Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM BOYUTLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN A CHANGING WORLD, İzmir, Turkey, 7 - 09 January 2023, pp.75-84

The Relationship Between Mobile Shopping Motivations and Mobile Purchasing Behavior

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.913-925

DİJİTAL PAZARLAMA VE İNTERNET REKLAMCILIĞI

Sos-Con II. Uluslararası Sosyal Bilimler & İnovasyon Kongresi, Elazığ, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.158

AN INVESTIGATION OF GREEN PURCHASE BEHAVIOUR AMONG MOTHERS

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016, pp.415

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 2 - 04 December 2015, pp.137-149

Tüketicilerin Satış Elemanlarını Değerlendirmeleri

7. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kyrgyzstan, 1 - 04 June 2009, pp.126-139

Books & Book Chapters

Greenwashing

in: Green Business in All Aspects, Prof. Dr. Ali ERBAŞI, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.339-354, 2022 Sustainable Development

Factors Affecting Consumer Behaviour

in: CONSUMER BEHAVIOR-I: Current Academic Studies, Davut Karaman, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.1-34, 2021 Sustainable Development

Tüketici Hakları ve Kullanımı

in: Müşteri Şikâyet Yönetimi, Apaydın, Fahri, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.267-292, 2020

Investigation of Consumers’ Attitudes toward Mobile Private Shopping Applications with Uses and Gratification Approach

in: A Critical Review of Social SciencesTheory and Practice, Yenihan B.,Sarıipek D.B.,Cerev G., Editor, Frontpage Pubications Limited, Kolkata, pp.73-83, 2018 Creative Commons License

An Investigation Of Green Purchase Behaviour Among Mothers

in: Recent Developments in Social SciencesBusiness Administration and Finance, Icbay ,Mehmet Ali, Arslan, Hasan, Yilmaz, Rasim, Editor, e-BWN.com, Bialystok, pp.313-323, 2017

Yeşil Pazarlama

in: Çağdaş Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Akın M., Toksarı M., Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.77-100, 2015

Müşteri İlişkileri Yönetimi

in: Pazarlama Yönetimi, Kırcova İ., Benli T., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.557-573, 2013