya Eğitimi Üzerine Niceliksel Bir Betimleme

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.210-220, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYAL MEDYASI SOSYAL MEDYANIN GÜNDELİK YAŞAMI İLİŞKİSEL VE ETKİLEŞİMSEL PERSPEKTİFTEN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.7, ss.16-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEVRUZ BAYRAMI NIN ALGISAL DÖNÜŞÜMÜ TÜRK BASININDA NEVRUZ ALGISI

Uluslararası Sosyal Araştrımalar Dergisi, cilt.8, ss.779-792, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilgi Edinme Kanunu ndan Yararlanma Sıklığı Erciyes Üniversitesi Örneği 2011 2014

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.38, ss.157-174, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DERGİLERDE YAYINLANAN HAKEM DENETİMLİ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ SELÇUK İLETİŞİM ÖRNEĞİ

Selçuk İletişim Dergisi, cilt.9, ss.5-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE VIEWS OF THE STUDENTS WHO ATTEND AND DON TATTEND THE ADVERTISING ETHICS COURSES THE CASE OFFACULTY OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF ERCİYES

The Online Journal of Communication and Media, cilt.2, sa.3, ss.38-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gündelik Hayat ve Medya Üzerine

Web Sayfası, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Medya ve Siyaset Üzerine

web sayfası, 2014 (Hakemsiz Dergi)

The Impact of Internet and Social Media on Kids and Parents Game Habit

Epiphany, cilt.7, sa.1, ss.63-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact Of Internet And Social Media On Kids And Parents Game Habits

Epiphany Journal of Transdisciplinary Studies, cilt.7, sa.1, ss.63-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU YÖNETİMİNDE KRİZ YÖNETİMİ

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.4, ss.33-55, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kriz Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kriz Yönetimi Sürecine Etkisi/Katkısı

e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, ss.768-784, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halkla İlişkilerin Pusulası Politika

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, sa.1, ss.1-21, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Toplam Kalite Yönetimi İlkelerine Halkla İlişkiler Penceresinden Bakış

nwsa, cilt.4, sa.2, ss.175-192, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Krizden Çıkmanın Yolları:Etkin Bir Kriz İletişimi

Selçuk İletişim, cilt.4, sa.2, ss.141-157, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt İçindeki Yeri

Selçuk İletişim, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.1-20, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri nde Yazılı Basının Siyasi Partilere Yaklaşımı AKP ve CHP örneği

Selçuk İletişim, cilt.3, sa.1, ss.20-34, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLEŞME STRESİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN NİCEL BİR ARAŞTIRMA

USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.83

MODA BLOGLARI VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: INSTAGRAM FENOMENİÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA

III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 Creative Commons License

Internet Use by College Students: AComparative Analysis by Genders in Istanbul and New York Example

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), 14 - 16 Aralık 2017

Internet Use by College Students:A Comparative Analysis by Genders in İstanbul and New York Example

6Th International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.346

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ SOSYAL MEDYADA DUYURULMASI ÜZERİNE ÜLKER, ETİ VE TORKU ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA

2.“Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26 - 27 Ekim 2017

REKLAMDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI: DERGİ REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 Eylül 2017

A Comparative Study on Social Responsibility and Corporate Image Relation

International Association of Social ScienceResearch (IASSR), 4 - 08 Mayıs 2016

THE VIEWS OF THE STUDENTS WHO ATTEND AND DON TATTEND THE ADVERTISING ETHICS COURSES THE CASE OFFACULTY OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF ERCİYES

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 11 Mayıs 2015, ss.38-48

The Views Of The Students Who Attend And Don't Attend The Advertising Ethics Courses: The Case Of Faculty Of Communication, University Of Erciyes

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Petersburg, Rusya, 2 - 04 Eylül 2015, ss.552-560

The Impact Of Internet And Social Media On Kids And Parents Game Habits

International Conference on Education, Culture and Identity (ICECI), Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 08 Temmuz 2013, sa.1

DİJİTAL YAŞAMDA AĞ KUŞAĞININ BİR SOSYALLEŞME ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation”, Kırgızistan, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.0-1

internet ve sosyal medyanın çocukların oyun alışkanlıklarına etkisi

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, Kırgızistan, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.681-700

İnternet ve Sosyal Medyanın Çocukların Oyun Alışkanlıklarına Etkisi

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, Kırgızistan, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.681-700

HALKLA İLİŞKİLERDE GERİ BESLEMENİN ÖNEMİ: TTnet Kayseri Örneği

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu,, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Nisan 2010, ss.465-478

Halkla İlişkiler De Geri Besleme Nin Önemi Ttnet Kayseri Örneği

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Nisan 2009, cilt.2, ss.465

Halkla İlişkiler Eğitimi: Teorinin Pratiğe Dökümünün Toplam Kalite Örneği ile Değerlendirilmesi

Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Mesajların İletilmesinde Siyasal İletişim Araçları, Aktörleri ve Politikaları

Siyasal İletişim Yazıları, Mahmut Akgül,Murat Başarır, Editör, Palet, Konya, ss.185-206, 2020

Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ve Önemi

Kriz Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Doğan,Ayhan, Editör, Literaturk, Konya, ss.33-60, 2020

Siyaset ve İletişim Bağlamında Siyasal İletişimin Kavramsal Çerçevesi

Siyasal İletişim Yazıları, Mahmut Akgül,Murat Başarır, Editör, Palet, Konya, ss.9-28, 2020

Risk ve Kriz İletişimi

Kurumsal İletişim Yönetimi, Hasan Güllüpunar, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, ss.138-159, 2020

Kurumlarda Stratejik Yönetim ve Planlama

Kurumsal İletişim Yönetimi, Hasan Güllüpunar, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, ss.22-43, 2020

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal İLetiişm Yönetimi, Hasan Güllüpunar, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, ss.200-221, 2020

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLAR: İNTERNET KULLANICILARININ FACEBOOK’TAKİKİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM ALGISI

Contemporary Challenges in Business and Life Sciences, Cüneyt Akar,Hakan Kapucu), Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.153-162, 2019 Creative Commons License

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON PERSONAL INFLUENCE MODEL AS A PUBLIC RELATIONS MODEL

Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices, Aydın BO,Şahin E,Duğan Ö., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.13-37, 2018 Creative Commons License

KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI BAĞLAMINDA SOSYAL AĞ SİTELERİNİN KULLANIMI

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2018, TAPUR Tahsin,AVŞAROĞLU,Selahattin,ARSLAN Emel,KILINÇ Mustafa, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.63-70, 2018 Creative Commons License

Reflection of Digitalization in Life Styles and Advertisements: Example of Advertisement Health Consultant Service

CURRENT DEBATES IN PUBLIC RELATIONS COMMUNICATION STUDIES, Öze Nuran, Editör, Ijopec Publication Llp Limited, London, ss.71-84, 2018 Creative Commons License

İnternet Use by College Students: A Comparative Analysis By Genders in İstanbul and New York Example

Akademic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Tanrıtanır Bülent Cercis,Özer,Sevilay, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.25-44, 2018 Creative Commons License

İnternet Use by College Students: A Comparative Analysis By Genders in İstanbul and New York Example

Akademic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Bülent Cercis Tanrıtanır, Sevilay Özer, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.25-44, 2018

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON PERSONAL INFLUENCE MODEL AS A PUBLIC RELATIONS MODEL

Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices, B. Oğuz Aydın, Emine Şahin, and Özlem Duğan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.1-37, 2018

Crisis Management as a Practice Field of Public Relations: A Turkish Perspective

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan,Ümit, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.183-200, 2017 Creative Commons License

REKLAMDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI: DERGİ REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS FULL TEXT, Erdal HAMARTA,Coşkun ARSLAN,Sabahattin ÇİFTÇİ,Selahattin AVŞAROĞLU,Onur KÖKSAL,Mustafa USL, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.1175-1180, 2017 Creative Commons License

Public Relations Practices In Terms Of Intercultural Communication: Example Of Yunus Emre Institutes In Turkey – Bosnia And Herzegovina Relations

Communication Media Researches, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay, Christian.Ruggiero, Editör, E-BWN 2017, ss.95-105, 2017

Polis Memurlarının Sosyal Medya Kullanımve Kabullenim Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Kayseri Örneği

Sosyal Medya ve Polislik, Hamza ÇAKIR ve Hakan AYDIN, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.21-39, 2015

Krizlere Hazır Olmak Açısından Örgütlerde Halkla İlişkiler Yönetimi

Kriz Yönetimi, Akdağ M-Arklan Ü., Editör, Literatürk, Konya, ss.387-442, 2014 Creative Commons License

Halkla İlişkiler ve Kalite Üzerine

Kalite Üzerine, Dündar,İ.Pelin, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.75-91, 2012 Creative Commons License

İnternetin Siyasal İletişimde Yeri ve Önemi

Siyasetin İletişimi, Özkan A., Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.293-308, 2009

Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine...

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK,Metin AKDAĞ,Mustafa, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.3-51, 2009

Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK, M., AKDAĞ, M, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.3-48, 2009

Halkla İlişkiler Etkinliği Olarak Lobiciliğin Yeni Boyutu: e-lobicilik

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK M.,AKDAĞ, M, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.200-0, 2009

İnternetin Siyasal İletişimdeki Yeri ve Örnemi

Siyasetin İletişimi, Özkan Abdullah, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.293-308, 2009

Halkla İlişkiler Etkinliği Olarak Lobicliğin Yeni Boyutu: E-Lobicilik

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Doç.Dr.Metin Işık-Yrd.Doç.Dr. Mustafa Akdağ, Editör, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, ss.269-288, 2009

İletişimde Etkinliği Sağlamada Mesajın Önemi

Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Metin IŞIK, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.185-206, 2008

Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk

Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Işık Metin, Editör, Eğitim Yayınları, Konya, ss.207-231, 2007

Halkla İlişkileri Hedef Kitleye Ulaştırmada Etkili Bir Yol

Medya Üzerine Çalışmalar, EROL,G, Editör, Beta Yayınları, İstanbul, ss.171-196, 2007

Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk

Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Metin IŞIK, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.207-231, 2007

Diğer Yayınlar