Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zahîrüddîn Maraşî Zâviyesinden Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2015, vol.8, pp.403-420

Books & Book Chapters

Emir Timur’un İç Anadolu’da Uyguladığı Tehcir Siyaseti: Kara Tatarlar

in: Ali Aktan Armağanı, TOK Özen, KAPANŞAHİN Muhittin, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.343-366, 2019

Akkoyunlu Ümeralarından Kadı İsa ve Necmeddin Mesud Divanlarının İdris-i Bitlisi Derlemesi

in: Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis II. Cilt, İnbaşı Mehmet, Demirtaş Mehmet, Editor, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.111-121, 2019

Gerdizi'nin Zeynü'l-ahbar Adlı Eserinde Yahudi Adet ve Merasimleri

in: Türk Sosyal ve Siyasi Hayatında Yahudiler, Erdal İ, Özger Y., Editor, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.75-90, 2011

Metrics

Publication

11

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals