Learning Knowledge


Post Doctorate of Medicine
2006 - 2010
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji, Turkey

Expertise In Medicine
2000 - 2005
Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., İç Hastalıkları, Turkey

Under Graduate
1993 - 2000
Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, TERAPÖTİK AFEREZ SERTİFİKASI, SAĞLIK BAKANLIĞI, 2012
Health&Medicine, Bone Marrow & Stem Cell Transplantation, Duke University, 2011

Dissertations

Expertise In Medicine, Sıçanlarda Metotreksatın Yol Açtığı Mukozit Tablosu ve Oksidatif Stres Üzerine Arı Sütünün Etkisi, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları/Hematoloji, 2010
Expertise In Medicine, Sepsiste Plazmaferez Tedavisinin Pıhtılaşma Parametreleri Üzerine Etkisi, Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., İç Hastalıkları, 2005

Academic Titles / Tasks


Professor
2018 - Continues
Erciyes University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil.

Professor
2017 - 2020
Bahreyn King Hamad Üniversitesi, Bahrain Oncology Center

Associate Professor
2012 - 2018
Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., İç Hastalıkları

Assistant Professor
2009 - 2012
Erciyes Üniversitesi, Dahili Tıp Bil., İç Hastalıkları

Supported Projects

 1. KAYNAR L., SİLİCİ S., DOĞANYİĞİT Z., Project Supported by Higher Education Institutions, RATLARDA AKUT VE KRONİK TAMOKSİFEN VERİLMESİ NEDENİYLE OLUŞAN TOKSİK ETKİLER ÜZERİNE PROPOLİSİN KORUYUCU ROLÜNÜNÜN BELİRLENMESİ, 2020 - Continues
 2. Can Sezgin G., Gürsoy Ş., Kaynar L., Gündoğdu A., Project Supported by Other Private Institutions, Allojenik kemik iliği nakli sonrası gelişen bağırsak Graft Versus Host Hastalığında fekal transplantasyonun etkinliği, 2019 - 2020
 3. AVCILAR H., ALTIN H., KAYNAR L., Project Supported by Higher Education Institutions, KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE (KML) TANI VE TAKİBİNDE mikro RNALARIN KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI, 2018 - 2020
 4. KONDOLOT M., ERMİŞ TURAK E., KILIÇ H., KARAKÜKCÜ M., KAYNAR L., Project Supported by Higher Education Institutions, Haploidentik kök hücre nakli yapılan hastalarda aşılara karşı antikor yanıtının değerlendirilmesi, 2018 - 2020
 5. DOĞANAY M., ALP MEŞE E., ÇETİN M., ÇORUH A., GÜNDOĞAN K., GÖNEN Z. B. , KAYNAR L., ÇETİN A., TUBITAK Project, Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisinin Araştırılması, 2017 - 2020
 6. SUNGUR M., ALPTEKİNOĞLU MENDİL N. Ö. , ESER B., KAYNAR L., KARACA Z., ÖZER ŞİMŞEK Z., YILDIZHAN E., Project Supported by Higher Education Institutions, High Flow Oksijen Tedavisinin Hematolojik Malignensili Akut Hipoksemik Solunum Yetrmezliğindeki Hastalarda Etkinliği, 2017 - 2020
 7. ÇETİN M., SALKIN H., SAV H., GÖNEN Z. B. , DOĞRUEL F., ÖZCAN İ., KAYNAR L., Project Supported by Higher Education Institutions, Nötrofil Kaynaklı Ektozomların Mantar Biyofilmi Üzerine Etkisi, 2017 - 2020
 8. ÇETİN A., GÜNDOĞAN K., ÇETİN M., YILMAZ S., YILDIZHAN E., ZARARSIZ G., ABDÜLREZZAK Ü., AKKURT S., KAYNAR L., Project Supported by Higher Education Institutions, Kanser Hastalarının Metabolik Durumu ile F18 FDG PETBT Temelli Tümör Metabolik Aktivitesinin İlişkisi F18 FDG PETBT Görüntülemedeki Tümör Hipermetabolizması Tümör Hiperkatabolizmasının Habercisi mi, 2017 - 2018
 9. ÜNAL A., ÖZKUL Y., KAYNAR L., AVCILAR H., GÖNEN Z. B. , ÇELİKZENCİR H., BUĞDAY G., Project Supported by Higher Education Institutions, Multipl Miyelom Hücrelerine Karşı Otolog Kök Hücre ve Mononükleer Hücrelerinden Dendritik Hücre Üretilmesi (Tümör Aşısı Üretimi), 2016 - 2018
 10. AYCAN M. B. , KAHRAMAN V., DEMİR K., ÇETİN M., METAN G., KOŞAR M., İMAMOĞLU ŞİRVANLI N. N. , DEMİRPOLAT E., ŞEKER KARATOPRAK G., KAYNAR L., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Hematolojik maligniteli hastalarda sitokrom p450 enzimlerindeki genetik polimorfizmler ve serum vorikonazol düzeyi üzerine etkileri, 2016 - 2018
 11. Kaynar L., Çetin A., Zararsız G., Gündoğan K., Kula M., Yılmaz S., Akkurt S., Çetin M., TUBITAK Project, Kanser Hastalarının Metabolik Durumu Ile F18 Fdg Pet/Bt Temelli Tümör Metabolik Aktivitesinin İlişkisi. ??F18 Fdg Pet/Bt Görüntülemedeki Tümör Hipermetabolizması Tümör Hiperkatabolizmasının Habercisi Mi???, 2016 - 2018
 12. GÖKAHMETOĞLU S., KOÇ D., KAYNAR L., Project Supported by Higher Education Institutions, Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Cytomegalovirus (CMV) Antijeni ve CMV DNA'nın Araştırılması, 2015 - 2018
 13. Kaynar L., Kaynar L., Project Supported by Other Private Institutions, Dirençli Nüks Multipl Myeloma Hastalarında Post otorizasyon Güvenlik Çalışması, 2012 - 2018
 14. KAYNAR L., Project Supported by Other Private Institutions, A Randomized, Multicenter, Open-label, Phase 3 Study of the Bruton’s Tyrosine Kinase Inhibitor PCI-32765 versus Chlorambucil in Patients 65 Years or Older with Treatmentnaive Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma (PPD ) (2012-2015), 2012 - 2015
 15. SAATÇİ Ç., ÖRENAY S., ÖNAL M. G. , TAŞKIN D., KORKMAZ K., KAYNAR L., TAHERİ S., AÇMAZ G., Project Supported by Higher Education Institutions, AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA 06-METİLGUANİN DNA TARNFERAZ VE MULT HOMOLOG 1 DNA TAMİR GENLERİNİN PROMTOR METİLSAYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2009 - 2014
 16. ÇETİN A., ARSLANBAŞ Ü., SAĞDIÇ O., KAYNAR L., CANÖZ Ö., KİBAR M., Project Supported by Higher Education Institutions, RATLARDA SİSPLATİNİN YOLAÇTIĞI HEPATOTOKSİSİTEDE KEKİK VE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜTÜNÜN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ., 2009 - 2010
 17. KOÇ A. N. , HÖRMET H. T. , KAYNAR L., Project Supported by Higher Education Institutions, SİSTEMİK ASPERGİLLUS ENFEKSİYONLARININ FARKLI YÖNTEMLERLE MİKROBİYOLOJİK TANISI, 2007 - 2009

Awards

 1. Kaynar L., Ünal A., Eser B., Yeral M., Aytan P., Güngör B., Boğa C., Büyükkurt N., Sözlü bildiri dalında ikincilik ödülü, 11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Hücresel Tedavileri Kongresi, March 2019
 2. KAYNAR L., 2015 Yılında En Yüksek Impact Faktörlü Dergide Yayın Yapan Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi, March 2016
 3. KAYNAR L., 2015 Yılında En Çok Bilimsel Yayın Yapan Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi, March 2016
 4. KAYNAR L., Teşekkür Belgesi, Erciyes Üniversitesi, March 2016
 5. KAYNAR L., Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü Yarışması, Erciyes Üniversitesi, March 2016
 6. KAYNAR L., 10. Ulusal Aferez Kongresi Poster 1.lik Ödülü, Türk Aferez Derneği, November 2015
 7. KAYNAR L., Başarı Ödülü, 9.Ulusal Aferez Kongresi, September 2014
 8. KAYNAR L., Klinik Hematoloji Ödülü, Deneysel Hematoloji Derneği, April 2014
 9. KAYNAR L., Poster Bildiri İkincilik Ödülünü, 23. Ulusal Patoloji Kongresi, November 2013
 10. KAYNAR L., Klinik Bilimler Ödülü, 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, October 2013
 11. KAYNAR L., Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülleri, Türk Hematoloji Derneği, October 2013
 12. KAYNAR L., Prof.Dr. Osman İlhan Hemaferez Ödülü, Hemaferez Derneği, September 2009
 13. KAYNAR L., Başarı Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi, April 2008
 14. KAYNAR L., Geleneksel Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi, March 2008
 15. KAYNAR L., Nilgün Acar Sözlü Sunum Birincilik Ödülü, II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, November 2007
 16. KAYNAR L., THD En Güzel Türkçe Bildiri Ödülü, Türk Hematoloji Derneği, October 2007
 17. KAYNAR L., THD Genç Katılımcı Ödülü, Türk Hematoloji Derneği, May 2007
 18. KAYNAR L., AYCAN M. B. , Başarı Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi, April 2007
 19. KAYNAR L., THD Genç Katılımcı Ödülü, Türk Hematoloji Derneği, February 2006

Jury Memberships

Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Erciyes Üniversitesi, October, 2020
Expertise In Medicine, Expertise In Medicine, Erciyes Üniversitesi, April, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul, March, 2019
Expertise In Medicine, Expertise In Medicine, Erciyes Üniversitesi, February, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul, October, 2018
Expertise In Medicine, Expertise In Medicine, Erciyes Üniversitesi, June, 2018
Expertise In Medicine, Expertise In Medicine, Erciyes Üniversitesi, March, 2017
Expertise In Medicine, Expertise In Medicine, Erciyes Üniversitesi, May, 2016
Expertise In Medicine, Expertise In Medicine, Erciyes Üniversitesi, April, 2015
Expertise In Medicine, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi, August, 2014
Expertise In Medicine, Tez Savunma Jürisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, June, 2014

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Secondary Hypogammaglobulinemia in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia Receiving Ibrutinib Therapy
  ÇELİK S., KAYNAR L., GÜVEN Z. T. , BAYDAR M., KEKLİK M., ÇETİN M., ÜNAL A., DEMİRKAN F.
  INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 2. Brentuximab vedotin consolidation therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with high-risk Hodgkin lymphoma: Multicenter retrospective study
  Akay O. M. , ÖZBALAK M. M. , PEHLİVAN M., Yildiz B., UZAY A., Yigenoglu T. N. , ELVERDİ T., KAYNAR L., Ayyildiz O., Yonal Hindilerden I., et al.
  HEMATOLOGICAL ONCOLOGY, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 3. Efficacy of therapeutic plasma exchange in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever.
  Beştepe Dursun Z., Korkmaz S., Türe Z., Kaynar L., Dursun A., Çelik İ.
  Journal of clinical apheresis, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 4. THE USE OF HIGH-FLOW NASAL OXYGEN VS. STANDARD OXYGEN THERAPY IN HEMATOLOGICAL MALIGNANCY PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY FAILURE IN HEMATOLOGY WARDS.
  AlptekİnoĞlu Mendİl N. Ö. , Temel Ş., YÜksel R. C. , GÜndoĞan K., Eser B., Kaynar L., Sungur M.
  Turkish journal of medical sciences, vol.51, pp.1756-1763, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 5. Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria with or without Aplastic Anemia: A Multicenter Turkish Experience
  Yilmaz F., SOYER N., Seval G. C. , Bozdag S. C. , TOPÇUOĞLU P., ÜNAL A., KAYNAR L., Ozgur G., Sucak G., GÖKER H., et al.
  TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.38, no.3, pp.195-203, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 6. A New Hope in the Treatment of steroid-refractory Graft Versus Host Disease (Sr-GVHD) after Allogeneic Hematopoetic Stem Cell Transplantation (AHSCT): Ruxolitinib
  Ilhan O., Seval G. C. , Bozdag S. C. , Deveci B., Pehlivan M., KAYNAR L., Yavasoglu I., Bekoz H., Hindilerden I. Y. , YEGİN Z. A. , et al.
  BONE MARROW TRANSPLANTATION, vol.55, pp.329-330, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 7. Nivolumab for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: real-life experience
  Bekoz H., Ozbalak M., Karadurmus N., PAYDAŞ S., Turker A., TOPTAŞ T., Tuglular T. F. , Altuntas F., Cakar M. K. , SÖNMEZ M., et al.
  ANNALS OF HEMATOLOGY, vol.99, no.11, pp.2565-2576, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 8. Low-dose cyclophosphamide and granulocyte colony-stimulating factor are sufficient for peripheral blood stem cell mobilization in patients with multiple myeloma
  Keklik M., Karakus E., Kaynar L., Akyol G., Guven Z., Celik S., Baydar M., Sanlı N., Unal A., Cetin M.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.59, no.5, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 9. A Comparison of the BEAM and MITO/MEL Conditioning Regimens for Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Hodgkin Lymphoma: An Analysis of Efficiency and Treatment-Related Toxicity
  Yeral M., Aytan P., Gungor B., Boga C., ÜNAL A., Koc Y., KAYNAR L., Buyukkurt N., ESER B., Ozdogu H.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.20, no.10, pp.652-660, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 10. Investigation of Ganciclovir Resistance in Cytomegalovirus Strains Obtained from Immunocompromised Patients
  Coskun A., GÖKAHMETOĞLU S., Ozmen P., ÇEVİK Ş., KARAKÜKCÜ M., KAYNAR L., Midilli K., Kuskucu M. A.
  MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.54, no.4, pp.619-628, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 11. Early Access Program Results From Turkey and a Literature Review on Daratumumab Monotherapy Among Heavily Pretreated Patients With Relapsed/Refractory Myeloma
  Beksac M., Aydin Y., GÖKER H., Turgut M., Besisik S. K. , Cagirgan S., Tuglular T., VURAL F., Yagci M., Alacacioglu I., et al.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.20, no.8, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 12. Association of uric acid levels before start of conditioning with mortality after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation - a prospective, non-interventional study of the EBMT Transplant Complication Working Party
  Penack O., Peczynski C., van d., Finke J., Ganser A., Schoemans H., Pavlu J., Niittyvuopio R., Schroyens W., Kaynar L., et al.
  HAEMATOLOGICA, vol.105, no.7, pp.1977-1983, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 13. Mental status and physical activity in patients with homozygous familial hypercholesterolemia: A subgroup analysis of a nationwide survey (A-HIT1 registry)
  Kuman T., Kayıkçıoğlu M., Pırıldar Ş., Yılmaz M., Kaynar L., Aktan M., Durmuş R., Gökçe C., Temizhan A., Özcebe O., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL LIPIDOLOGY, vol.14, no.3, pp.361-372, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 14. Association of Serum Ferritin Levels Before Start of Conditioning With Mortality After alloSCT - A Prospective, Non-interventional Study of the EBMT Transplant Complications Working Party
  Penack O., Peczynski C., van der Werf S., Finke J., Ganser A., Schoemans H., Pavlu J., Niittyvuopio R., Schroyens W., KAYNAR L., et al.
  FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, vol.11, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 15. Long-term results of brentuximab vedotin in relapsed and refractory Hodgkin lymphoma: multi-center real-life experience
  Ozbalak M., Salihoglu A., Soysal T., Karadogan I., PAYDAŞ S., Ozdemir E., Yildiz B., Karadurmus N., KAYNAR L., Yagci M., et al.
  ANNALS OF HEMATOLOGY, vol.99, no.2, pp.301-307, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 16. Elotuzumab Plus Pomalidomide or Lenalidomide is Able to Achieve Durable >= Vgpr Responses Among Immunomodulatory/Proteasome Inhibitor Refractory Myeloma Patients: A Report on Multicenter Experience From Turkey
  Beksac M., Seval G. C. , PAYDAŞ S., Tuglular T. F. , Arslan O., GÖKER H., KAYNAR L., Altuntas F., Atalay F., Teke H. U. , et al.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.19, no.10, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 17. Infection control bundles in intensive care: an international cross-sectional survey in low- and middle-income countries
  Alp E., COOKSON B., ERDEM H., RELLO J., AKHVLEDIANI T., AKKOYUNLU Y., AMELA D. L. , AQEL A., BAGIROVA F., CAREVIC B., et al.
  JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION, vol.101, no.3, pp.248-256, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 18. Clinical management, psychosocial characteristics, and quality of life in patients with homozygous familial hypercholesterolemia undergoing LDL-apheresis in Turkey: Results of a nationwide survey (A-HIT1 registry).
  Kayikcioglu M., Kuman-Tunçel O., Pirildar S., Yílmaz M., Kaynar L., Aktan M., Durmuş R., Gökçe C., Temizhan A., Özcebe O., et al.
  Journal of clinical lipidology, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 19. Caplacizumab Treatment for Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
  Scully M., Cataland S. R. , Peyvandi F., Coppo P., Knobl P., Hovinga J. A. K. , Metjian A., De La Rubia J., Pavenski K., Callewaert F., et al.
  NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, vol.380, no.4, pp.335-346, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 20. Acute Lymphoblastic Leukemia in Routine Practice: A Turkish Multicenter Study
  Ciftciler R., Sevindik O. G. , Tekgunduz A. I. E. , ERKURT M. A. , VURAL F., Turgut B., KAYNAR L., Payzn B., Dogu M. H. , Karakus V., et al.
  TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.36, no.3, pp.169-177, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 21. Frontline nilotinib treatment in Turkish patients with Philadelphia chromosome-positive chronic Myeloid Leukemia in chronic phase: updated results with 2 years of follow-up
  SAYDAM G., HAZNEDAROĞLU İ. C. , KAYNAR L., Yavuz A., Ali R., GÜVENÇ B., Akay O. M. , Baslar Z., Ozbek U., SÖNMEZ M., et al.
  HEMATOLOGY, vol.23, no.10, pp.771-777, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 22. Outcomes for haematological cancer patients admitted to an intensive care unit in a university hospital
  Alp E., Tok T., KAYNAR L., CEVAHIR F., Akbudak I. H. , GÜNDOĞAN K., ÇETİN M., RELLO J.
  AUSTRALIAN CRITICAL CARE, vol.31, no.6, pp.363-368, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 23. Response to the Letter to the Editor: Critically ill Haematological Cancer Patients: How far the Severity Index Score can determine the outcome and duration of Aggressive Support?
  Alp E., Tok T., KAYNAR L., CEVAHIR F., Akbudak I. H. , GÜNDOĞAN K., ÇETİN M., RELLO J.
  AUSTRALIAN CRITICAL CARE, vol.31, no.6, pp.339, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 24. What have we learned from Turkish familial hypercholesterolemia registries (A-HIT1 and A-HIT2)?
  Kayikcioglu M., Tokgozoglu L., Dogan V., Ceyhan C., Tuncez A., KUTLU M., Onrat E., ALICI G., Akbulut M., Celik A., et al.
  ATHEROSCLEROSIS, vol.277, pp.341-346, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 25. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Variants and Susceptibility to Chronic Myeloid Leukemia (Ph plus )
  Pehlivan M., Pehlivan S., KAYNAR L., Sever T., Yilmaz M., ESER B., Okan V., ÇETİN M., Tomatir A. G.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS, vol.18, no.3, pp.247-252, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 26. Invasive fungal diseases in patients with acute leukemia or allogeneic stem cell transplantion recepients: A prospective multicenter observational study
  METAN G., Etgul S., Cifticioglu A., SABA R., KILIÇ A., Yilmaz H., Demir K., ÇAĞ Y., Unal D. K. , AKSOY F., et al.
  MEDICAL MYCOLOGY, vol.56, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 27. Posaconazole prophylaxis in patients with acute myeloid leukemia: A real life experience from a prospective multicenter observational study
  METAN G., Etgul S., Cifticioglu A., SABA R., KILIÇ A., Yilmaz H., Demir K., ÇAĞ Y., Unal D. K. , AKSOY F., et al.
  MEDICAL MYCOLOGY, vol.56, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 28. A nation-wide survey of patients with homozygous familial hypercholesterolemia phenotype undergoing LDL-apheresis in Turkey (A-HIT 1 registry)
  Kayikcioglu M., Tokgozoglu L., Yilmaz M., KAYNAR L., Aktan M., Durmus R. B. , Gokce C., TEMİZHAN A., ÖZCEBE O. İ. , Akyol T. K. , et al.
  ATHEROSCLEROSIS, vol.270, pp.42-48, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 29. A multicenter experience of thrombotic microangiopathies in Turkey: The Turkish Hematology Research and Education Group (ThREG)-TMA01 study
  Tekgunduz E., Yilmaz M., ERKURT M. A. , KİKİ İ., Kaya A. H. , KAYNAR L., Alacacioglu I., Cetin G., Ozarslan I., KUKU İ., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.57, no.1, pp.27-30, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 30. High Metabolic Tumor Volume and Total Lesion Glycolysis Derived from Baseline F-18-FDG PET/CT may Predict the Metabolic Abnormalities in Newly Diagnosed Cancer Patients
  Cetin A., ABDÜLREZZAK Ü., YILMAZ S., ZARARSIZ G., AKKURT S., Ucar M., KAYNAR L., Yildizhan E., TURAK E. E. , Ozaslan E., et al.
  UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.28, no.2, pp.69-78, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 31. Current practice of autologous hematopoietic progenitor cell mobilization in adult patients with multiple myeloma and lymphoma: The results of a survey from Turkish hematology research and education group (ThREG)
  TEKGUNDUZ E., Demirkan F., VURAL F., GÖKER H., Ozdogu H., KİKİ İ., Aydogdu I., KAYNAR L., ERKURT M. A. , CAGIRGAN S., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.56, no.6, pp.804-808, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 32. Autologous stem cell transplantation and stem cell mobilization kinetics in elderly patients with B cell non-Hodgkin lymphoma
  DOGU M. H. , CAGIRGAN S., OCAKCI S., KAYA A. H. , Ilkkilic K., Sanli N. M. , KAHRAMAN S., EREN R., TEKGUNDUZ E., Hacioglu S., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.56, no.6, pp.814-818, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 33. Autologous hematopoietic progenitor cell mobilization and collection in adult patients presenting with multiple myeloma and lymphoma: A position-statement from the Turkish Society of Apheresis (TSA)
  TEKGUNDUZ E., ARAT M., GÖKER H., Ozdogu H., KAYNAR L., CAGIRGAN S., ERKURT M. A. , VURAL F., KİKİ İ., Altuntaş F., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.56, no.6, pp.845-849, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 34. A case of multiple myeloma with navicular bone involvement.
  Yildizhan E., Kaynar L., TIREN N., Canoz O., Eser B.
  Scottish medical journal, vol.62, pp.152-155, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 35. Nivolumab for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: real-life experience
  Bekoz H., KARADURMUS N., PAYDAŞ S., TÜRKER A., Toptas T., Tuglular T. F. , SÖNMEZ M., GULBAS Z., TEKGUNDUZ E., KAYA A. H. , et al.
  ANNALS OF ONCOLOGY, vol.28, no.10, pp.2496-2502, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 36. Therapeutic drug monitorization for voriconazole: Experience from Turkey
  METAN G., Kahraman V., KAYNAR L., Karakurkcu M., DEMİR K., AKFIRAT S., Cetin M.
  MYCOSES, vol.60, pp.221, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 37. Assessing the risk of false positive serum galactomannan among patients receiving piperacillin/tazobactam for febrile neutropenia
  Demiraslan H., ATALAY M. A. , EREN E., Demir K., KAYNAR L., KOÇ A. N. , DOĞANAY M.
  MEDICAL MYCOLOGY, vol.55, no.5, pp.535-540, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 38. Additional infusions of mesenchymal stem cells improve response rate in multidrug-resistant GvHD patients
  ÇETİN M., AKYOL G., GÖNEN Z. B. , KEKLIK M., ZARARSIZ G., ÜNAL A., TIREN-VERBEET N. L. , KAYNAR L.
  BONE MARROW TRANSPLANTATION, vol.52, no.5, pp.783-785, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 39. Unicentric Castleman's disease associated with end stage renal disease caused by amyloidosis
  EROĞLU E., KOÇYİĞİT I., ÜNAL A., SİPAHİOĞLU M. H. , AKGÜN H., KAYNAR L., TOKGÖZ B., OYMAK O.
  WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES, vol.5, no.3, pp.119-123, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 40. Performance of Galactomannan Antigen, Beta-D-Glucan, and Aspergillus-Lateral-Flow Device for the Diagnosis of Invasive Aspergillosis
  Metan G., Keklik M., Dinç G., Pala C., Yıldırım A., Saraymen B., Köker M. Y. , Kaynar L., Eser B., Çetin M.
  INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.33, pp.87-92, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 41. Fungemia and Septic Arthritis Caused by Saprochaete capitata in a Patient with Fanconi Aplastic Anemia: A Case Report
  Parkan O. M. , ATALAY M. A. , KOÇ A. N. , PALA C., AYDEMIR G., KAYNAR L.
  MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.51, no.1, pp.87-93, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 42. SUCCESSFUL TREATMENT WITH GRANULOCYTE TRANSFUSION AND EARLY NEUTROPHIL ENGRAFTMENT IN ALLOGENEIC TRANSPLANT PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA
  ÜNAL A., KAYNAR L., KENİ N., ERMİŞ TURAK E., ŞIVGIN S., ESER B., ÇETİN M.
  Haematologica-The Hematology Journal, vol.102, pp.622-623, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 43. URIC ACID LEVEL MIGHT BE A PROGNOSTIC INDICATOR FOR SURVIVAL IN PATIENTS WHO UNDERWENT ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. SINGLE CENTER EXPERIENCE
  Mandacı Şanlı N., Şıvgın S., Kaynar L., Eser B., Çetin M., Ünal A.
  Haematologica-The Hematology Journal, vol.102, pp.859, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 44. TcR alpha beta-depleted haploidentical transplantation results in adult acute leukemia patients
  Kaynar L., Demir K., Turak E. E. , OZTURK C. P. , ZARARSIZ G., GÖNEN Z. B. , GÖKAHMETOĞLU S., Sivgin S., ESER B., Köker Y., et al.
  HEMATOLOGY, vol.22, no.3, pp.136-144, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 45. A Multicenter Experience of Thrombotic Microangiopathies in Turkey: The Turkish Hematology Research and Education Group (ThREG)-TMA01 Study
  TEKGÜNDÜZ E., YILMAZ M., ERKURT M. A. , KİKİ İ., KAYA A. H. , KAYNAR L., ALACACIOĞLU İ., ÇETİN G., ÖZARSLAN İ., KUKU İ., et al.
  Blood, vol.128, pp.4933, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 46. Outcomes with frontline nilotinib treatment in Turkish patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase
  Saydam G., HAZNEDAROĞLU İ. C. , KAYNAR L., Yavuz A., Ali R., GÜVENÇ B., Akay O. M. , BASLAR Z., Ozbek U., SÖNMEZ M., et al.
  EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY, vol.17, no.14, pp.1851-1858, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 47. Increased Bone Marrow Iron Scores Are Strongly Correlated With Elevated Serum Ferritin Levels and Poorer Survival in Patients With Iron Overload That Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Single Center Experience
  Sivgin S., Nazlim S., ZARARSIZ G., Baspinar O., KAYNAR L., DENİZ K., ÇETİN M., ÜNAL A., ESER B.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.16, no.10, pp.582-587, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 48. 5 year Experience of Oral Deferasirox Exjade Use Prior to Transplantation in Patients with Iron Overload that Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation alloHSCT Retrospective Analysis of a Single Center from Turkey
  ŞIVGIN S., YILDIZHAN E., ÜNAL A., KAYNAR L., ZARARSIZ G., ESER B., ÇETİN M., MANDACI ŞANLI N.
  Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia, vol.16, pp.34, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 49. Serum Ferritin Levels Prior to Transplantation Might be Used for Predicting the Severity of Transfusional Iron Overload in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation alloHSCT Recipients
  ŞIVGIN S., YILDIZHAN E., ZARARSIZ G., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A., KAYNAR L., Karakuş E.
  Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia, vol.16, pp.28-29, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 50. A nation wide survey of patients with homozygous familial hypercholesterolemia undergoing lipoprotein apheresis in Turkey A HIT Registry
  KAYIKÇIOĞLU L. M. , TOKGÖZOĞLU S. L. , yılmaz n., KAYNAR L., AKTAN M., durmuş r., TEMİZHAN A., ÖZCEBE O. İ. , KARAAĞAÇ AKYOL T., okutan h., et al.
  European Heart Journal, vol.37, pp.142, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 51. The Prognostic Significance of Elevated Serum Ferritin Levels Prior to Transplantation in Patients With Lymphoma Who Underwent Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (autoHSCT): Role of Iron Overload
  Sivgin S., Karamustafaoglu M. F. , Yildizhan E., ZARARSIZ G., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.16, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 52. Increased Hepatic Iron Content Predicts Poor Survival in Patients With Iron Overload Who Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
  Sivgin S., Baldane S., DENİZ K., ZARARSIZ G., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A., ESER B.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.16, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 53. Evaluation of the efficacy and safety of original filgrastim (Neupogen (R)), biosimilar filgrastim (Leucostim (R)) and Lenograstim (Granocyte (R)) in CD34(+) peripheral hematopoietic stem cell mobilization procedures for allogeneic hematopoietic stem cell transplant donors
  Sivgin S., Karakuş E., Keklik M., ZARARSIZ G., Solmaz M., Kaynar L., Eser B., Cetin M., Unal A.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.54, no.3, pp.410-415, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 54. Adult Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia in Daily Practice: A Multicenter Experience
  TEKGUNDUZ E., GÖKER H., KAYNAR L., Sari I., PALA C., Dogu M. H. , Ozturk E., Turgut B., Korkmaz S., TETIK A., et al.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.16, no.5, pp.269-274, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 55. HLA A B AND DRB1 ALLELE FREQUENCIES IN ALLOGENEIC AND HAPLOIDENTICAL HEMATOPOIETIC STEM CELL
  ÜNAL A., KAYNAR L., ÇETİN M., AKAR H. H. A. , PATIROĞLU T.
  HLA, vol.87, pp.263, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 56. HLA- A, -B AND-DRB1 ALLELE FREQUENCIES IN ALLOGENEIC AND HAPLOIDENTICAL HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION AND THEIR RELATIONSHIPS TO MORTALITY
  PATIROĞLU T., Akar H. H. , ÇETİN M., KAYNAR L., ÜNAL A.
  HLA, vol.87, no.4, pp.263, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 57. Long-term efficacy of lipoprotein apheresis in the management of familial hypercholesterolaemia: Application of two different apheresis techniques in childhood
  Gokay S., KENDİRCİ M., KAYNAR L., Solmaz M., ÇETİN A., KARDAŞ F., Ustkoyuncu P. S.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.54, no.2, pp.282-288, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 58. Ibrutinib combined with bendamustine and rituximab compared with placebo, bendamustine, and rituximab for previously treated chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma (HELIOS): a randomised, double-blind, phase 3 study
  CHANAN-KHAN A., CRAMER P., Demirkan F., Fraser G., SILVA R. S. , GROSICKI S., PRISTUPA A., JANSSENS A., MAYER J., BARTLETT N. L. , et al.
  LANCET ONCOLOGY, vol.17, no.2, pp.200-211, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 59. Retrospective analysis of adult patients with acute lymphoblastic leukemia undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation: A multicenter experience of daily practice
  TEKGUNDUZ E., KAYNAR L., GÖKER H., KAYA A. H. , Turak E. E. , Eliacik E., KAYIKCI O., ÇETİN M., BÜYÜKAŞIK Y., ESER B., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.54, no.1, pp.41-47, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 60. The high prevalence of Encephalitozoon intestinalis in patients receiving chemotherapy and children with growth retardation and the validity of real-time PCR in its diagnosis
  Çetinkaya Ü., Yazar S., Kuk S., Sıvcan E., Kaynar L., Arslan D., Sahin I.
  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.46, pp.1050-1058, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 61. Molecular epidemiology and antifungal susceptibility of Saprochaete capitata (Blastoschizomyces capitatus) isolates causing nosocomial infection in Kayseri/Turkey
  KOÇ A. N. , ATALAY M. A. , Timur D., DEMİR G., KAYNAR L.
  INFECTIOUS DISEASES, vol.48, no.8, pp.596-603, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 62. Factors affecting survival in acute leukemia with donor lymphocyte infusion in the first relapse after allogeneic stem cell transplantation
  Kurnaz F., Sahin C., KAYNAR L., PALA C., Sivgin S., Altuntas F., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  JOURNAL OF BUON, vol.21, no.1, pp.227-234, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 63. Idelalisib at the Crossroads of B-Cell Lymphoproliferative Disorders
  AKSU S., Ayyildiz O., Etgul S., GÖKER H., Gunes G., HAZNEDAROĞLU İ. C. , Ilhan O., KAYNAR L., Malkan U. Y. , Ozdemir E., et al.
  UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.26, no.1, pp.12-19, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 64. The Role of Azacitidine in the Treatment of Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia: Results of a Retrospective Multicenter Study
  Tombak A., Ucar M. A. , Akdeniz A., Tiftik E. N. , Sahin D. G. , Akay O. M. , Yıldırım M., NEVRUZ O., Kis C., GÜRKAN E., et al.
  TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.33, no.4, pp.273-280, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 65. Response to imatinib in patient with corticosteroid-unresponsive idiopatic hypereosinophilic syndrome
  Yilmaz I., KAYNAR L., TUTAR N., PALA Ç., CANÖZ Ö., Buyukoglan H., GÜLMEZ I.
  REVISTA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA, vol.22, no.1, pp.59-60, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 66. Ibrutinib as Initial Therapy for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
  BURGER J. A. , TEDESCHI A., Barr P. M. , ROBAK T., Owen C., GHIA P., Bairey O., HILLMEN P., BARTLETT N. L. , LI J., et al.
  NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, vol.373, no.25, pp.2425-2437, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 67. Tigecycline for the treatment of Clostridium difficile infection refractory to metronidazole in haematopoietic stem cell transplant recipients
  Metan G., Ture Z., KAYNAR L., Berk E., GÜRSOY Ş., Alp E., KILIÇ H., ÇETİN M.
  JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.27, no.6, pp.354-357, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 68. A Single Center Experience for Antifungal Prophylaxis in Patients with Acute Myelogenous Leukemia
  Metan G., Ture Z., PALA C., KAYNAR L., Yildirim A., Elmali F., TUTAR N., YOZGAT N., ESER B.
  INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.31, no.3, pp.339-345, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 69. Post Authorization Safety of Lenalidomide Dexamethasone in Patients With Relapsed Refractory Multiple Myeloma in Turkey
  TUĞLULAR T F., PEHLİVAN M., SARI H. İ. , AYYILDIZ M. O. , SAYDAM G., SÖNMEZ M., BEŞIŞIK S K., ÖZGÜR G., GÜRKAN E., KAYNAR L., et al.
  Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia, vol.15, pp.301-302, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 70. The prognostic significance of elevated serum ferritin levels prior to transplantation in patients with lymphoma that underwent autologous hematopoietic stem cell transplantation autoHSCT Role of iron overload
  ŞIVGIN S., Mehmet Fatih K., YILDIZHAN E., ZARARSIZ G., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia, vol.15, pp.71, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 71. Bone marrow iron store BMIS as a predictive marker for survival in patients with iron overload that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation alloHSCT
  ŞIVGIN S., NAZLIM S., BALDANE S., KEKLİK M., ZARARSIZ G., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia, vol.15, pp.77-78, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 72. Hepatic iron overload HIO is strongly correlated with serum ferritin levels and inferior survival in patients that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation alloHSCT
  ŞIVGIN S., BALDANE S., DENİZ K., Zararsiz G., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A., ESER B.
  Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia, vol.15, pp.3-4, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 73. Saprochaete capitata as an emerging fungus among patients with haematological malignencies
  ULU-KILIC A., ATALAY M. A. , Metan G., Cevahir F., KOC N., ESER B., ÇETİN M., KAYNAR L., Alp E.
  MYCOSES, vol.58, no.8, pp.491-497, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 74. Peripheral blood stem cell mobilization failure
  Kurnaz F., Kaynar L.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.53, no.1, pp.3-7, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 75. Investigation of the Presence of Encephalitozoon intestinalis and Enterocytozoon bieneusi in Bone Marrow Transplant Patients by IFA MAbs Method
  ülfet ç., HAMAMCI B., KAYNAR L., KUK S., İZZET Ş., YAZAR S.
  Mikrobiyoloji Bulteni, vol.49, pp.432-438, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 76. Investigation of Ganciclovir Resistance in CMV UL54 and UL97 Gene Regions in lmmunocompromised Patients Receiving Gancyclovir Treatment
  Delice S., GÖKAHMETOĞLU S., KAYNAR L., KARAKÜKCÜ M.
  MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.49, no.3, pp.393-402, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 77. The role of azacitidine in the treatment of elderly patients with aml results of a retrospective multicenter study
  TOMBAK A., uçar m., akdeniz a., TİFTİK E. N. , şahin d., AKAY O. M. , yıldırım m., os n., kış c., GÜRKAN E., et al.
  Haematologica-The Hematology Journal, vol.100, pp.374-375, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 78. Comparison of plateletpheresis on the Fenwal Amicus, Fresenius COM.TEC, and Trima Accel Cell separators
  Keklik M., ESER B., KAYNAR L., Sivgin S., Keklik E., Solmaz M., ÖZTÜRK A., Buyukoglan R., Yay M., ÇETİN M., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS, vol.30, no.3, pp.171-175, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 79. Diffuse Large B-Cell Lymphoma in adults aged 65 years and older: A retrospective multicenter analysis of clinical characteristics and therapeutic outcomes
  Dogu M. H. , Keklik M., Terzi H., Korkmaz S., ERKURT M. A. , CAGLIYAN G. A. , KAYNAR L., Sivgin S., Sari I., Keskin A., et al.
  CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.15, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 80. Does the Level of WT1 Expression Predict the Outcome in Philadelphia-Negative Myeloproliferative Neoplasms?
  Tasdemir S., ŞENER E. F. , Akalın H., Keklik M., Kaynar L., ÖZKUL Y.
  GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.19, no.4, pp.222-224, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 81. Bone marrow iron stores BMIS might be used as a predictive marker for survival in patients with iron overload that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation alloHSCT
  ŞIVGIN S., su n., muzaffer k., YILDIZHAN E., ZARARSIZ G., musa s., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  Bone Marrow Transplantation, vol.50, pp.432, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 82. Brentuximab vedotin for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: experience in Turkey
  Salihoglu A., Elverdi T., KARADOGAN I., PAYDAŞ S., ÖZDEMİR E., ERDEM G., KARADURMUS N., AKYOL G., KAYNAR L., Yegin Z. A. , et al.
  ANNALS OF HEMATOLOGY, vol.94, no.3, pp.415-420, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 83. Contribution of Involved-field Radiotherapy to Survival in Patients With Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma Undergoing Autologous Stem Cell Transplantation
  Eroglu C., KAYNAR L., ORHAN O., Keklik M., Sahin C., YILDIZ O., Mentes S., Kurnaz F., ASLAN D., Sivgin S., et al.
  AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS, vol.38, no.1, pp.68-73, 2015 (Journal Indexed in SCI)
 84. [Prevalence of Encephalitozoon intestinalis and Enterocytozoon bieneusi in cancer patients under chemotherapy].
  Hamamcı B., Çetinkaya Ü., Berk V., Kaynar L., Kuk S., Yazar S.
  Mikrobiyoloji bulteni, vol.49, pp.105-13, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 85. Nilotinib Results in Improved Rates of Molecular Response in Turkish Newly Diagnosed CML-CP Patients: A 24-Month Update
  SAYDAM G., HAZNEDAROĞLU İ. C. , KAYNAR L., Yavuz A. S. , Ali R., GÜVENÇ B., Akay O. M. , Baslar Z., Ozbek U., SÖNMEZ M., et al.
  BLOOD, vol.124, no.21, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 86. Comparison of double dose plateletpheresis on the Fenwal Amicus, Fresenius COM.TEC and Trima Accel cell separators
  Keklik M., ESER B., KAYNAR L., Solmaz M., ÖZTÜRK A., Yay M., BİREKUL A., OZTEKIN M., Sivgin S., ÇETİN M., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.51, no.2, pp.193-196, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 87. The Coincidence of Familial Mediterranean Fever and Hypereosinophilia in a Patient with Hereditary Elliptocytosis
  Keklik M., Unal A., Sivgin S., KONTAŞ O., EROĞLU E., YILMAZ S., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M.
  INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.30, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 88. Detection of Acute Lymphoblastic Leukemia Involvement in Pleural Fluid in an Adult Patient with Ataxia Telangiectasia by Flow Cytometry Method
  Keklik M., KÖKER M. Y. , Sivgin S., Camlica D., Pala C., ÇETİN M., KAYNAR L., ÜNAL A., ESER B.
  INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.30, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 89. İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA 1 3 BETA D GLUKAN VE GALAKTOMANNANIN TANISAL DEĞERİ
  HÖRMET Ö. H. , KOÇ A. N. , ATALAY M. A. , ESER B., YILDIZ O., KAYNAR L.
  Nobel Medicus, vol.10, pp.44-49, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 90. Investigation of epstein-barr virus and parvovirus b19 DNA in allogeneic stem cell transplant patients.
  Atalay A., GÖKAHMETOĞLU S., Durmaz S., Kandemir I., Saglam D., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., KILIÇ H.
  Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, vol.31, no.2, pp.155-60, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 91. Prognostic Importance of Single-Nucleotide Polymorphisms in IL-6, IL-10, TGF-beta 1, IFN-gamma, and TNF-alpha Genes in Chronic Phase Chronic Myeloid Leukemia
  Pehlivan M., Sahin H. H. , Pehlivan S., Ozdilli K., KAYNAR L., Oguz F. S. , Sever T., Yilmaz M., ESER B., Ogret Y. D. , et al.
  GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.18, no.6, pp.403-409, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 92. THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE GLACTOMANNAN AND (1,3)- BETA-D-GLUCAN IN DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS
  Oz H. T. H. , KOÇ A. N. , ATALAY M. A. , ESER B., YILDIZ O., Kaynar L.
  NOBEL MEDICUS, vol.10, no.2, pp.44-49, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 93. Diarrhea in peripheral stem cell transplant recipients: a developing country's experience
  Pala C., KAYNAR L., Buyukoglan R., Kurnaz F., Metan G., Yazar S., Durmaz S., Sakioglu A., Sivgin S., ESER B., et al.
  JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.8, no.5, pp.635-641, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 94. ALPHA BETA T CELL DEPLETED HLA HAPLOIDENTICAL HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION SINGLE CENTER EXPERIENCE
  pınarbaşı m., ÜNAL A., ÇETİN M., ESER B., KAYNAR L., KÖKER M. Y.
  Bone Marrow Transplantation, vol.49, pp.546, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 95. Nuclear factor-kappa B ligand and osteoprotegerin levels in serum and gingival crevicular fluid in patients with bone metastases treated with zoledronic acid
  İnanç M., KAYNAR L., Enhoş S., Pala C., Karaca H., Berk V., ÖZKAN M., Sivgin S., ESER B., ÇETİN M., et al.
  MEDICAL ONCOLOGY, vol.31, no.3, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 96. A rare but severe complication of filgrastim in a healthy donor: Splenic rupture
  AKYOL G., Pala C., Yildirim A., Keklika M., Demir K., Dortdudak S., Sivgin S., KAYNAR L., Esera B., ÜNAL A., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.50, no.1, pp.53-55, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 97. Ibrutinib: From Molecule to Medicine
  Ayyildiz O., Demirkan F., GÖKER H., Haznedaroglu I. C. , Ilhan O., KAYNAR L., Ozdemir E., SAYDAM G., SAYINALP N., ŞAHİN F., et al.
  UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.24, no.3, pp.4-14, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 98. The Coincidence of Familial Mediterranean Fever and Hypereosinophilia in a Patient with Hereditary Elliptocytosis
  ÜNAL A., ŞIVGIN S., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M.
  INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.30, pp.138-141, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 99. Comparison of chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation pre and postterm DMFT scores: a preliminary study.
  Ertas E. T. , Kurnaz F., Zorba Y. O. , KOÇYİĞİT I., Sisman Y., KAYNAR L., Sekerci A. E. , Ertas H., ÇETİN M.
  Nigerian journal of clinical practice, vol.17, no.1, pp.32-7, 2014 (Journal Indexed in SCI)
 100. The effect of volume replacement during therapeutic leukapheresis on white blood cell reduction in patients with extreme leukocytosis
  Kurnaz F., Sivgin S., Pala C., yildirim R., Baldane S., Kaynar L., Solmaz M., Ozturk A., Eser B., Cetin M., et al.
  TRANSFUSION, vol.53, no.11, pp.2629-2634, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 101. Langerhans cell sarcoma of the nasopharynx: a rare case.
  KEKLIK M., SIVGIN S., KONTAS O., Abdulrezzak U., KAYNAR L., CETIN M.
  Scottish medical journal, vol.58, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 102. The impact of pretransplant hypoalbuminemia on survival in patients with leukemia who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT): A nutritional problem?
  Sivgin S., Baldane S., Ozenmis T., Keklik M., KAYNAR L., Kurnaz F., Sivgin H., Zararsa G., ÇETİN M., ÜNAL A., et al.
  Transplantation Proceedings, vol.45, no.9, pp.3371-3374, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 103. Comparison of total body irradiation plus cyclophosphamide with busulfan plus cyclophosphamide as conditioning regimens in patients with acute lymphoblastic leukemia undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplant.
  Eroglu C., Pala C., KAYNAR L., YARAY K., AKSÖZEN M. T. , Bankir M., ZARARSIZ G., ORHAN O., GÜNDOĞ M., YILDIZ O. G. , et al.
  Leukemia & lymphoma, vol.54, no.11, pp.2474-9, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 104. Can low-dose preemptive valganciclovir replace standard intravenous ganciclovir treatment in recipients of allogeneic stem cell transplantation?
  Kaynar L., Metan G., GÖKAHMETOĞLU S., Kurnaz F., Mumcuoglu H., ÖZTÜRK A., Sivgin S., Pala C., YILDIZ O., ESER B., et al.
  JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.25, no.5, pp.286-291, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 105. Three Cases of Fungemia Caused by Blastoschizomyces capitatus
  KOÇ A. N. , ÇOPUR ÇİÇEK A., KAYNAR L., SAV H., KASAP TEKİNŞEN F. F. , ATALAY M. A.
  MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.47, no.4, pp.734-741, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 106. Changes in CD34+cell count in peripheral blood after whole blood donation
  Pala C., Mumcuoglu H., Kurnaz F., Sivgin S., KAYNAR L., Keklik M., AKYOL G., Koker Y., ESER B.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.49, no.2, pp.259-262, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 107. The oral iron chelator deferasirox might improve survival in allogeneic hematopoietic cell transplant (alloHSCT) recipients with transfusional iron overload
  Sivgin S., Baldane S., AKYOL G., Keklik M., KAYNAR L., Kurnaz F., Pala C., ZARARSIZ G., ÇETİN M., ESER B., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.49, no.2, pp.295-301, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 108. Cardiac Effects of Chronic Graft-versus-Host Disease after Stem Cell Transplantation
  DOĞAN A., Dogdu O., Ozdogru I., Yarlioglues M., KALAY N., İNANÇ M. T. , Ardic I., Celik A., KAYNAR L., Kurnaz F., et al.
  TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, vol.40, no.4, pp.428-434, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 109. The effect of diabetes mellitus and end-stage renal disease on the number of CD34+ cells in the blood
  Pala C., ALTUN I., Koker Y., Kurnaz F., Sivgin S., KOÇYİĞİT I., TANRIVERDİ F., KAYNAR L., Elmali F., ÇETİN M., et al.
  ANNALS OF HEMATOLOGY, vol.92, no.9, pp.1189-1194, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 110. Pre-engraftment syndrome after myeloablative dual umbilical cord blood transplantation: risk factors and response to treatment
  Kanda J., Kaynar L., Kanda Y., Prasad V. K. , Parikh S. H. , Lan L., Shen T., Rizzieri D. A. , Long G. D. , Sullivan K. M. , et al.
  BONE MARROW TRANSPLANTATION, vol.48, no.7, pp.926-931, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 111. THE COINCIDENCE OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER AND HYPEREOSINOPHILIA IN A PATIENT WITH HEREDITARY ELLIPTOCYTOSIS
  Keklik M., ÜNAL A., Sivgin S., KONTAŞ O., KAYNAR L., ESER B., Cetin M.
  HAEMATOLOGICA, vol.98, pp.732-733, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 112. MEASUREMENT OF IRON CONCENTRATION IN HAIR AS AN INDICATOR OF BODY IRON LOAD
  PALA Ç., ŞAHİN C., Torun Y., Kurnaz F., Sivgin S., Sahin F., ÇETİN A., SARAYMEN R., KAYNAR L.
  HAEMATOLOGICA, vol.98, pp.193, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 113. PHENOTYPE FREQUENCIES OF BLOOD GROUP SYSTEMS AND ALLOANTIBODIES TO RED BLOOD CELLS IN BLOOD RECIPIENTS IN CENTRAL ANATOLIA OF TURKEY
  Torun Y., KAYNAR L., Karakukcu C., Yay M., Kurnaz F., Sivgin S., Cetin M., ESER B.
  HAEMATOLOGICA, vol.98, pp.730, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 114. Treatment with plasma exchange may serve benefical effect in patients with severe hyperbilirubinemia: A single center experience
  Keklik M., Sivgin S., KAYNAR L., Pala C., Solmaz M., ÇETİN M., ESER B., ÜNAL A.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, no.3, pp.323-326, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 115. The comparison of Filgrastim (Neupogen (R)), biosimilar filgrastim (Leucostim (R)) and Lenograstim (Granocyte (R)) as a first line peripheral blood stem cell mobilization strategy in autologous hematopoieitic stem cell transplantation: A single center experience from Turkey
  Sivgin S., Karakus E., KAYNAR L., Kurnaz F., Pala C., Keklik M., ZARARSIZ G., Solmaz M., ESER B., ÇETİN M., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, no.3, pp.315-320, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 116. The results of therapeutic plasma exchange in patients with severe hyperthyroidism: A retrospective multicenter study
  Keklik M., Kaynar L., Yilmaz M., Sivgin S., Solmaz M., Pala C., Aribas S., Akyol G., Unluhizarci K., ÇETİN M., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, no.3, pp.327-330, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 117. Encephalitozoon intestinalis: A Rare Cause of Diarrhea in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Recipient Complicated by Albendazole-Related Hepatotoxicity
  Sivgin S., ESER B., KAYNAR L., KURNAZ F., ŞIVGIN H., Yazar S., ÇETİN M., ÜNAL A.
  TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.30, no.2, pp.204-208, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 118. The management of hyperleukocytosis in an adult patient with acute lymphoblastic leukemia and ataxia-telangiectasia
  Keklik M., Sivgin S., Kalin B. S. , Akyol G., Pala C., Solmaz M., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, no.3, pp.293-295, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 119. Successful treatment of gastric relapse in multiple myeloma with bortezomib after autologous hematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT)
  Sivgin S., Baldane S., KAYNAR L., Kurnaz F., BAŞKOL M., KULA M., EROĞLU C., DENİZ K., ESER B., ÜNAL A., et al.
  Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, vol.5, no.1, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 120. Coincidence of three solid tumors in a patient with multiple myeloma.
  KEKLIK M., SIVGIN S., DENIZ K., KARACA H., KONTAS O., BALKANLI S., EROGLU C., Abdulrezzak U., KUZU G., KAYNAR L., et al.
  Chinese medical journal, vol.126, pp.1186-7, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 121. Risk factors influencing mortality related to Stenotrophomonas maltophilia infection in hematology-oncology patients
  Demiraslan H., Sevim M., Pala C., Durmaz S., Berk V., KAYNAR L., Metan G.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.97, no.3, pp.414-420, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 122. Factors influencing the early mortality in haematological malignancy patients with nosocomial Gram negative bacilli bacteraemia: a retrospective analysis of 154 cases
  Metan G., Demiraslan H., Kaynar L., ZARARSIZ G., Alp E., ESER B.
  BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.17, no.2, pp.143-149, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 123. Pretransplant iron overload may be associated with increased risk of invasive fungal pneumonia (IFP) in patients that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT)
  Sivgin S., Baldane S., KAYNAR L., Kurnaz F., Pala C., Sivgin H., Keklik M., Demiraslan H., ÇETİN M., ESER B., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, no.1, pp.103-108, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 124. What is the role of the (1 -> 3)-beta-D-glucan assay in the screening of patients undergoing autologous haematopoietic stem-cell transplantation?
  Metan G., KOÇ A. N. , KAYNAR L., Atalay A., ÖZTÜRK A., ESER B., ÇETİN M.
  MYCOSES, vol.56, no.1, pp.34-38, 2013 (Journal Indexed in SCI)
 125. Successful Treatment of Homozygous Familial Hypercholesterolemia Using Cascade Filtration Plasmapheresis
  KARDAŞ F., ÇETİN A., Solmaz M., Buyukoglan R., KAYNAR L., Kendirci M., ESER B., ÜNAL A.
  TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, no.4, pp.334-341, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 126. LIPID APHAERESIS TREATMENT IN TWIN PREGNANT PATIENT WITH FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
  Pala Ç., Keklik M., Şıvgın S., Akyol G., Kaynar L., Solmaz M., Çetin M., Ünal A.
  Transfusion And Apheresis Science, vol.47, pp.39-40, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 127. P 43 THE CONTROL OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA CAUSED HYPERLEUKOCYTOSIS WITH LEUKOPHERESIS ON AN ADULT ATAXIA TELANGIECTASIA PATIENT
  KEKLİK M., ŞIVGIN S., KALIN B. S. , AKYOL G., PALA Ç., SOLMAZ M., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  Transfusion And Apheresis Science, vol.47, pp.41, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 128. P 56 THERAPEUTIC APHERESIS DUE TO SEVERE HYPERTHYROIDISM
  KEKLİK M., KAYNAR L., PALA Ç., ŞIVGIN S., ARIBAŞ S., AKYOL G., ünlühızarcı k., ÇETİN M., ESER B., ÜNAL A.
  Transfusion And Apheresis Science, vol.47, pp.47, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 129. P 41 TREATMENT OF HYPERBILIRUBINEMIA WITH PLASMA EXCHANGE IN ERCIYES UNIVERSITY
  KEKLİK M., ŞIVGIN S., PALA Ç., SOLMAZ M., KAYNAR L., ÇETİN M., ESER B., ÜNAL A.
  Transfusion And Apheresis Science, vol.47, pp.40-41, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 130. P 21 THE COMPARISON OF GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTORS FOR MOBILISATION IN PATIENTS WHO UNDERWENT AUTOLOGOUS HAEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION AUTOHSCT A SINGLE CENTER EXPERIENCE
  ŞIVGIN S., KARAKUŞ E., KAYNAR L., KURNAZ F., PALA Ç., KEKLİK M., SOLMAZ M., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  Transfusion And Apheresis Science, vol.47, pp.31, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 131. Do thrombophilic gene mutations have a role on thromboembolic events in cancer patients?
  ÖZKAN M., Sivgin S., KOÇYİĞİT I., Emirogullari F., Dikilitas M., KAYNAR L., ÖZKUL Y., Er O.
  ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, vol.8, no.3, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 132. Can bacteraemia lead to false positive results in 1,3-beta-D-glucan test? Analysis of 83 bacteraemia episodes in high-risk patients for invasive fungal infections
  Metan G., KOÇ A. N. , Agkus C., Kaynar L., Alp E., ESER B.
  REVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA, vol.29, no.3, pp.169-171, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 133. Research on and clinical importance of duplications in various chromosomal regions in addition to Philadelphia chromosome in chronic myeloid leukemia
  Sever T., Kilicarslan C., Pehlivan M., KAYNAR L., Yilmaz M., ESER B., Okan V., KURNAZ F., ÇETİN M., Pehlivan S.
  JOURNAL OF BUON, vol.17, no.3, pp.490-496, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 134. Efficacy and safety of oral deferasirox treatment in the posttransplant period for patients who have undergone allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT)
  Sivgin S., ESER B., Bahçebaşı S., KAYNAR L., kurnaz F., Uzer E., Pala C., DENİZ K., ÖZTÜRK A., ÇETİN M., et al.
  ANNALS OF HEMATOLOGY, vol.91, no.5, pp.743-749, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 135. What should be the optimal cut-off of serum 1,3-beta-D-glucan for the detection of invasive pulmonary aspergillosis in patients with haematological malignancies?
  Metan G., KOÇ A. N. , Atalay A., Kaynar L., ÖZTÜRK A., Alp E., ESER B.
  SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.44, no.5, pp.330-336, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 136. ABO and Rh Blood Group Distribution in Kayseri Province, Turkey
  TORUN Y. A. , Kaynar L., Karakukcu C., Yay M., Kurnaz F., MUTLU H., ÇETİN M., ESER B.
  TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, no.1, pp.97-98, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 137. Evaluation of coagulation and fibrinolytic parameters in adult onset GH deficiency and the effects of GH replacement therapy: A placebo controlled study
  Cakir I., TANRIVERDİ F., Karaca Z. C. , KAYNAR L., ESER B., ÜNLÜHİZARCI K., Kelestimur F.
  GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH, vol.22, no.1, pp.17-21, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 138. Flow cytometry method as a diagnostic tool for pleural fluid involvement in a patient with multiple myeloma.
  Keklik M., Sivgin S., Pala C., Eroglu C., Akyol G., Kaynar L., Koker M. Y. , CAMLICA D., Unal A., Cetin M., et al.
  Mediterranean journal of hematology and infectious diseases, vol.4, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 139. An atypical presentation of brucellosis in a patient with isolated thrombocytopenia complicated with upper gastrointestinal tract bleeding.
  Baldane S., Sivgin S., Alkan T. S. , KURNAZ F., PALA Ç., KEKLIK M., Karaman A., Kaynar L.
  Case reports in medicine, vol.2012, pp.473784, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 140. Pretransplant serum ferritin level may be a predictive marker for outcomes in patients having undergone allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
  ŞIVGIN S., BALDANE S., KAYNAR L., KURNAZ F., PALA Ç., Sivgin H., ÖZTÜRK A., ÇETİN M., ÜNAL A., ESER B.
  NEOPLASMA, vol.59, no.2, pp.183-190, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 141. EFFICACY OF ROYAL JELLY ON METHOTREXATE-INDUCED SYSTEMIC OXIDATIVE STRESS AND DAMAGE TO SMALL INTESTINE IN RATS
  Kaynar L., ÇETİN A., Hacioglu S. K. , Eser B., KOÇYİĞİT I., CANÖZ Ö., Tasdemir A., Karadag C., Kurnaz F., SARAYMEN R., et al.
  AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, vol.9, no.3, pp.412-417, 2012 (Journal Indexed in SCI)
 142. Venous Thromboembolism Risk and Thromboprophylaxis Among Hospitalized Patients: Data From the Turkish Arm of the ENDORSE Study
  Ongen G., Yilmaz A., Cirak A. K. , Ersoy C. Y. , Erden F., Altıntaş F. B. , Yildirim C., Güven H., Demir A., KAYNAR L., et al.
  CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.17, no.5, pp.539-545, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 143. Impaired Aortic Elastic Properties in Patients with Chronic Graft-versus-Host Disease
  Dogdu O., Kaya M. G. , Yarlioglues M., DOĞAN A., Ardic I., ELÇİK D., KALAY N., KAYNAR L., Kurnaz F., ERYOL N. K.
  ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, vol.28, no.9, pp.1011-1018, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 144. The peformance of galactomannan antigen assay in the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis at different cutoff values
  METAN G., KOÇ A. N. , Atalay A., KAYNAR L., ÖZTÜRK A., Alp E., ESER B.
  MYCOSES, vol.54, pp.80-81, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 145. What is the role of 1,3-beta-D-glucan screening in patients undergoing autologous stem cell transplantation?
  METAN G., KOÇ A. N. , KAYNAR L., ATALAY A., ÖZTÜRK A., ESER B., Cetin M.
  MYCOSES, vol.54, pp.54, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 146. A case of Crimean-Congo haemorrhagic fever successfully treated with therapeutic plasma exchange and ribavirin
  Kurnaz F., Metan G., Coskun R., KAYNAR L., ESER B., DOĞANAY M.
  TROPICAL DOCTOR, vol.41, no.3, pp.181-182, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 147. Two cases of H1N1 influenza infection as the initial presentation of acute leukemia
  Kaynar L., Sivgin S., Baspinar O., Kurnaz F., Yildirim A., Metan G.
  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.41, no.2, pp.363-367, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 148. Investigation of Epstein-Barr virus serology and DNA in bone marrow transplant recipients
  Inci M., GÖKAHMETOĞLU S., KAYNAR L., Ercal B. D. , Durmaz S., Buyukoglan R.
  AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, vol.5, no.5, pp.496-500, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 149. Investigation of Epstein Barr virus serology and DNA in bone marrow transplant recipients
  İNCİ M., GÖKAHMETOĞLU S., KAYNAR L., ERCAL B., DURMAZ S., BÜYÜKOĞLAN R.
  African Journal Of Microbiology Research, vol.5, pp.496-500, 2011 (Journal Indexed in SCI)
 150. PP 221 IMPAIRED AORTIC ELASTIC PROPERTIES IN PATIENTS WITH CHRONIC GRAFT VERSUS HOST DISEASE
  DOĞDU O., KAYA M., ES Y., DOĞAN A., ARDIÇ İ., ELÇİK D., KALAY N., KAYNAR L., KURNAZ F., ERYOL N. K.
  International Journal Of Cardiology, vol.147, pp.150, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 151. Are university students a favorable target group for blood donation campaigns?
  ESER B., Kurnaz F., KAYNAR L., Yay M., Sivgin S., ÜNAL A., ÇETİN M.
  TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.27, no.4, pp.275-281, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 152. Pancreatic Masses: Not All of Them are Pancreatic Adenocarcinoma: Differential Diagnosis
  Kaynar L., Yurci A., Kurnaz F., Karadag M., ESER B., Soyuer I., Karahan I., BAŞKOL M.
  TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, no.5, pp.1772-1776, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 153. Venous thromboembolism risk and prophylaxis in hospitalised medically ill patients The ENDORSE Global Survey
  Bergmann J., Cohen A. T. , Tapson V. F. , Goldhaber S. Z. , Kakkar A. K. , Deslandes B., Huang W., ANDERSON F. A. , CHERFI L., AMMOUR D., et al.
  THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, vol.103, no.4, pp.736-748, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 154. Venous Thromboembolism Risk and Prophylaxis in the Acute Care Hospital Setting (ENDORSE Survey) Findings in Surgical Patients
  Kakkar A. K. , Cohen A. T. , Tapson V. F. , Bergmann J., Goldhaber S., Deslandes B., Huang W., ANDERSON F. A. , CHERFI L., AMMOUR D., et al.
  ANNALS OF SURGERY, vol.251, no.2, pp.330-338, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 155. Expression of WT1 gene in multiple myeloma patients at diagnosis: is WT1 gene expression a useful marker in multiple myeloma?
  SAATÇİ Ç., Caglayan A. O. , KOÇYİĞİT I., Akalin H., KAYNAR L., Altuntas F., ESER B., Demir M., ÇETİN M., ÖZKUL Y.
  HEMATOLOGY, vol.15, no.1, pp.39-42, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 156. Acute renal failure after myeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: incidence, risk factors, and relationship with the quantity of transplanted cells
  TOKGÖZ B., KOÇYİĞİT I., Polat G., ESER B., ÜNAL A., KAYNAR L., SİPAHİOĞLU M. H. , OYMAK O., Utas C., ÇETİN M.
  RENAL FAILURE, vol.32, no.5, pp.547-554, 2010 (Journal Indexed in SCI)
 157. RESULTS OF DONOR ACQUISITION PROGRAMME CONDUCTED BY ERCIYES UNVERSITY MEDICAL FACULTY BLOOD BANKING
  Kurnaz F., ESER B., YAY M., KAYNAR L., ÜNAL A., Cetin M.
  VOX SANGUINIS, vol.97, pp.81-82, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 158. Effects of Imatinib Mesylate on Renin-Angiotensin System (RAS) Activity During the Clinical Course of Chronic Myeloid Leukaemia
  Sayitoglu M., Haznedaroglu I. C. , Hatirnaz O., Erbilgin Y., AKSU S., Koca E., Adiguzel C., Bayik M., Akalin I., Guelbas Z., et al.
  JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.37, no.4, pp.1018-1028, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 159. Rhabdomyolysis in a Healthy Peripheral Blood Stem Cell Donor following Mobilization with Filgrastim
  Hacioglu S., Altuntas F., KAYNAR L., Sari I., PATIROĞLU T., ÇETİN M.
  TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY, vol.36, no.2, pp.135-137, 2009 (Journal Indexed in SCI)
 160. Detection and quantification of cytornegalovirus in bone marrow transplant recipients by real time PCR and pp65 antigenemia
  GÖKAHMETOĞLU S., KAYNAR L., ALTUNTAŞ F., YILDIZ O., ÇETİN M., KOÇYİĞİT İ.
  SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.11, pp.1673-1675, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 161. The effect of grape seed extract on radiation induced oxidative stres in the rat liver
  ÇETİN A., KAYNAR L., KOÇYİĞİT İ., HACIOĞLU S., SARAYMEN R., ÖZTÜRK A., ORHAN O., SAĞDI O.
  Turkish Journal Of Gastroenterology, vol.19, pp.92-98, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 162. The effect of grape seed extract on radiation-induced oxidative stress in the rat liver
  Cetin A., Kaynar L., KOÇYİĞİT I., Hacioglu S. K. , SARAYMEN R., Oeztuerk A., Orhan O., Sağdıç O.
  TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.19, no.2, pp.92-98, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 163. Achondroplasia associated with gonadal dysgenesis
  Gökçe C., Atabek E. M. , KAYNAR L., Torun E., Kurtoglu S., Bayram F.
  JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.36, no.3, pp.605-608, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 164. The use of high dose acyclovir in patients with hematological malignancies who develop herpes virus infections Is it really safe
  KOÇYİĞİT İ., KAYNAR L., SARI H. I. , ALTUNTAŞ F.
  Turkish Journal Of Hematology, vol.25, pp.205-206, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 165. Therapeutic plasma exchange in patients with neurologic diseases: Retrospective multicenter study
  KAYNAR L., Altuntas F., Aydogdu I., Turgut B., KOÇYİĞİT I., Hacioglu S. K. , İSMAİLOĞULLARI S., Turgut N., ERKURT M. A. , Sari I., et al.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.38, no.2, pp.109-115, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 166. A multicenter retrospective study defining the clinical and hematological manifestations of brucellosis and pancytopenia in a large series: Hematological malignancies, the unusual cause of pancytopenia in patients with brucellosis
  Sari I., Altuntas F., Hacioglu S., KOÇYİĞİT I., Sevinc A., Sacar S., DENİZ K., Alp E., ESER B., YILDIZ O., et al.
  AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.83, no.4, pp.334-339, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 167. Disturbance of pro-oxidative/antioxidative balance in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation
  Sari I., ÇETİN A., KAYNAR L., SARAYMEN R., Hacioglu S. K. , ÖZTÜRK A., KOÇYİĞİT I., Altuntaş F., Esed B.
  ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, vol.38, no.2, pp.120-125, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 168. Comparison of Plateletpheresis on the Fenwal Amicus and Fresenius Com.Tec Cell Separators
  Altuntas F., Sari I., KOÇYİĞİT I., KAYNAR L., Hacioglu S., ÖZTÜRK A., Oztekin M., Solmaz M., ESER B., ÇETİN M., et al.
  TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY, vol.35, no.5, pp.368-373, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 169. Role of Grape Seed Extract on Methotrexate Induced Oxidative Stress in Rat Liver
  Cetin A., KAYNAR L., KOÇYİĞİT I., Hacioglu S. K. , Saraymen R., ÖZTÜRK A., Sari I., Sağdıç O.
  AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE, vol.36, no.5, pp.861-872, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 170. An unusal case of acute brucellosis presenting with coombs-positive autoimmune hemolytic anemia
  Sari I., KOÇYİĞİT I., Altuntas F., KAYNAR L., ESER B.
  INTERNAL MEDICINE, vol.47, no.11, pp.1043-1045, 2008 (Journal Indexed in SCI)
 171. Isolated microorganisms from febrile neutropenic patients and their antimicrobial susceptibility: A data of 2005 Febril nötropenik hastalardan i̇zole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarliliklari: 2005 Yili verileri
  DEMİRASLAN H., YILDIZ O., KAYNAR L., ALTUNTAŞ F., ESER B., AYGEN B.
  Erciyes Tip Dergisi, vol.29, no.5, pp.376-380, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 172. Comparison of the Fenwal Amicus and Fresenius Com.Tec cell separators for autologous peripheral blood progenitor cell collection
  Altuntas F., Kocyigit I., Ozturk A., Kaynar L., Sari I., Oztekin M., Solmaz M., Eser B., Cetin M., Unal A.
  TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.36, no.2, pp.159-167, 2007 (Journal Indexed in SCI)
 173. Comparison of different conditioning regimens used in relapse agressive non Hodgkin lymphoma ICE CNV beam
  ÜNAL A., SARI H. İ. , KAYNAR L., ALTUNTAŞ F., ESER B., ÖZKAN M., KAPLAN B., ÇETİN M.
  Annals Of Oncology, vol.17, pp.201, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 174. Effects of 3 years of intravenous pamidronate treatment on bone markers and bone mineral density in a patient with osteoporosis-pseudoglioma syndrome (OPPG)
  BAYRAM F., TANRIVERDİ F., KURTOĞLU S., ATABEK M. E. , KULA M., KAYNAR L., Keleştimur F.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.19, no.3, pp.275-279, 2006 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Current Approach to Neutropenic Enterocolitis
  Erturk U. S. , Turak E. E. , Kaynar L., Fadel E.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.2, pp.119-120, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 2. Therapeutic Plasma Exchange in G6PD Deficient Patient Complicated with Intravascular Hemolysis: A Case Report
  Turak E. E. , Ibrahim R. H. M. , Ozturk F., Demir K., Karamustafaoglu M. F. , Kahraman V., Pala C., Kaynar L., Cetin M., Fadel E.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.2, pp.223-225, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 3. Assessment of Post-transplantation Liver Function Tests in Patients Undergoing Allogeneic Stem Cell Transplantation
  Kiziltepe M., Yildizhan E., ÜNAL A., ÇETİN M., Eser B., KAYNAR L.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.1, pp.60-65, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 4. Chemotherapy-induced Toxic Leukoencephalopathy
  YETKİN M. F. , Gol M. F. , Kose E. G. , KAYNAR L.
  TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.26, no.1, pp.49-52, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 5. The Outcome of Fungal Pneumonia with Hematological Cancer
  Eren E., Alp Meşe E., Cevahir F., Tok T., Ulu Kılıç A., Kaynar L., Yüksel R. C.
  Infection Chemotherapy, vol.52, no.4, pp.530-538, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 6. Kemoterapi Almış Hematolojik Maligniteli Hastalarda CMV PCR Takibinin Önemi
  GÜVEN Z. T. , DÜNDAR T., ÇELİK S., KAYNAR L.
  LLM Dergi, vol.3, no.3, pp.60-66, 2019 (Other Refereed National Journals)
 7. HEREDİTER ANJİOÖDEMDE KISA DÖNEM DANAZOL PROFİLAKSİSİ İLE İMPLANT TEDAVİSİ: VAKA RAPORU
  Gönen Z. B. , Doğruel F., Yılmaz Asan C., Kaynar L., Çetin M.
  Selcuk Dental Journal, vol.6, pp.190-195, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 8. New Way in Cancer Therapy: PD-1 Inhibitors and Hematologic Diseases
  Akyol G., KAYNAR L., ÇETİN M.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.41, no.1, pp.12-17, 2019 (Journal Indexed in ESCI)
 9. Cytokine release syndrome
  Yıldızhan E., Kaynar L.
  Journal of Oncological Sciences, vol.4, pp.134-141, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 10. Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Nötropenik Dönem Takibinde Granülosit İnfüzyonunun Yeri
  KENİ N., ÜNAL A., KAYNAR L., ESER B., birekul a., GÜVEN Z. T. , KÖKER M. Y. , ÇETİN M.
  Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları Dergisi(LLM Dergi), vol.2, pp.42-46, 2018 (Other Refereed National Journals)
 11. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Variants and Susceptibility to Chronic Myeloid Leukemia (Ph)
  PEHLİVAN M., PEHLİVAN S., KAYNAR L., sever t., YILMAZ M., ESER B., OKAN V., ÇETİN M., TOMATIR A. G.
  International Journal Human Genetics, vol.18, no.3, pp.247-252, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 12. Hiperlipidemi Tedavisinde Terapötik Aferez
  KAYNAR L., BAYRAM F.
  Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics, vol.11, no.1, pp.76-82, 2018 (Other Refereed National Journals)
 13. Severe Herpes Zoster Ophtalmicus in an Immuncompromised Patient
  Eren E., KAYNAR L., DOĞANAY M.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.40, no.4, pp.240-241, 2018 (Journal Indexed in ESCI)
 14. ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING ENGRAFTMENT AFTER AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION
  DOĞRUEL F., OZTURK C. P. , ALBAYRAK M., KAYNAR L., Sivgin S., ESER B., ÜNAL A., ÇETİN M.
  JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, no.4, pp.332-335, 2017 (Journal Indexed in ESCI)
 15. Transplantation of Single MismatchHematopoietic Stem Cells with Third Party Mesenchymal Stem Cells for Severe Aplastic Anemia: A Case Reportand Mini Review
  KENİ N., KAYNAR L., ÜNAL A., DEMİR K., ERMİŞ TURAK E., GÖNEN Z. B. , ESER B., ŞIVGIN S., ÇETİN M.
  Annals of Hematology Oncology, vol.4, pp.1150, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 16. Akut Miyeloid Lösemide Epigenetik Değişiklikler ve Epigenetik Hedefli Tedaviler
  MANDACI ŞANLI N., KAYNAR L.
  Turkiye Klinikleri Journal of Hematology Special Topics, vol.10, no.1, pp.30-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 17. A change for the antibacterial treatment policy to decrease carbapenem consumption at a haematopoietic stem cell transplantation centre.
  Metan G., KAYNAR L., YOZGAT N., Elmalı F., KÜRKÇÜOĞ LU C. A. , Alp E., ÇETİN M.
  Le infezioni in medicina, vol.25, no.1, pp.33-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 18. Phenotype Frequencies of Blood Group Systems and Alloantibodies to Red Blood Cells in Blood Transfusion Recipients in Kayseri (Turkey)
  TORUN ALTUNER Y., KAYNAR L., KARAKÜKÇÜ Ç., Yay M., ERGÜL A. B. , TURANOĞLU C., ÇETİN M., ESER B.
  Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.24, pp.434-436, 2017 (Other Refereed National Journals)
 19. Significance of the T3151 T317L E255K AND Y253H BCR ABL gene mutations in Philadelphia positive Chronic Myeloid Leukemia patients
  KIS C., PEHLİVAN S., ESER B., SEVER T., YILMAZ M., KAYNAR L., OĞUZKAN BALCI S., ÇETİN M., PEHLİVAN M.
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.14-23, 2016 (Other Refereed National Journals)
 20. Sitokin Salınım Sendromu
  YILDIZHAN E., KAYNAR L.
  Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi, vol.9, no.3, pp.65-75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 21. Cytogenetic Features of Elderly Turkish Myelodysplastic Syndrome Patients
  Keklik M., Buyukoglan R., Sivgin S., ESER B., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A., Keklik E., ÖZKUL Y.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.38, no.3, pp.95-98, 2016 (Journal Indexed in ESCI)
 22. Pulmonary infection caused by Talaromyces purpurogenus in a patient with multiple myeloma.
  Atalay A., KOÇ A. N. , Akyol G., CAKıR N., KAYNAR L., ULU-KILIC A.
  Le infezioni in medicina, vol.24, no.2, pp.153-7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 23. BCR ABL Negatif Kronik Miyeloid Lösemi Kronik Nötrofilik Lösemi ve Kronik Eozinofilik Lösemi
  ERMİŞ TURAK E., KAYNAR L.
  Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi, vol.9, pp.24-33, 2016 (Other Refereed National Journals)
 24. A Flow Cytometric Scoring System in the Diagnosis of Mantle Cell Lymphoma
  Keklik M., KÖKER M. Y. , KORKMAZ S., Sivgin S., KAYNAR L., Camlica D., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.38, no.1, pp.25-28, 2016 (Journal Indexed in ESCI)
 25. Response of Complex Undefined Hypereosinophilic Syndrome to Treatment with Imatinib
  Yilmaz I., KAYNAR L., TUTAR N., PALA C., CANÖZ Ö., Yıldırım A., Buyukoglan H., GÜLMEZ I.
  TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.17, no.3, pp.118-121, 2016 (Journal Indexed in ESCI)
 26. Effects of Imatinib, Nilotinib, Dasatinib on VEGF and VEGFR-1 Levels in Patients with Chronic Myelogenous Leukemia
  YILDIRIM R., Sincan G., PALA C., Dudukcu M., KAYNAR L., Urlu S. M. , KİKİ İ., ERDEM F., ÇETİN M., Gundogdu M., et al.
  EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, vol.13, no.2, pp.111-115, 2016 (Journal Indexed in ESCI)
 27. Pulmonary Extramedullary Hematopoiesis Mimicking Plasmacytoma in a Patient with Multiple Myeloma
  Baldane S., Sivgin S., Kaynar L., Ozaslan E., Yildirim A., CANÖZ Ö., Eser B.
  ROMANIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, vol.53, no.4, pp.355-358, 2015 (Journal Indexed in ESCI)
 28. Lipid Aferezi Güncel Yöntemler ve Klinik Kullanım Alanları
  AKYOL G., KAYNAR L., SOLMAZ M.
  Turkiye Klinikleri Journal of Hematology Special Topics, vol.8, pp.27-31, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 29. Biliary Obstruction Secondary to an Extramedullary Plasmacytoma of the Pancreas
  Coskun D. O. , KAYNAR L., Yagbasan A.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.37, no.2, pp.75-77, 2015 (Journal Indexed in ESCI)
 30. Measurement of hair iron concentration as a marker of body iron content
  Sahin C., PALA C., KAYNAR L., Torun Y. A. , ÇETİN A., Kurnaz F., Sivgin S., SAHIN F. S.
  BIOMEDICAL REPORTS, vol.3, no.3, pp.383-387, 2015 (Journal Indexed in ESCI)
 31. The effectiveness of hepa filtered rooms plus fluconazol prophylaxis for preventation of invasive fungal diseases in allogenic stem cell transplant patients
  KÜRKÇÜOĞLU İ. C. , METAN G., KAYNAR L., ELMALI F., ALP MEŞE E., ÇETİN M.
  ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND INFECTION CONTROL, vol.4, pp.274, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)
 32. A nightmare for haematology clinics extensively drug resistant XDR Acinetobacter baumannnii
  METAN G., Öztürk Ç P., KAYNAR L., Fa C., ALP MEŞE E.
  Le Infezioni in Medicina, vol.22, pp.277-282, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)
 33. Usefulness of 1 3 beta D glucan in early diagnosing Pneumocystis jirovecii pneumonia a case report
  ATALAY M. A. , KOÇ A. N. , KAYNAR L., MELEK I., FATMA F. K. , ESER B.
  Le Infezioni in Medicina, vol.22, pp.57-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)
 34. Usefulness Of 1 3 B D Glucan In Early Diagnosing Pneumocystis Jirovecii Pneumonia A Case Report
  ATALAY M. A. , KOÇ A. N. , KAYNAR L., İNCİ M., FATMA FİLİZ K., ESER B.
  Le Infezioni in Medicina, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)
 35. An acute transverse myelitis attack after total body irradiation: a rare case
  KEKLİK M., KAYNAR L., YILDIRIM A., ŞIVGIN S., EROĞLU C., PALA Ç., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  case report, vol.2013, pp.1-4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)
 36. An Acute Transverse Myelitis Attack after Total Body Irradiation A Rare Case
  Keklik M., KAYNAR L., YiILDIRIM A., ŞIVGIN S., EROĞLU C., CinGÖZ Ş., Pala C., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  Case Reports in Hematology, vol.2013, pp.1-4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)
 37. Predictive Value of Pretransplant Serum Lactate Dehydrogenase (LDH) Levels for Survival in Patients who have undergone Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (alloHSCT)
  ŞIVGIN S., ÖzenmiŞ T., KAYNAR L., KURNAZ F., ŞIVGIN H., BALDANE S., ZARARSIZ G., ESER B., ÜNAL A., ÇETİN M.
  Journal of Stem Cell Research Therapy, vol.2, no.1, pp.1-6, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)
 38. Factors that affect survival in patients with allogeneic hematopoetic stem cell transplantation Allojenik hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda saǧkalım üzerine etkisi olan faktörlerin deǧerlendirilmesi
  ŞAHİN C., KAYNAR L., KURNAZ F., PaLA C., ŞIVGIN S., ESER B., ALTUNTAŞ F., ÇETİN M., ÜNAL A.
  Erciyes Tip Dergisi, vol.34, no.4, pp.178-183, 2012 (Journal Indexed in ESCI)
 39. Sıçanlarda Metotreksata Bağlı Karaciğer Hasarında Propolisin Olumlu Etkileri
  ÇETİN A., KAYNAR L., ESER B., Karadağ C., SARAYMEN B., ÖZTÜRK A., KOÇYİĞİT İ., KABUKÇU S., Çiçek B., SİLİCİ S.
  Acta Oncologica Turcica, vol.44, pp.18-23, 2011 (Other Refereed National Journals)
 40. A Case of pancytopenia and related findings complicating primary sjögren s syndrome
  AKAR M., YOKUŞ O., KAYNAR L., KURNAZ F., ESER B.
  Actualite Chimique, vol.33, no.4, pp.345-348, 2011 (Other Refereed National Journals)
 41. Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı
  TOKGÖZ B., KOÇYİĞİT İ., PolaT G., ESER B., ÜNAL A., KAYNAR L., SİPAHİOĞLU M. H. , OYMAK O., Utas C., ÇETİN M.
  TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.19, pp.102-107, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)
 42. Treatment Failure of Disseminated Trichosporon asahii Infection with Voriconazole in a Patient with Acute Myeloid Leukemia
  KURNAZ F., KAYNAR L., DOĞAN S., ESER B., METAN G.
  Acta Oncologica Turcica, vol.15, pp.32-35, 2010 (Other Refereed National Journals)
 43. Belirsiz Serili Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Seçenekleri
  KAYNAR L., ESER B.
  Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi, vol.3, pp.158-162, 2010 (Other Refereed National Journals)
 44. Primary Brain T cell Lymphoma Concomitant with CNS Tuberculosis in a Kidney Transplant Patient
  SİPAHİOĞLU M. H. , ALTUNTAŞ F., AYBAL A., ÜNAL A., KAYNAR L., KONTAŞ O., OYMAK O., UTAŞ C.
  Erciyes Tıp Dergisi, vol.31, pp.256-260, 2009 (Other Refereed National Journals)
 45. Ga 67 Tutulumu Diffüz Büyük Hücreli Lenfoma Hastalarında Tedavi Sonrası Aktif Rezidüel Hastalık ve Klinik Sonucun Belirleyicisi
  SARI H. I. , KULA M., ESER B., KAYNAR L., ALTUNTAŞ F., TUTUŞ A., KOÇYİĞİT İ., ÜNAL A., ÇETİN M.
  Erciyes Tıp Dergisi, vol.30, pp.8-13, 2008 (Other Refereed National Journals)
 46. Endüstriyel Kurşuna Maruz Kalmanın Pıhtılaşma Sistemi Üzerine Etkileri
  MAZICIOĞLU M. M. , KAYNAR L., ÇETİN A., mumcuoğlu h., SARAYMEN R., karadağ ö.
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.30, pp.150-156, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)
 47. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ
  KOÇYİĞİT İ., KAYNAR L., ÇETİN M.
  Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi, vol.1, no.2, pp.16-22, 2007 (Other Refereed National Journals)
 48. Koagülasyon Bozuklukları
  ÜNAL A., KAYNAR L.
  Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.10, pp.36-40, 2007 (Other Refereed National Journals)
 49. Mantle Cell Lenfoma
  ÇETİN M., KAYNAR L.
  Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.73-76, 2007 (Other Refereed National Journals)
 50. Transfüzyon Öncesi Karşılaştırma Testleri
  KAYNAR L., ALTUNTAŞ F.
  Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, vol.3, no.36, pp.33-43, 2007 (Other Refereed National Journals)
 51. Malignant pleural mesothelioma with orbital metastasis
  ALTINBAŞ M., özlem e., COŞKUN H. Ş. , doğan h., ÖZKAN M., KAYNAR L., CANÖZ Ö., atabey f., KULA M.
  Turkish Journal of Cancer (TJC), vol.35, pp.35-37, 2005 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

 1. Dahiliye Cep Kitabı Özet Bilgiler ve Güncel Notlar
  Kaynar L. (Editor)
  Güneş Kitabevi, Adana, 2020
 2. İyileştirme ve Geliştirme Süreci
  Güven Z. T. , Kaynar L.
  in: Hücresel Tedavilerde Kalite Yönetim Sistemi İşletimi - 2020, Prof.Dr. Can BOĞA, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.50-53, 2020
 3. Hematoloji-Onkoloji
  Kaynar L.
  in: Dahiliye Cep Kitabı Özet Bilgiler ve Güncel Notlar, Güven M,Kaynar L,Tanrıverdi F, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-37, 2020
 4. Kronik Graft Versus Host Hastalığı: Kurtarma Tedavileri
  Güven Z. T. , Kaynar L.
  in: Kronik Graft Versus Host Hastalığı, Prof. Dr. Mutlu ARAT,Uzm. Dr. Deniz GÖREN ŞAHİN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.24-29, 2019
 5. Hasta ve Hasta Yakınları İçin Beslenme Bilgilendirme Kitapçığı
  PEKER H., Varal F., KAYNAR L.
  Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2015
 6. Mediyastinal Lenfomanın Tanı ve Tedavisi
  BİLGİN M., KAYNAR L.
  in: MEDİYASTEN HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, Balcı E.A,, Editor, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, pp.311-318, 2015
 7. Current Status of Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Refractory or Relapse Hodgkin Lymphoma
  Kaynar L., Çetin M., Ünal A., Demirer T.
  in: Innovations in Stem Cell Transplantation, Demirer T., Editor, Intech, Rijeka, pp.0-13, 2013
 8. Olgu 12 - Yorgunluk ve Boğaz Ağrısı olan 40 yaşında bir erkek
  Kaynar L.
  in: Klinik Olgu Çözümlü Hematoloji (Clinical Cases Uncovered Haemotology), Çetin Mustafa, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 2012
 9. Hastaya Yaklaşım
  Kaynar L.
  in: Klinik Olgu Çözümlü Hematoloji (Clinical Cases Uncovered Haemotology), Çetin M., Editor, Adana Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.9-17, 2011

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Relaps Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalarda Polatuzumab Vedotin Deneyimi: üç olgu sunumu
  GÜVEN Z. T. , KAYNAR L., ÜNAL A.
  7. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Turkey, 11 - 13 December 2020, pp.16-17
 2. AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ HASTALARINDA ATRAVE ARSENİK İLE ATRA VE İDARUBİSİN TEDAVİLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI
  ÇELİK S., ÜNAL A., ŞAHİN R., GÜVEN Z. T. , BAYDAR M., KEKLİK M., ÇETİN M., KAYNAR L.
  46.Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.86-87
 3. HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA COVID-19 SIKLIĞI VE SEYRİÇOK MERKEZLİ KAYIT ÇALIŞMASI
  KAYNAR L.
  46.Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.79-80
 4. APLASTİK ANEMİ İLE BİRLİKTELİĞİ OLAN VE OLMAYAN PNHHASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ
  YILMAZ A. F. , SOYER N., CENGİZ SEVAL G., CİVRİZ BOZDAĞ S., TOPÇUOĞLU P., ÜNAL A., KAYNAR L., ÖZGÜR G., SUCAK G., GÖKER H., et al.
  46. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.86
 5. Caplacizumab induces fast and durable platelet count responses with improved time to complete remission and recurrence-free survival in patients with acquired thrombotic thrombocytopenic purpura
  KAYNAR L., Coppo P., Scully M., LaRubia J., Peyvandi F., Cataland S., Hovinga J., Knoebl P., Pavenski K., Minkue j., et al.
  XIth Eurasian Hematology Oncology, 21 - 24 October 2020, vol.42, pp.62-63
 6. EVALUATION OF PATIENTS WITH ADULT ONSETLANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS: A SINGLE CENTEREXPERIENCE
  ÜNAL A., ÇELİK S., GÜVEN Z. T. , AŞIK O., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M.
  25th Congress of theEuropean Hematology Association Virtual Congress, 11 - 22 June 2020, pp.992
 7. SECONDARY HYPOGAMMAGLOBULINEMIA INPATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIARECEIVING IBRUTINIB THERAPY
  Çelik S., Güven Z. T. , Ünal A., Kaynar L.
  25th Congress of theEuropean HematologyAssociation, 11 - 22 June 2020, pp.874
 8. BRENTUXIMAB VEDOTIN CONSOLIDATION THERAPY AFTER AUTOLOGOUS STEM-CELL TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH HIGH-RISK HODGKIN’xxS LYMPHOMA: MULTI-CENTER REAL-LIFE EXPERIENCE
  FERHANOĞLU A. B. , ALTUNTAŞ F., ÖZBALAK M. M. , Yıldız B., Yiğenoğlu T. N. , YÖNAL HİNDİLERDEN İ., GÖKSOY H. S. , Güner Ş. İ. , Güneş A. K. , SÖNMEZ M., et al.
  European Hematology Association 2020 Virtual Congress, Frankfurt, Germany, 11 - 21 June 2020
 9. GASTROINTESTINAL PLASMOBLASTIC LYMPHOMAASSOCIATED WITH WISKOTT-ALDRICH SYNDROME: A CASEREPORT
  ÜNAL A., ÇELİK S., GÜVEN Z. T. , KAYNAR L., ESER B., KONTAŞ O., TALASLIOĞLU B., ÇETİN M.
  25th Congress of the European Hematology Association Virtual Congress, 11 - 22 June 2020, pp.1014
 10. NAKİL HASTALARINDA GRANÜLOSİT SÜSPANSİYONUKULLANIMININ ENGRAFTMAN SÜRECİNE ETKİSİ
  YILMAZ E., ÖZCAN A., KAYNAR L., ÜNAL E., PATIROĞLU T., KARAKÜKCÜ M.
  12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.71
 11. OKHN UYGULANMIŞ YÜKSEK RİSKLİ HL’DE BRENTUKSİMABVEDOTİN KONSOLİDASYONU GERÇEK YAŞAM VERİLERİ:ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
  AKAY O. M. , ÖZBALAK M. M. , YILDIZ B., PEHLİVAN M., YİĞENOĞLU T., UZAY A., YÖNAL HİNDİLERDEN İ., GÖKSOY H. S. , İZMİR GÜNER Ş., GÜNEŞ A. K. , et al.
  12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.46
 12. AKUT LÖSEMİDE İN VİTRO T HÜCRE DEPLESYONU VE NAKİL SONRASI SİKLOFOSFAMİDLE YAPILAN HAPLOİDENTİKNAKİL SONUÇLARIMIZ
  GÜVEN Z. T. , KAYNAR L., ÇELİK S., KEKLİK M., ÜNAL A., ÇETİN M.
  12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.61-62
 13. ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI NADİR BİRKOMPLİKASYON: ASPERGİLLUS OSTEOMİYELİTİ
  ÇELİK S., CİVAN M., GÜVEN Z. T. , KAYNAR L.
  12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.95
 14. Turkish Acute Lymphoblastic Leukemia Registry, Retrospective Phase Data
  DEMİRKAN F., çiftciler R., SEVİNDİK Ö. G. , Tekgündüz E., ERKURT M. A. , VURAL F., TURGUT B., KAYNAR L., PAYZIN K. B. , DOĞU M. H. , et al.
  61st ASH Annual Meeting Exposition, Orlando, United States Of America, 7 - 10 December 2019, vol.134, pp.5073
 15. CYP450 polimorfizmlerinin vorikonazol kan düzeyi ve doza bağlı istenmeyen etkilerle ilişkisi
  DEMİRPOLAT E., AYCAN M. B. , METAN G., KAYNAR L., ÇETİN M.
  25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2019, pp.132
 16. RELAPS VE REFRAKTER HODGKİN LENFOMADA BRENTUXİMAB VEDOTİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI: ÇOKMERKEZLİ GERÇEK YAŞAM DENEYİMİ
  ÖZBALAK M. M. , SALİHOĞLU A., SOYSAL T., karadoğan i., PAYDAŞ S., ÖZDEMİR E., yıldız b., KARADURMUŞ N., KAYNAR L., yağcı m., et al.
  45. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2019, pp.159-160
 17. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASITROMBOSİTOPENİ TEDAVİSİNDE ELTROMBOPAGKULLANIMI TEK MERKEZ DENEYİMİ
  GÜVEN Z. T. , ÇELİK S., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A.
  45. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 31 October - 02 November 2019
 18. Relaps ve Refrakter Hodgkin Lenfomada Brentuximab Vedotin Uzun Dönem Sonuçları: Çok Merkezli Gerçek Yaşam Deneyimi
  ÖZBALAK M. M. , Salihoğlu A., SOYSAL T., Karadogan İ., PAYDAŞ S., Özdemir E., Yıldız B., KARADURMUŞ N., KAYNAR L., YAĞCI A. M. , et al.
  45. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 30 October - 02 November 2019
 19. Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Nivolumab: Çok Merkezli Türkiye Deneyimi Uzun Dönem Sonuçları
  Beköz H. S. , Özbalak M. M. , Karadurmuş N., Paydaş S., Türker F. A. , Toptaş T., Tuğlular A. T. , Altuntaş F., Kızıl Çakar M., Sönmez M., et al.
  45. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2019
 20. EVALUATION OF PATIENTS WITH ADULT ONSET LANGERHANS CELLHISTIOCYTOSIS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE
  ÇELİK S., GÜVEN Z. T. , AŞIK O., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A.
  AHOS 2019, 3 - 06 October 2019
 21. Single Center Experience: Retrospective Evaluation of Patientswith Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma
  GÜVEN Z. T. , ÇELİK S., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A.
  AHOS 2019, 3 - 06 October 2019
 22. A VERY RARE CASE OF HEMOGLOBINOPATHY: HBS-BETA THALASSEMIA DISEASE
  KARACA E., ÇELİK S., GÜVEN Z. T. , KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A., ESER B.
  6TH AEGEAN HEMATOLOGY ONCOLOGY SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.121
 23. Long-term Results of Brentuximab Vedotin in Relapsed and Refractory Hodgkin Lymphoma: Multi-center Real-life Experience
  FERHANOĞLU A. B. , ÖZBALAK M. M. , Salihoğlu A., SOYSAL T., Karadogan İ., PAYDAŞ S., Özdemir E., Yıldız B., KARADURMUŞ N., KAYNAR L., et al.
  6th Aegean Hematology Oncology Symposium, 3 - 06 October 2019
 24. INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ANTIFUNGAL DRUGS ON CYCLOSPORIN BLOOD LEVEL IN PATIENTS WITH ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION: SINGLE CENTER EXPERIENCE
  GÜNAY A., GÜVEN Z. T. , ÇELİK S., DEMİRPOLAT E., MÜKERREM B. A. , KAYNAR L., ÇETİN M., ESER B., ÜNAL A.
  6th AEGEAN HEMATOLOGY ONCOLOGY SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019
 25. Nivolumab for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: long term results of multi-center experience in Turkey
  FERHANOĞLU A. B. , BEKÖZ H. S. , ÖZBALAK M. M. , KARADURMUŞ N., PAYDAŞ S., TÜRKER F. A. , TOPTAŞ T., TUĞLULAR A. T. , ALTUNTAŞ F., Kızıl Çakar M., et al.
  6th Aegean Hematology Oncology Symposium, 3 - 06 October 2019
 26. Successful treatment of relapsed and refractory cold agglutinin disease with bortezomib: case report
  ÇELİK S., GÜVEN Z. T. , ESER B., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A.
  10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2019, vol.85
 27. Gastrointestinal plasmoblastic lymphoma associated with Wiskott-Aldrich syndrome: a case report
  ÜNAL A., ÇELİK S., GÜVEN Z. T. , KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M.
  10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2019, vol.85
 28. Evaluation of secondary hypogammaglobulinemia in patients with hematologic malignancy receiving ibrutinib therapy
  ÇELİK S., GÜVEN Z. T. , KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2019, vol.85
 29. Risk factors for invasive fungal infection in patients who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
  Yildizhan E., Varal F., Ciftci S., Coskun E., Yildiz G., Yanar A., ESER B., ÇETİN M., KAYNAR L., ÜNAL A.
  10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2019, vol.85
 30. Successful haploidentic bone marrow transplantation with inotuzumab ozogamicin in patient with relapsed and resistant B cell acute lymphoblastic leukemia
  Ünal A., Çelik S., Güven Z. T. , Eser B., Kaynar L., Çetin M.
  45th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Frankfurt, Germany, 24 - 27 March 2019, vol.54, pp.523-524
 31. NIVOLUMAB FOR RELAPSED OR REFRACTORY HODGKIN LYMPHOMA: LONG TERM RESULTS OF MULTI-CENTER EXPERIENCE IN TURKEY
  FERHANOĞLU A. B. , ÖZBALAK M. M. , BEKÖZ H. S. , KARADURMUŞ N., PAYDAŞ S., TÜRKER F. A. , TOPTAŞ T., TUĞLULAR A. T. , SÖNMEZ M., Ze G., et al.
  24th European Hematology Association, Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2019, vol.3, pp.567-568
 32. Nivolumab for Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma: Real-Life Experience.
  FERHANOĞLU A. B. , ÖZBALAK M. M. , BEKÖZ H. S. , KARADURMUŞ N., PAYDAŞ S., TÜRKER F. A. , TOPTAŞ T., TUĞLULAR A. T. , SÖNMEZ M., Gülbaş Z., et al.
  EHA24, 24th International Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2019
 33. Can long non-coding RNA HOTAIR be a novel biomarker in the diagnosis of CML
  BENTLİ E., AKBAROVA Y., AKALIN H., TAŞCIOĞLU N., SARAYMEN B., ÇETİN M., KAYNAR L., ÖZDEMİR S. Y. , ÇELİK S., ÖZKUL Y.
  VI.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Turkey, 19 - 21 April 2019
 34. Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası GelişenToksoplazma Ensefaliti Olgusu
  ULU KILIÇ A., KALIN ÜNÜVAR G., KAYNAR L., MUMCU N.
  7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019, 3 - 07 April 2019
 35. THE RELATIONSHIP BETWEEN VORICONAZOLE SIDE EFFECTS, PLASMA CONCENTRATION AND POLYMORPHISMS IN HEMATOLOGICAL MALIGNANCY PATIENTS
  DEMİRPOLAT E., AYCAN M. B. , METAN G., KAYNAR L., ÇETİN M.
  EUFEPS Annual Meeting 2019, Frankfurt, Germany, 6 - 08 March 2019
 36. HODGKİN HASTALIĞINDA OTOLOG PKHN İÇİN KULLANILAN BEAM VE MİTOXANTRON/ MELFALAN HAZIRLAMA REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  YERAL M., AYTAN p., GÜNGÖR b., BOĞA C., ÜNAL A., KOÇ y., KAYNAR L., BÜYÜKKURT N., ESER B., ÖZDOĞU H.
  11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2019
 37. İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTALARDAN ELDE EDİLEN SİTOMEGALOVİRÜS (CMV) SUŞLARININ GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ VE GANSİKLOVİR DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
  COŞKUN a., GÖKAHMETOĞLU S., MİDİLLİ K., KARAKÜKCÜ M., KAYNAR L., KUŞKUCU M. A. , ÇETİN M.
  XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2018, pp.243
 38. Kök Hücre Nakli Sonrası İdame Tedavileri
  KAYNAR L.
  44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018
 39. GVHH Hastalarında Steroid Cevabı ve Kortikosteroid Direnci Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  GÖKÇE N., Badur Mermer D., ERMİŞ TURAK E., KARAKÜKCÜ M., KAYNAR L., GALDERISI U., ÖZKUL Y.
  44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2018, vol.1, pp.1
 40. Beta Talesemili Hastalarda C282Y ve H63D Gen Mutasyonları Arasındaki İlişki
  Seyhan Sınıksaran B., Başgöz N., Akalın H., GÖKÇE N., KAYNAR L., KARAKÜKCÜ M., ÖZKUL Y.
  44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2018, vol.1, pp.1
 41. Autologous stem cell transplantation and CMV
  ERGİN M., ERGİN M., KAYNAR L.
  9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.73
 42. The comparison of melphalan administration on day-3 with administration on day-1 on neutrophil and platelet engraftment in multiple myeloma patients undergoing autologous stem cell transplantation
  ÜNAL A., KAYNAR L., Keni N., ESER B., Cetin M.
  9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.73
 43. The effect of melphalan administration time on engraftment in multiple myeloma patients undergoing autologous stem cell transplantation
  ÜNAL A., Yildizhan E., KAYNAR L., Varal F., Ciftci S., Coskun E., Yildiz G., Yanar A., ESER B., ÇETİN M.
  44th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Lisbon, Portugal, 18 - 21 March 2018, vol.53, pp.293
 44. Posaconazole prophylaxis in patients with acute myeloid leukemia: A real life experience from a prospective multicenter observational study
  METAN G., ETGÜL S., çiftçioğlu a., saba r., ULU KILIÇ A., YILMAZ H., DEMİR K., ÇAĞ Y., ÜNAL D. K. , AKSOY F., et al.
  20th International Society for Human and Animal Mycology, Netherlands, 30 June - 04 July 2018, vol.56, pp.1-159
 45. Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Gelişen Pnömoniiçin Risk Faktörleri ve Mortalite Oranları
  ALP MEŞE E., ULU KILIÇ A., eren e., KAYNAR L., CEVAHIR F.
  EKMUD, 8 - 13 May 2018
 46. Allojenik kök hücre nakil alıcılarında invaziv fungal enfeksiyon insidansı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
  YAQOBOVA L., CEVAHİR F., ULU KILIÇ A., ALP E., KAYNAR L., ESER B., ÜNAL A.
  3. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 29 - 31 March 2018
 47. TESTİKÜLER GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERDE OKİT ÖNCESİ NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ PROGRESYONSUZ SAĞ KALIMA ETKİSİ
  DERİN S., İNANÇ M., KAYNAR L., BOZKURT O., ŞAKALAR T., DOĞAN E., ÖZKAN M.
  7 . Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 March 2018
 48. -80 C de SAKLANAN OTOLOG KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNİN ERİTİLDİKTEN SONRA ODA ISISI VE +4 730;C BEKLETİLMELERİNİN HÜCRE CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
  Kaynar L., Baysal S., Öztekin M., Kütük S., Erez R.
  13. Ulusal Aferez Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, pp.3
 49. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI REZİDÜ HASTALIĞIOLAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA LENALİDOMİDİNSAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ
  ÜNAL A., GÜVEN Z. T. , KAYNAR L., yıldızhan e., KENİ N., MANDACI ŞANLI N., KONTAŞ O., CANÖZ Ö., KÖKER M. Y. , ESER B., et al.
  10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.111-112
 50. Akut Lösemilerde 9/10 Akrabadışı Verici Yerine Haploidentik Verici Kullanılabilir mi? - Erişkin Gözü ile
  KAYNAR L.
  10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Turkey, 1 - 03 March 2018
 51. Long-Term Results of Brentuximab Vedotin in Relapsed and Refractory Hodgkin Lymphoma: Multi-Center Real-Life Experience
  FERHANOĞLU A. B. , ÖZBALAK M., SALİHOĞLU a., SOYSAL T., KARADOĞAN İ., PAYDAŞ S., ÖZDEMİR E., YILDIZ B., KARADURMUŞ N., KAYNAR L., et al.
  American society of Hematology Congress, atlanta, United States Of America, 9 - 12 December 2017, vol.130, pp.5173
 52. Effect of Different Treatment Patterns to Cost Effectiveness in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients, Turkish CLL Study Group
  Demirkan F., Vural F., TEKINALP A., SEVİNDİK O. G. , Sayinalp N., Kaynar L., ERKURT M. A. , Hacioglu S. K. , TURGUT M. Y. B.
  59th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH), Georgia, United States Of America, 9 - 12 December 2017, vol.130
 53. İmmun yetmezlikli hastalardan elde edilen sitomegalovirus (CMV) suşlarının genotiplerinin belirlenmesi
  COŞKUN a., GÖKAHMETOĞLU S., KAYNAR L., KARAKÜKCÜ M., ÇETİN M.
  4.ulusal klinik mikrobiyoloji kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017
 54. Nüks veya Refrakter Hodgkin Lenfoma Hastalarında Nivolumab Kullanımı Türkiye Verileri
  FERHANOĞLU B., BEKÖZ H. S. , KARADURMUŞ N., PAYDAŞ S., TÜRKER A., TOPTAŞ T., TUĞLULAR A. T. , SÖNMEZ M., GÜLBAŞ Z., TEKGÜNDÜZ E., et al.
  43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017
 55. YÜKSEK FİBRİNOJEN DÜZEYİ İLE ARTMIŞ KRONİK GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI (KGVHH) RİSKİ ARASINDAKİ KUVVETLİ İLİŞKİ
  MANDACI ŞANLI N., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.36
 56. DAHA ÖNCE YOĞUN TEDAVİ ALMIŞ RELAPS/REFRAKTERMULTİPL MİYELOM HASTALARINDA DARATUMUMABINETKİLİLİK VE GÜVENLİLİĞİ
  BEKSAÇ M., AYDIN y., GÖKER H., TURGUT M., KALAYOĞLU BEŞIŞIK s., çağırgan s., TUĞLULAR A. T. , VURAL F., YAĞCI A. M. , ALACACIOĞLU İ., et al.
  43. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 04 November 2017
 57. Akut Lenfoblastik Lösemi, Türkiye Kayıt Çalışması
  SEVİNDİK Ö. G. , BÜYÜKAŞIK Y., TEKGÜNDÜZ E., ERKURT M. A. , VURAL F., TURGUT B., KAYNAR L., PAYZIN K. B. , DOĞU M. H. , KARAKUŞ V., et al.
  43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017
 58. AML ‘ de Nüksün Önlenmesinde DLI Uygulamaları:Proflaktik? Preemptif?
  KAYNAR L.
  12. Ulusal Aferez Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2017
 59. Successful Treatment with Granulocyte Transfusion and Early Neutrophil Engraftment in Allogeneic Transplant Patients with Febrile Neutropenia
  ÜNAL A., birekul a., KAYNAR L., KENİ N., ESER B., KÖKER M. Y. , ÇETİN M.
  The 22nd InternationalCongress of Asia-Pacific Bloodand Marrow TransplantationThe 4th International and 7th National Congress on Stem Cells and the 2nd Annual Nursing Congress on Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Iran, 28 - 30 October 2017, pp.83
 60. COMPARISON OF HYPOMETHYLATING AGENTS FOR THE TREATMENT OF MYELODYSPLASTIC SYNDROME: RETROSPECTIVE ANALYSIS, SINGLE CENTER EXPERIENCE
  ÜNAL A., Keni N., Yildizhan E., Turak E., KAYNAR L., ZARARSIZ G., UYSAL E., ESER B., Cetin M.
  8th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.61, pp.22
 61. Therapeutic drug monitorization for voriconazole: Experience from Turkey
  METAN G., Kahraman v., KAYNAR L., Karakürkçü m., Demir K., Akfırat s., ÇETİN M.
  8th Trends in Medical Mycology, Belgrade, Serbia, 6 - 09 October 2017, pp.221
 62. Successful treatment with granulocyte transfusion and early neutrophil engraftment in allogeneic transplant patients with febril neutropenia; do granulocyte transfusions help and accelerate neutrophil engraftment?
  ÜNAL A., KAYNAR L., Keni N., BİREKUL A., Yildizhan E., Sivgin S., ESER B., ÇETİN M.
  43rd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Marseille, France, 26 - 29 March 2017, vol.52
 63. URIC ACID LEVEL MIGHT BE A PROGNOSTIC INDICATOR FOR SURVIVAL IN PATIENTS WHO UNDERWENT ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. SINGLE CENTER EXPERIENCE
  ŞANLI N., SIVGIN S., KAYNAR L., ESER B., Cetin M., ÜNAL A.
  22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, Spain, 22 - 25 June 2017, vol.102, pp.859
 64. NIVOLUMAB FOR RELAPSED OR REFRACTORY HODGKIN LYMPHOMA: EXPERIENCE IN TURKEY
  Ferhanoglu B., Bekoz H., KARADURMUS N., PAYDAŞ S., GULBAS Z., TÜRKER A., Toptas T., Tuglular T. F. , TEKGUNDUZ E., KAYA A. H. , et al.
  22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, Spain, 22 - 25 June 2017, vol.102, pp.84-85
 65. SUCCESSFUL TREATMENT WITH GRANULOCYTE TRANSFUSION AND EARLY NEUTROPHIL ENGRAFTMENT IN ALLOGENEIC TRANSPLANT PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA
  ÜNAL A., KAYNAR L., Keni N., BİREKUL A., Turak E. E. , SIVGIN S., ESER B., Cetin M.
  22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, Spain, 22 - 25 June 2017, vol.102, pp.622-623
 66. SUCCESSFUL TREATMENT WITH GRANULOCYTE TRANSFUSION AND EARLY NEUTROPHIL ENGRAFTMENT IN ALLOGENEIC TRANSPLANT PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA
  ÜNAL A., KAYNAR L., KENİ N., birekul a., ERMİŞ TURAK E., ŞIVGIN S., ESER B., ÇETİN M.
  22nd Congress ofthe European Hematology Association, 22 - 25 June 2017, pp.622
 67. Alpha/Beta T cell depleted Donor Lymphocyte Infusion
  KARAKÜKCÜ M., KAYNAR L., ÜNAL E., ÖZCAN S., TEZCAN KARASU G., ACAR M. B.
  43rd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 26 - 29 March 2017, pp.86
 68. Successful treatment with granulocyte transfusion and early neutrophil engraftment in allogeneic transplant patients with febril neutropenia do granulocyte transfusions help and accelerate neutrophil engraftment?
  ÜNAL A., KAYNAR L., KENİ N., birekul a., yıldızhan e., ŞIVGIN S., ESER B., ÇETİN M.
  43rd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 26 - 29 March 2017, pp.124
 69. A Multicenter Experience of Thrombotic Microangiopathies in Turkey The Turkish Hematology Research and Education Group ThREG TMA01 Study
  TEKGÜNDÜZ E., YILMAZ M., ERKURT M. A. , KİKİ İ., KAYA A. H. , KAYNAR L., ALACACIOĞLU İ., GÜVEN Ç., ÖZARSLAN İ., KUKU İ., et al.
  58th ASH Annual Meeting, 3 - 06 December 2016
 70. A Multicenter Experience of Thrombotic Microangiopathies in Turkey: The Turkish Hematology Research and Education Group (ThREG)-TMA01 Study
  TEKGUNDUZ E., Yilmaz M., ERKURT M. A. , KİKİ İ., KAYA A. H. , KAYNAR L., Alacacioglu I., CETIN G., Ozarslan I., KUKU İ., et al.
  58th Annual Meeting and Exposition of the American-Society-of-Hematology (ASH), California, United States Of America, 3 - 06 December 2016, vol.128
 71. A nation wide survey of patients with homozygous familial hypercholesterolemia undergoing lipoprotein apheresis in Turkey A HIT Registry
  KAYIKÇIOĞLU L. M. , TOKGÖZOĞLU S. L. , PIRILDAR Ş., YILMAZ M., KAYNAR L., AKTAN M., DURMUŞ R., TEMİZHAN A., ÖZCEBE O. İ. , OKUTAN H., et al.
  32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.37, pp.1-189
 72. Unisentrik Castleman Hastalığına sekonder gelişen amiloidoz ve son dönem böbrek yetmezliği
  EROĞLU E., KOÇYİĞİT İ., ÜNAL A., SİPAHİOĞLU M. H. , AKGÜN H., KAYNAR L., TOKGÖZ B., OYMAK O.
  33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.86
 73. SUCCESSFUL TREATMENT WITH GRANULOCYTE TRANSFUSION AND EARLY NEUTROPHIL ENGRAFTMENT IN ALLOGENEIC TRANSPLANT PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA: DOES GRANULOCYTE TRANSFUSION HELP AND ACCELERATE NEUTROPHIL ENGRAFMENT?
  ÜNAL A., BİREKUL A., KAYNAR L., ÜNAL M. Ç. , Solmaz M., Keni N., ARSLAN M., Cetin M.
  7th International Eurasian Hematology Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2016, vol.49
 74. CLINICAL MANAGEMENT AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HOMOZYGOUS FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA UNDERGOING LIPID-APHERESIS IN TURKEY: FIRST RESULTS OF A NATION-WIDE SURVEY (A-HIT REGISTRY)
  Kayikcioglu M., Tokgozoglu L., PIRILDAR Ş., Yilmaz M., KAYNAR L., Aktan M., Durmus R., TEMIZHAN A., ÖZCEBE O. İ. , Akyol T., et al.
  Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Innsbruck, Austria, 29 May - 01 June 2016, vol.252
 75. A nation-wide survey of patients with homozygous familial hypercholesterolemia undergoing lipoprotein-apheresis in Turkey (A-HIT Registry)
  Kayikcioglu M., Tokgozoglu L., Yilmaz N., KAYNAR L., Aktan M., Durmus R., TEMIZHAN A., ÖZCEBE O. İ. , Akyol T. K. , OKUTAN H., et al.
  Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC), Rome, Italy, 27 - 31 August 2016, vol.37, pp.142
 76. Clinical management and quality of life ın patients with homozygous familial hypercholesterolemia undergoing lipid apheresis in Turkey first results of a nation wide survey A HIT registry
  KAYIKÇIOĞLU L. M. , TOKGÖZOĞLU S. L. , PARILDAR M., YILMAZ M., KAYNAR L., AKTAN M., DURMUŞ R., TEMİZHAN A., ÖZCEBE O. İ. , KARAAĞAÇ AKYOL T., et al.
  84th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), 29 May - 01 June 2016
 77. HLA A B AND DRB1 ALLELE FREQUENCIES IN ALLOGENEIC AND HAPLOIDENTICAL HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION AND THEIR RELATIONSHIPS TO MORTALITY
  PATIROĞLU T., AKAR H. H. , ÇETİN M., KAYNAR L., ÜNAL A.
  30th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, 11 - 14 May 2016, vol.87, pp.236-320
 78. Plerixafor use in prevention of mobilization failure of autologous stem cell A single center experience
  birekul a., ÜNAL A., ÜNAL M. Ç. , KAYNAR L., BAKTIR M. A. , ERMİŞ TURAK E., ŞIVGIN S., ESER B., ÇETİN M.
  42nd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 3 - 06 April 2016, vol.51, pp.136-137
 79. Immune recovery after transplantation of TCR ß depletedallografts from haploidentical donors in adult patients
  KAYNAR L., Demir K., Çiğdem P. Ö. , ZARARSIZ G., GÖNEN Z. B. , ŞIVGIN S., GÖKAHMETOĞLU S., ESER B., KÖKER M. Y. , Solmaz M., et al.
  42nd annual meeting of the european society for blood and marrow transplantation, 3 - 06 April 2016
 80. Plerixafor use in prevention of mobilization failure of autologous stem cell: A single-center experience
  BİREKUL A., ÜNAL A., UNAL C., KAYNAR L., BAKTIR M. A. , TURAK E. E. , SIVGIN S., ESER B., Cetin M.
  42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016, vol.51
 81. Immune recovery after transplantation of TCR alpha beta depleted allografts from haploidentical donors in adult patients
  KAYNAR L., DEMİR K., ÖZTÜRK C., ZARARSIZ G., GÖNEN Z. B. , Sivgin S., GÖKAHMETOĞLU S., ESER B., Koker Y., SOLMAZ M., et al.
  42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016, vol.51
 82. Pneumomediastinum Case Secondary to Pneumocystis Jirovecii Infection as Late Complication in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Tranplant Patient
  AKYOL G., Turak E. E. , Yildizhan E., DEMİR K., ÇETİN M., KAYNAR L.
  42nd Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016, vol.51
 83. The Comparison of the Autologous Peripheral Blood Stem Cell Mobilization and Collection in Young and Elderly Patients
  BİREKUL A., ÜNAL A., Unal C. M. , Esra Y., Sivgin S., Esra T., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., Ferhanoglu A. B.
  57th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Florida, United States Of America, 5 - 08 December 2015, vol.126
 84. Türk Aferez Derneği Bursu
  Kaynar L.
  10.Ulusal Aferez Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 08 November 2015
 85. HKH Nakli Amacıyla Hangi Tip Kök Hücreler Kullanılabilir Mobilizasyon Ne Demektir Kök Hücreleri Hasta veya Donörden Toplamak İçin Hangi Yollar İzlenir
  KAYNAR L.
  VI. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, 14 - 17 October 2015
 86. Is Piperacilline Tazobactam Effective as Carbapenem in Empirical Antimicrobial Treatment of Febrile Neutropenia
  DEMİRASLAN H., METAN G., KAYNAR L., ALP MEŞE E., DOĞANAY M.
  The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, 30 September - 03 October 2015, pp.150
 87. Are Generic and Original Forms of Piperacillin TazobactamDifferent in Terms of False Galactomannan Test Positivity
  DEMİRASLAN H., METAN G., KAYNAR L., ALP MEŞE E., DOĞANAY M.
  The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, 30 September - 03 October 2015, pp.97
 88. EVOLUTION OF PERIPHERAL BLOOD STEM CELL MOBILIZATION AND COLLECTION IN ELDERLY PATIENTS
  ÜNAL A., ÜNAL M., BİREKUL A., Yildizhan E., Sivgin S., Turak E., AKYOL G., Mandaci N., KAYNAR L., ESER B., et al.
  6th International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, vol.39
 89. Are Generic and Original Forms of Piperacillin Tazobactam Different in Terms of False Galactomannan Test Positivity 7
  DEMİRASLAN H., ATALAY M. A. , EREN E., DEMİR K., KAYNAR L., KOÇ A. N. , DOĞANAY M.
  7. Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), 30 September - 03 October 2015, pp.97
 90. Akut Lösemi Tedavisinde Alternatif Kök Hücre Kaynakları Güncel Durum
  KAYNAR L.
  2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 September 2015
 91. Diagnostic conflict in MPO deficiency and AR CGD with DHR assay
  KÖKER M. Y. , KAYNAR L., AVCILAR H., ESER B.
  4th European Congress of Immunology , Viyana, AVUSTURYA, 6 - 09 September 2015
 92. Therapeutic Cancer Vaccine Producing Dendritic Cell from Allogeneic Donor Stem Cells
  ÜNAL A., AYŞE b., ÜNAL M. Ç. , KARAKUŞ e., KAYNAR L., ERMİŞ TURAK E., ÖZKUL Y., ÇETİN M., HA ç., KÖKER M. Y. , et al.
  4th European Congress of Immunology, 6 - 09 September 2015, pp.51
 93. Diagnostic conflic in MPO deficiency and AR CGD with DHR assay
  KÖKER M. Y. , GÜLŞAH a., KAYNAR L., AKPINAR S., AVCILAR H., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  4th European Congress of Immunology, viyana, Austria, 6 - 09 September 2015, pp.96
 94. Diagnostik conflict in MPO deficiency and AR CGD with DHR assay
  KÖKER M. Y. , KAYNAR L., AVCILAR H., ESER B., ÇETİN M.
  4th European Congress of İmmunology, VİYANA, Australia, 6 - 09 September 2015, pp.96
 95. Response of complex undefined hypereosinophilic syndrome to treatment with imatinib: Churg-Strauss syndrome in the differantial diagnosis
  YILMAZ I., KAYNAR L., TUTAR N., PALA Ç., CANÖZ Ö., Buyukoglan H., GÜLMEZ I.
  Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015, vol.70, pp.396
 96. The effectiveness of hepa filtered rooms plus fluconazol prophylaxis for preventation of invasive fungal diseases in allogenic stem cell transplant patients
  METAN G., KAYNAR L., ALP MEŞE E., ÇETİN M.
  3rd International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC 2015), 16 - 19 June 2015, vol.4
 97. POST AUTHORIZATION SAFETY OF LENALIDOMIDE DEXAMETHASONE IN PATIENTS WITH RELAPSED REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA EARLY SAFETY REPORT OF TURKISH PASS STUDY
  TUĞLULAR A. T. F. , PEHLİVAN M., SARI H. İ. , AYYILDIZ M. O. , SAYDAM G., SÖNMEZ M., BEŞİŞİK S. K. , ÖZGÜR G., GÜRKAN E., KAYNAR L., et al.
  20th Congress of the European Hematology Association, 11 - 14 June 2015, vol.100, pp.734
 98. Response of complex undefined hypereosinophilic syndrome to treatment with imatinib Eosinophilic lung diseases in the differential diagnosis
  YILMAZ İ., KAYNAR L., TUTAR N., CANÖZ Ö., BÜYÜKOĞLAN H., GÜLMEZ İ.
  EAACI Congress 2015, 6 - 10 June 2015
 99. Response of complex undefined hypereosinophilic syndrome to treatment with imatinib: Churg-Strauss syndrome in the differantial diagnosis
  YILMAZ İ., KAYNAR L., TUTAR N., PALA Ç., CANÖZ Ö., BÜYÜKOĞLAN H., GÜLMEZ İ.
  European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015, vol.70, pp.396
 100. MDS de Rehberler Eşliğinde Güncel Tedavi Algoritması
  KAYNAR L.
  I. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu, Turkey, 05 June 2015
 101. FACTORS AFFECTING SURVIVAL IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA WHO RECEIVED DONOR LYMPHOCYTE INFUSION IN THE TREATMENT OF FIRST RELAPSE AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION
  Kurnaz F., KAYNAR L., ESER B., ALTUNTAS F., Sivgin S., PALA C., Sahin C., ÜNAL A., Cetin M.
  20th Congress of European-Hematology-Association, Vienna, Austria, 11 - 14 June 2015, vol.100, pp.606
 102. THE ROLE OF AZACITIDINE IN THE TREATMENT OF ELDERLY PATIENTS WITH AML - RESULTS OF A RETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY
  Tombak A., Ucar M. A. , Akdeniz A., Tiftik E. N. , Sahin D., Akay O. M. , YILDIRIM M., NEVRUZ O., Kis C., GÜRKAN E., et al.
  20th Congress of European-Hematology-Association, Vienna, Austria, 11 - 14 June 2015, vol.100, pp.374-375
 103. NILOTINIB RESULTS IN IMPROVED RATES OF MOLECULAR RESPONSE IN TURKISH NEWLY DIAGNOSED CML-CP PATIENTS: A 24-MONTH UPDATE
  SAYDAM G., HAZNEDAROĞLU İ. C. , KAYNAR L., Yavuz A., Ali R., GÜVENÇ B., Akay O. M. , BASLAR Z., Ozbek U., SÖNMEZ M., et al.
  20th Congress of European-Hematology-Association, Vienna, Austria, 11 - 14 June 2015, vol.100, pp.695-696
 104. POST-AUTHORIZATION SAFETY OF LENALIDOMIDE plus DEXAMETHASONE IN PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA: EARLY SAFETY REPORT OF TURKISH PASS STUDY
  Tuglular A. T. F. , Pehlivan M., Sari H. I. , Ayyildiz M. O. , SAYDAM G., SÖNMEZ M., Besisik S. K. , OZGUR G., GÜRKAN E., KAYNAR L., et al.
  20th Congress of European-Hematology-Association, Vienna, Austria, 11 - 14 June 2015, vol.100, pp.734
 105. Short term Danazol Prophylaxis of Hereditary Angioedema for Dental Implant Treatment Case Report
  GÖNEN Z. B. , DOĞRUEL F., KAYNAR L., ÇETİN M.
  9. Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği(AÇBİD) Uluslararası Kongresi, 27 - 31 May 2015
 106. 2015 Yılında AML Tanıdan Tedaviye
  KAYNAR L.
  Uluslararası Özbek-Türk Hematoloji Kongresi, 18 - 20 May 2015
 107. T Hücre Seleksiyonu ve Nakil Leylagül Kaynar
  KAYNAR L.
  II. UluslararasıKatılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2015
 108. 65 Yaş Üzeri Multipl Myelom Tanılı Hastalarda Otolog Hematopoetik Kök Hücre Naklinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
  ERMİŞ TURAK E., demir k., KAYNAR L., ŞIVGIN S., ÇETİN M., AKYOL G., YILDIZHAN E., MANDACI ŞANLI N., ESER B., ÜNAL A.
  2.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2015
 109. The evaluation of the efficacy and safety of original filgrastim Neupogen biosimilar filgrastim Leucostim and Lenograstim Granocyte in CD34 peripheral hematopoietic stem cell mobilisation procedures for alloHSCT donors
  ŞIVGIN S., KARAKUŞ E., KEKLİK M., ZARARSIZ G., SOLMAZ M., KAYNAR L., ESER B., ÜNAL A., ÇETİN M.
  41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, pp.367
 110. Collection of Granulocytes for Transfusion to Neutropenic Patients Performance Comparison of Two Apheresis Systems
  KAYNAR L., SOLMAZ M., ÖZTEKİN M., BAYSAL S., ŞIVGIN S., ESER B., ÜNAL A., ÇETİN M.
  41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.345
 111. The evaluation of the efficacy and safety of original filgrastim Neupogens biosimilar filgrastim Leucostims and Lenograstim Granocytes in CD34 peripheral hematopoietic stem cell mobilisation procedures for alloHSCT donors
  ŞIVGIN S., KARAKUŞ E., KEKLİK M., ZARARSIZ G., SOLMAZ M., KAYNAR L., ESER B., ÜNAL A., ÇETİN M.
  41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.367
 112. Elevate pretransplant serum ferritin levels are strongly correlated with poorer survival in patients with lymphoma that underwent autologous hematopoietic stem cell transplantation autoHSCT
  ŞIVGIN S., KARAMUSTAFAOĞLU M., ERMİŞ TURAK E., AKYOL G., MANDACI ŞANLI N., KAYNAR L., ÇETİN M., ÜNAL A., ESER B.
  41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.431
 113. Bone marrow iron stores BMIS might be used as a predictive marker for survival in patients with iron overload that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation alloHSCT
  ŞIVGIN S., NAZLIM S., KEKLİK M., YILDIZHAN E., ZARARSIZ G., SOLMAZ M., KAYNAR L., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  41th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.432
 114. Comparison of the Efficiency of High and Low Dose Cyclophosphamide for Stem Cell Mobilization
  BİREKUL A., ÜNAL A., ÜNAL M. Ç. , Turak E. E. , AKYOL G., Mandaci N., Yildizhan E., KARAKUS F., SOLMAZ M., OZTEKIN M., et al.
  41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50, pp.5562-5563
 115. Evaluation of Peripheral Blood Stem Cell Mobilization and Collection in Elderly Patients
  KAYNAR L., ÜNAL M., BİREKUL A., Yildizhan E., Sivgin S., Turak E. E. , Akyo G., Mandaci N., ESER B., Cetin M., et al.
  41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50
 116. Elevate pretransplant serum ferritin levels are strongly correlated with poorer survival in patients with lymphoma that underwent autologous hematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT)
  Sivgin S., Karamustafaoglu M. F. , Turak E., AKYOL G., Mandaci N., KAYNAR L., Cetin M., ÜNAL A., ESER B.
  41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50
 117. The evaluation of the efficacy and safety of original filgrastim (Neupogen (R)), biosimilar filgrastim (Leucostim (R)) and Lenograstim (Granocyte (R)) in CD34+peripheral hematopoietic stem cell mobilisation procedures for alloHSCT donors
  Sivgin S., KARAKUŞ E., Keklik M., ZARARSIZ G., SOLMAZ M., KAYNAR L., ESER B., ÜNAL A., Cetin M.
  41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50
 118. Bone marrow iron stores (BMIS) might be used as a predictive marker for survival in patients with iron overload that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT)
  Sivgin S., Nazlim S., Keklik M., Yildizhan E., ZARARSIZ G., SOLMAZ M., KAYNAR L., ESER B., Cetin M., ÜNAL A.
  41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50
 119. Collection of Granulocytes for Transfusion to Neutropenic Patients: Performance Comparison of Two Apheresis Systems
  KAYNAR L., SOLMAZ M., OZTEKIN M., BAYSAL S., Sivgin S., ESER B., ÜNAL A., Cetin M.
  41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2015, vol.50
 120. The Clinical Characteristics and Therapeutic Outcomes of Elderly Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Retrospective Multicenter Study
  Tombak A., Tiftik N., Dogu M. H. , Sari I., Akay M. O. , Karagulle M., KAYA E., Korkmaz S., Sencan M., Akyol G., et al.
  56th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, San-Francisco, Costa Rica, 6 - 09 December 2014, vol.124
 121. IMPACT ON PROGNOSIS OF K-RAS MUTATION AND C-MYC OVEREXPRESSION AT DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMAS
  ERTAS S. K. , İNAL A., KEKLIK M., ÖZKUL Y., AKALIN H., CANOZ I., KONTAŞ O., BARAN M., CIVGIN S., KAYNAR L., et al.
  5th International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, vol.38
 122. ECULIZUMAB PLUS CYCLOSPORIN TREATMENT FOR PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA FOLLOWED BY SUCCESSFUL ALLOGENEIC TRANSPLANTATION
  ÜNAL A., AKYOL G., KAYNAR L., KARAKUŞ E., Keklik M., PALA I., ESER B., CIVGIN S., Cetin M.
  5th International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, vol.38
 123. EFFICIENCY OF PLERIXAFOR FOR AUTOLOGOUS STEM CELL MOBILIZATION: SINGLE-CENTER EXPERIENCE
  AKYOL G., ÜNAL A., KAYNAR L., BİREKUL A., PALA I., Turak E. E. , CIVGIN S., Keklik M., KARAKUŞ E., SOLMAZ M., et al.
  5th International Eurasian Hematology Congress, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, vol.38
 124. Fenwal Amicus Fresenius COM TEC and Trima Accel Cell Cihazları ile yapılan Trombosit Aferezinin Karşılaştırılması
  keklik m., ESER B., KAYNAR L., solmaz m., yay m., birekul a., ÖZTEKİN M., ŞIVGIN S., ÇETİN M., ÜNAL A.
  9.ULUSAL AFEREZ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 September 2014
 125. BRENTUXIMAB VEDOTIN FOR RELAPSED OR REFRACTORY HODGKIN LYMPHOMA: EXPERIENCE IN TURKEY
  Ferhanoglu B., Salihoglu A., Elverdi T., Karadogan I., Ozdemir E., Erdem G., Karadurmus N., AKYOL G., KAYNAR L., Yegin A., et al.
  19th Congress of the European-Hematology-Association, Milan, Italy, 12 - 15 June 2014, vol.99, pp.675-676
 126. DEMOGRAPHICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF ELDERLY PATIENTS WITH IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA: A RETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY
  Nizam I., Terzi H., Korkmaz S., Keklik M., KUKU İ., KAYA E., Sencan M., ÇETİN M., KAYNAR L., Ilhan O.
  19th Congress of the European-Hematology-Association, Milan, Italy, 12 - 15 June 2014, vol.99, pp.773
 127. Alpha-Beta T- Cell Depleted Haploıdentıcal Hematopoıetıc Stem Cell Transplantatıon As A Treatment Of Hemophagocytıc Syndrome
  KEKLİK M., KAYNAR L., AKYOL G., PALA Ç., ESER B., ŞIVGIN S., ÜNAL A., ÇETİN M.
  40th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 30 March - 02 April 2014, vol.49, pp.529
 128. ALPHA-BETA T-CELL DEPLETED HAPLOIDENTICAL HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION AS A TREATMENT OF HEMOPHAGOCYTIC SYNDROME
  Keklik M., KAYNAR L., AKYOL G., PALA Ç., ESER B., Sivgin S., ÜNAL A., ÇETİN M.
  40th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Milan, Italy, 30 March - 02 April 2014, vol.49
 129. ALPHA BETA T-CELL DEPLETED HLA-HAPLOIDENTICAL HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION: SINGLE CENTER EXPERIENCE
  PALA Ç., ÇETİN M., KAYNAR L., SOLMAZ M., DEMİR K., Sivgin S., Keklik M., AKYOL G., Turak E., CAMLICA D., et al.
  40th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Milan, Italy, 30 March - 02 April 2014, vol.49
 130. TWO CASES OF GUILLAIN BARRE SYNDROME DEVELOPED AFTER HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
  KARAKÜKCÜ M., KAYNAR L., ÜNAL E., ESER B., ÖZDEMİR M. M. , Cetin M., PATIROĞLU T., GÜMÜŞ H., YILDIRIM R., Mutlu F. T.
  40th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Milan, Italy, 30 March - 02 April 2014, vol.49
 131. ALPHA/BETA T CELL DEPLETION OF HLA-IDENTICAL SIBLING STEM CELL TRANSPLANTATION: TWO-CENTER EXPERIENCE
  KAYNAR L., Uzay A., AKYOL G., PALA Ç., RATIP S., Sivgin S., ESER B., ÜNAL A., Ovali E., Cetin M.
  40th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Milan, Italy, 30 March - 02 April 2014, vol.49
 132. Use Of Nilotinib As a First Line Treatment In Adult Patients With Philadelphia Chromosome-Positive and Chronic Phase Myeloid Leukemia
  Saydam G., Haznedaroglu I. C. , Kaynar L., YAVUZ A. S. , ALI R., Guvenc B., AKAY O. M. , BASLAR Z., OZBEK U., SONMEZ M., et al.
  55th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Louisiana, United States Of America, 7 - 10 December 2013, vol.122
 133. ERCİYES TRANSPLANTASYON MERKEZİ ALFA BETA T HÜCRE DEPLESYONLU HAPLOİDENTİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONUÇLARI
  pala ç., ÇETİN M., KAYNAR L., solmaz m., demir k., ŞIVGIN S., keklik m., AKYOL G., ERMİŞ TURAK E., çamlıca d., et al.
  39.ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 26 October 2013, pp.44
 134. Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia in daily practice: A multicenter experience.
  Goker H., TEKGUNDUZ E., Sarı I., PALA C., DOGU M. H. , OZTURK E., Turgut B., KORKMAZ S., DEMIRIZ I. S. , BUYUKASIK Y., et al.
  49th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 31 May - 04 June 2013, vol.31
 135. Change in haematopoietic stem cell count in peripheral blood following blood donation
  PALA Ç., Mumcuoglu H., KURNAZ F., Sivgin S., KAYNAR L., Keklik M., AKYOL G., ALTUN I., Koker Y., ESER B.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 136. Non-myeloablative allogeneic stem cell transplant in an idiopathic thrombocytopenic purpura patient: a case report
  PALA Ç., Buyukoglan R., Altuner Y., Kurnaz F., KAYNAR L., Sivgin S., KEKLIK M., ESER B., Cetin M.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 137. A rare but severe complication of G-CSF in healthy donor; splenic rupture
  AKYOL G., PALA Ç., YILDIRIM A., DEMİR K., DORTDUDAK S., KAYNAR L., ÜNAL A., Cetin M.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 138. The effect of diabetes mellitus and end-stage renal disease on the number of CD34+cells in the blood
  PALA Ç., Altun I., Koker Y., Kurnaz F., Sivgin S., KOÇYİĞİT I., TANRIVERDİ F., KAYNAR L., Elmali F., Cetin M., et al.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 139. Comparison of total body irradiation plus cyclophosphamide with busulfan plus cyclophosphamide as conditioning regimes in patients with acute lymphoblastic leukaemia undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
  EROĞLU C., PALA Ç., KAYNAR L., YARAY K., AKSÖZEN M. T. , Bankir M., ZARARSIZ G., ORHAN O., GÜNDOĞ M., YILDIZ Ö., et al.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 140. The impact of pre-transplant hypoalbuminaemia on survival in patients with leukaemia who underwent allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT): a nutritional problem?
  Sivgin S., Baldane S., Ozenmis T., Keklik M., KAYNAR L., ZARARSIZ G., ESER B., Cetin M., ÜNAL A.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 141. Evaluation of causes of diarrhoea in peripheral stem cell transplant recipient patients
  KAYNAR L., PALA Ç., Buyukoglan R., Kurnaz F., METAN G., Yazar S., Sivgin S., SAKIOGLU A., ESER B., ÜNAL A., et al.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 142. Analysis of lymphoid subgroups and immunoglobulin levels in patients with graft-versus-host disease after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
  ÜNAL A., Uzer E., Koker Y., Yigit H., Sivgin S., KAYNAR L., PALA Ç., Keklik M., AKYOL G., ESER B., et al.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 143. The oral iron chelator deferasirox might improve posttransplant survival in allogeneic haematopoietic cell transplant (allo-HSCT) recipients with transfusional iron overload
  Sivgin A., Baldane S., AKYOL G., KEKLIK M., KAYNAR L., KURNAZ F., PALA Ç., ZARARSIZ G., Cetin M., ÜNAL A., et al.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 144. Haemophagocytic syndrome in relapsed AML patients after allogeneic stem cell transplantation
  Keklik C. P. M. , AKYOL G., CANÖZ Ö., Sivgin S., KAYNAR L., ESER B.
  39th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), London, Canada, 7 - 10 April 2013, vol.48
 145. AML Hastalarında MDM2 SNP309 Polimorfizminin Değerlendirilmesi
  AKALIN H., ÖNAL M. G. , AKBAROVA Y., SAR Ş., ÜNAL E., KAYNAR L., ÖZKUL Y., SAATÇİ Ç., DÜNDAR M.
  10. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 13 October - 23 December 2012
 146. TOTAL VÜCUT IŞINLAMASI SONRASI GELİŞEN AKUT TRANSVERS MYELİT ATAĞI NADİR BİR OLGU
  keklik m., KAYNAR L., yıldırım a., EROĞLU C., ŞIVGIN S., ŞERİFE C., pala ç., ESER B., ÇETİN M., ÜNAL A.
  38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2012
 147. Incidence of graft-versus-host disease and the factors for development of graft-versus-host disease: single-centre experience
  UZER E., ESER B., CENGIZ B., ZARARSIZ G., SIVGIN S., KAYNAR L., Cetin M., ÜNAL A.
  38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47
 148. The regulatory issues concerning a university Cappadoccia centre
  PINARBAŞI M., ÜNAL A., Cetin M., ESER B., KAYNAR L., Koker Y.
  38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47
 149. Pre-transplant low serum albumin levels may be associated with poor survival in patients who underwent autologous haematopoietic stem cell transplantation
  Sivgin S., BALDANE S., KAYNAR L., KURNAZ F., KEKLIK M., SIVGIN H., ZARARSIZ G., PALA Ç., ESER B., ÜNAL A., et al.
  38th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Geneva, Switzerland, 1 - 04 April 2012, vol.47
 150. USE OF CYCLOSPORINE IS ASSOCIATED WITH THE INCREASE IN PRE-ENGRAFTMENT SYNDROME AFTER MYELOABLATIVE DUAL CORD BLOOD TRANSPLANTATION
  Kanda J., Kaynar L., KANDA Y., Prasad V. K. , Parikh S. H. , Rizzieri D. A. , Long G. D. , Sullivan K. M. , Gasparetto C., Chute J. P. , et al.
  BMT Tandem Meeting, California, United States Of America, 1 - 05 February 2012, vol.18
 151. What is the role of 1 3 beta D Glucan screening in patients undergoing autologous stem cell transplantation
  METAN G., KOÇ A. N. , KAYNAR L., ATALAY M. A. , ÖZTÜRK A., ESER B., ÇETİN M.
  5th Trends in Medical Mycology, Spain, 1 - 04 October 2011, vol.54, pp.54
 152. Results of allogeneic haematopoietic stem cell transplant from Erciyes Capodoccia Transplantation Center: 11-year experience in centrall Anatolia
  KAYNAR L., ŞAHİN C., KURNAZ F., SIVGIN S., ESER B., ALTUNTAS F., SARI I., UZER E., PALA Ç., ÜNAL A., et al.
  37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46
 153. High-dose chemotherapy with autologous peripheral stem cell transplantation improves remission rates in patients with relapsed acute leukaemia
  SIVGIN S., ÜNAL A., KAYNAR L., SULE K., KURNAZ F., SIVGIN H., KOKER Y., ESER B., Cetin M.
  37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46
 154. Factors affecting engraftment time in patients undergoing allogeneic peripheral blood stem cell transplantation
  Kumaz F., KAYNAR L., ESER B., SEKERCAN M., ALTUNTAS F., Sari I., SIVGIN S., PALA Ç., ÜNAL A., Cetin M.
  37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46
 155. Is it possible to replace pre-emptive low dose valgancyclovir treatment instead of standard gancyclovir treatment?
  KAYNAR L., KURNAZ F., METAN G., MUMCUOGLU H., GÖKAHMETOĞLU S., SIVGIN S., ESER B., YILDIZ Ö., PALA Ç., ÜNAL A., et al.
  37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46
 156. Efficiacy and safety of deferasirox in patients undergoing stem cell transplantation in post-transplant period
  Sivgin S., Bahcebasi S., KAYNAR L., KURNAZ F., Koker Y., Cetin M., ÜNAL A., ESER B.
  37th European Group for Bone and Marrow Transplantation/27th Meeting of the EBMT Nurses Group/10th Meeting of the EBMT Management Group, Paris, France, 3 - 06 April 2011, vol.46
 157. Survivin (BIRC5) Gen Ekspresyonunun Minimal Rezidüel Hastalık (MRH) Takibindeki Önemi
  ÖZKUL Y., ŞIVGIN H., PEHLİVAN M., ŞIVGIN S., ÖNAL M. G. , KAYNAR L., KURNAZ F., ESER B., PEHLİVAN S., DÜNDAR M.
  36. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2010
 158. Increased lung epithelial permeability in healthy donors for allogenic hematopoletic stem cell transplantation detected by Tc 99m DTPA aerosol scintigraphy
  KULA M., ESER B., erdoğan z., KAYNAR L., ABDULREZZAK Ü., TUTUŞ A.
  World Journal of Nuclear Medicine Congress, South Africa, 1 - 04 October 2010, pp.0-870
 159. The Importance Of T315I T317l E255K And Y253H Bcr Abl Gene Mutatıons In The Patıents Of Chronıc Myeloıd Leukemıa Who Treated By Imatınıb
  kış c., PEHLİVAN M., PEHLİVAN S., ESER B., SEVER T., yılmaz m., KAYNAR L., ALTUNTAŞ F., balcı s., ÇETİN M.
  15th Annual Meeting of the European-Hematology-Association, Spain, 1 - 04 June 2010, vol.95, pp.546
 160. THE IMPORTANCE OF T315I, T317L, E255K AND Y253H BCR-ABL GENE MUTATIONS IN THE PATIENTS OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA WHO TREATED BY IMATINIB
  KIS C., Pehlivan M., Pehlivan S., ESER B., Sever T., Yilmaz M., KAYNAR L., ALTUNTAS F., Balci S. O. , Cetin M.
  15th Annual Meeting of the European-Hematology-Association, Barcelona, Spain, 10 - 13 June 2010, vol.95, pp.546
 161. The effect of involved field radiotherapy on survival in patients with Hodgkin's lymphoma after autologous stem cell transplantation
  ÜNAL A., EROĞLU C., KAYNAR L., YILDIZ O. G. , ORHAN O., ŞAHİN C., KURNAZ F., ASLAN D., SOYUER S., SIVGIN S., et al.
  36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting, Vienna, Austria, 21 - 24 March 2010, vol.45
 162. The effect of involved field radiotherapy on survival in patients with recurrent or refractory non-Hodgkin's lymphoma after autologous stem cell transplantation
  EROĞLU C., ÜNAL A., KAYNAR L., YILDIZ O. G. , KURNAZ F., ORHAN O., ŞAHİN C., ASLAN D., SOYUER S., SIVGIN S., et al.
  36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting, Vienna, Austria, 21 - 24 March 2010, vol.45
 163. Detection and quantification of CMV by two real time PCR tests and pp65 antigenemia in bone marrow transplant recipients
  GÖKAHMETOĞLU S., Percin D., KAYNAR L.
  12th Annual Meeting of the European-Society-for-Clinical-Virology, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2009, vol.46
 164. DISTURBANCE OF THE PRO-OXIDATIVE/ANTIOXIDATIVE BALANCE IN ALLOGENEIC PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION
  Sari I., ÇETİN A., KAYNAR L., SARAYMEN R., Hacioglu S. K. , ÖZTÜRK A., KOÇYİĞİT I., Altuntas F., ESER B.
  13th Congress of the European-Hematology-Association, Copenhagen, Denmark, 12 - 15 June 2008, vol.93, pp.535
 165. Kronik Miyeloid Lösemi’li Hastaların Tanı Ve Takibinde RT-PCR Kantitatif PCR Ve FISH Yöntemlerinin Analizi.
  AKALIN H., ÖNAL M. G. , TAŞDEMİR Ş., SAATÇİ Ç., ALTUNTAŞ F., KAYNAR L., ÖZKUL Y., DÜNDAR M.
  8. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008
 166. No significant expression of Wt1 gene in multiple myeloma patients at diagnosis: Is Wt1 gene expression useful marker for minimal residual disease in multiple myeloma?
  Ozkul Y., CAGLAYAN A. O. , Kocyigit I., Saatci C., Akalın H., Demir M., Altuntas F., Cetin M., Eser B., Kaynar L.
  49th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Georgia, United States Of America, 8 - 11 December 2007, vol.110
 167. Comparison of plateletpheresis on the fenwal amicus and fresenius Com.Tec cell separators
  Altuntas F., Kaynar L., Kocyigit I., Kabukcu S., Ozturk A., Eser B., Oztekin M., Solmaz M., Cetin M., Unal A.
  60th Annual Meeting of the American-Association-of-Blood-Banks, California, United States Of America, 20 - 23 October 2007, vol.47
 168. Therapeutic Plasma Exchange in Neurological Diseases single center Experience
  ALTUNTAŞ F., KÖSEOĞLu E., KOÇYİĞİT İ., KAYNAR L., KABUKÇU H. S. , KURNAZ F., ÖZTEKİN M., Solmaz M., ESER B., ÜNAL A., et al.
  12th EHA Congress, Austria, 1 - 04 June 2007, pp.523
 169. Comparison of plateletpheresis on the fenwal amicus and fresenius COM.TEC cell separators
  Altuntas F., Kaynar L., Kocyigit I., Kabukcu S., Ozturk A., Kumaz F., Eser B., Oztekin M., Solmaz M., Cetin M., et al.
  12th Congress of the European-Hematology-Association, Vienna, Austria, 7 - 10 June 2007, vol.92, pp.389-390
 170. Detection and quantification of cytomegalovirus in bone marrow transplant recipents by real time PCR and PP65 antigenemia
  Gokahmetoglu S., Kaynar L., Altuntas f., Yildiz O., Eser B., Unal A., Cetin M.
  12th Congress of the European-Hematology-Association, Vienna, Austria, 7 - 10 June 2007, vol.92, pp.524
 171. Autologous peripheral blood stem cell transplatation in patients with relapsed non-Hodgkin lymphoma: cappadocia BMT centre experience
  ALTUNTAS F., KOCYIGIT I., Kaynar L., SARI I., KABUKCU S., SEKERCAN M., YILDIZ O., CANOZ O., ESER B., SENCAN M., et al.
  33rd Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Lyon, France, 25 - 28 March 2007, vol.39
 172. Rhabdomyolysis in allogeneic peripheral blood stem cell donor
  Kaynar L., ALTUNTAS F., KABUKCU S., KOCYIGIT I., AKYOL L., KARAKUKCU M., ESER B., PATIROGLU T., UNAL A., CETIN M.
  33rd Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Lyon, France, 25 - 28 March 2007, vol.39
 173. Kronik Miyeloid Lösemili Hastaların Takibinde RT_PCR Kantitatif PCR ve FISH Yöntemlerinin Analizi
  AKALIN H., ŞAHİN A., ALTUNTAŞ F., ÖNAL M. G. , TAŞDEMİR Ş., SAATÇİ Ç., KAYNAR L., VURAL Ö., ESER B., ÜNAL A., et al.
  32. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2006
 174. Comparison of different conditioning regimens used in relapse agressive non-Hodgkin lymphoma: ICE-CNV-beam
  Unal A., Sari I., Kaynar L., Altuntas F., Eser B., Ozkan M., Kaplan B., Cetin M.
  30th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology, İstanbul, Turkey, 29 September - 03 October 2006, vol.17, pp.201

Academic and Administrative Experience

2017 - 2020 Head of Department Bahrain King Hamad University, Bahrain Oncology Center, Heamtology Department

Courses

Koagülasyon Mekanizması ve Koagülasyon Testleri, Under Graduate, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Kronik Lösemiler, Under Graduate, 2014 - 2015

Advising Theses

Kaynar L., KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TAKİBİNDE MİKRO-RNA'LARIN KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI, Post Graduate, H.ALTIN(Student), 2020
Kaynar L., Allojenik kök hücre nakli yapılanhastalarda nakil sonrası c-reaktif protein düzeyinin artışının değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, M.İKBAL(Student), 2020
Kaynar L., Otolog kök hücre nakli hastalarında sitomegalovirüs pozitifliği, tarama ve tedavi yaklaşımı, Expertise In Medicine, M.ILGAZ(Student), 2018
KAYNAR L., Hematopoetik kök hücre nakli sonrası oluşan nükslerin değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, B.Çulhaoğlu(Student), 2017
Kaynar L., Allojenik kök hücre nakli yapılan lösemi ve myelodisplastik sendrom hastalarında nakil sonrası gelişen nükslerin değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, H.BETÜL(Student), 2017
KAYNAR L., Kemoterapi almış hematolojik maligniteli hastalarda CMV PCR takibinin önemi, Expertise In Medicine, T.Dündar(Student), 2016
KAYNAR L., Allojenik kök hücre nakli yapılan hastalarda nakil sonrası görülen karaciğer fonksiyon testi bozukluklarının değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, M.Kızıltepe(Student), 2015
KAYNAR L., Otolog hematopoetik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında sağkalım üzerine etkisi olan faktörlerin belirlenmesi, Expertise In Medicine, T.Sezgin(Student), 2011
KAYNAR L., Allojenik hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda sağkalım üzerine etkisi olan faktörlerin belirlenmesi, Expertise In Medicine, C.Şahin(Student), 2010

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

The Turkish Society of Hematology, Board Member, 2019 - Continues
Türk Aferez Derneği, Board Member, 2018 - Continues, Turkey
American Society of Hematology, Member, 2017 - Continues
International Myeloma Working Group (IMWG), Member, 2015 - Continues
Deneysel Hematoloji Derneği, Member, 2014 - Continues
Türk Aferez Derneği, Member, 2013 - Continues, Turkey
SAĞLIK BAKANLIĞI Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu, Member, 2013 - Continues, Turkey
The European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Member, 2010 - Continues
Türk Hematoloji Derneği, Member, 2005 - Continues

Scientific Refereeing

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, National Scientific Refreed Journal, March 2015
Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, National Scientific Refreed Journal, February 2015
11.Ululslarası Hemofili Kongresi, Other Journals, March 2014
TUBITAK Project, April 2012

Edit Congress and Symposium Activities

45.Ulusal Hematoloji Kongresi, Session Moderator, Antalya, Turkey, 2019
Türk Kan Bilimi (Hematoloji) Akademisi, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2019
11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2019
13. Ulusal Aferez Kongresi, Panelists, İstanbul, Turkey, 2018
44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2018
3. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Invited Speaker, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2018
10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2018
12. Ulusal Aferez Kongresi, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2017
4. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Session Moderator, Girne, Cyprus (Kktc), 2017
2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Invited Speaker, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2017
2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Session Moderator, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2017
11. Ulusal Aferez Kongresi, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2016
11. Ulusal Aferez Kongresi, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2016
KİD. Doğu Anadolu Bölge Sempozyumu, Invited Speaker, Malatya, Turkey, 2016
1. Hematolojik İmmünoloji Kongresi, Invited Speaker, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2016
3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu“, Session Moderator, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2016
VI. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2015
2. Hematolojik Onkoloji Kongresi, Invited Speaker, Andijon, Turkey, 2015
I. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu, Invited Speaker, Andijon, Turkey, 2015
Uluslararası Özbek-Türk Hematoloji Kongresi, Invited Speaker, Samarkand, Uzbekistan, 2015
2.Uluslarası Katılımcılı Deneysel Hematoloji Kongresi, Invited Speaker, Kayseri, Turkey, 2015
II. Hematolojik Onkoloji Ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Invited Speaker, Lefkoşa, Turkey, 2015
1.Hematogenetik Kurs ve Sempozyumu, Attendee, Turkey, 2014
40.Ulusal Hematoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
9.Ulusal Aferez Kongresi, Invited Speaker, Lefkoşa, Turkey, 2014
9.Ulusal Aferez Kongresi, Attendee, Kıbrıs, Turkey, 2014
9.Aferez Kongresi, Attendee, Cyprus (Kktc), 2014
European Multiple Myeloma Academy 2014 (EMMA 2014), Attendee, Austria, 2014
Deneysel Hematoloji kongresi, Invited Speaker, Nevşehir, Turkey, 2014
40th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, Attendee, Italy, 2014
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2014
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2014
4. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Attendee, Turkey, 2014
4. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Session Moderator, Nevşehir, Turkey, 2014
8.Ulusal Aferez Kongresi, Invited Speaker, Lefkoşa, Turkey, 2013
8.Ulusal Aferez Kongresi, Invited Speaker, Lefkoşa, Turkey, 2013
8.Ulusal Aferez Kongresi, Attendee, Kıbrıs, Turkey, 2013
8.Aferez Kongresi, Attendee, Cyprus (Kktc), 2013
Aferez Derneği Bölge Toplantısı, Invited Speaker, Sivas, Turkey, 2013
Hematolojik malignitelerde tedavi, Invited Speaker, Sivas, Turkey, 2013
Aferez Derneği Bölge Toplantısı, Attendee, Sivas, Turkey, 2013
Aferez Derneği Bölge Toplantısı, Invited Speaker, Sivas, Turkey, 2013
Kemik İLiği Nakli Hemşireliği Sempozyumu, Attendee, Turkey, 2013
1.Educational Meeting EBMT Highlight, Attendee, Turkey, 2013
Kemik İliği Nakli Hemşireliği Sempozyumu, Session Moderator, Kayseri, Turkey, 2013
Erzurum Lenfoma ve Kök Hücre Nakli Toplantısı, Invited Speaker, Erzurum, Turkey, 2013
Acıbadem Hematoloji Günleri, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
III. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2012
III. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2012
KML'de güncel tedavi, Invited Speaker, Denizli, Turkey, 2012

Citations

Total Citations (WOS):2652
h-index (WOS):19

Invited Talks

Diğer Yeni Tedaviler (Check-point inhibitörleri, CAR T cell), Seminar, TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ, Turkey, February 2018

Research Areas

Medicine, Immunology, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases , Hematology

Non Academic Experience

Other Public Institution, Sağlık Bakanlığı