Education Information

Education Information

  • 2010 - 2016 Doctorate

    Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

  • 2007 - 2010 Postgraduate

    Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

  • 2001 - 2006 Undergraduate

    Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Gazetecilik, Turkey