Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih Abd/Ortaçağ Tarihi, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih Abd/Ortaçağ Tarihi, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  İdris-i Bitlisi’nin Heşt Behişt’ine göre Fatih Sultan Mehmed ve Dönemi

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Abd/Ortaçağ Tarihi

 • 2005 Postgraduate

  Kaşifi'nin Gazaname-i Rum Adlı Farsça Eseri Türkçeye Tercüme Ve Tahlili

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Abd/Ortaçağ Tarihi

Foreign Languages

 • C1 Advanced Persian