Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİH KRİTERLERİNİN VE MOBİL UYGULAMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.27-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gençlerin Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Sosyal Medyanın Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.1544-1567, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perakende Terapi

Business Management Studies: An International Journal, cilt.7, ss.496-513, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Marka Değeri En Yüksek 100 Türk Markasının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.6, ss.287-306, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Profiles of Consumer Innovativeness in Turkey

Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), cilt.5, ss.236-245, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Markanin Benliği İfade Etmesi ve Sosyal Görünürlüğünün Marka Aşkı ile İlişkisi

Business Management Studies: An International Journal, cilt.5, ss.154-171, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Happy Project: An Adaptive Emotional Sociotechnical System Approach

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.3, ss.32-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Innovation Capability and Export Performance of Turkish Export Firms

Chinese Business Review, cilt.16, ss.481-495, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Crossing borders by social media: An application on the Turkish exporters

Journal of Global Strategic Management, cilt.11, ss.45-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Customer Satisfaction Using Data Mining Approach

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.4, ss.63-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Characteristics of open-source products used in the accounting

Revista Economica, cilt.68, ss.106-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farkli Ürün Kategorilerinde Yabanci Markalama ve Tüketici Etnosentrizmi Foreign Branding in Different Product Category and Consumer Ethnocentrism

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.363-382, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumer Ethnocentrism and Brand Name Evaluations

Revista Economica, cilt.67, ss.80-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Turkish Youth In Family Purchase Decision

Organisational Studies and Innovation Review, cilt.1, ss.81-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Data Mining Based Approach to a Firm’s Marketing Channel

Procedia Economics and Finance, cilt.27, ss.77-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi İİBF dergisi’nde yayınlanan makaleler bibliyografyası (1981-1999)

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.247-287, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

26th International Economic Conference – IECS 2019, Sibiu, Romanya, 24 - 25 Mayıs 2019

AN APPLICATION OF MEASURING BRANDS’ TURKISH HAPPINESS ON SOCIAL MEDIA

International Management Information Systems Conference IMISC 2019, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

Kişilik Özelliklerinin Tüketici Yenilikçiliği Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir Araştırma

PPAD 24. Pazarlama Kongresi (MMRA Marketing Congress), Aydın/Kuşadası, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019

MEASURING CUSTOMER EMOTIONAL FEEDBACK ABOUT A BRAND STRATEGY

EFBM 2019 Forum Kyiv 2019, Kyiv, Ukrayna, 21 - 24 Mayıs 2019, cilt.243

Online Alışverişte Güven ve Teknoloji Kabul Modeli (TAM)

İKSAD-İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.22

Üniversite Öğrencilerinin SMS Reklamcılığını Değerlendirmeleri

USBIK 2019 Socıal Sciences Congress 31 Ocak-1-2 Şubat, Nevşehir, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.121

Exploring Turkish Happiness Themes on Social Media.

International Conference Employment, Education and Entrepreneurship (EEE 2018), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 18 - 20 Ekim 2018, ss.66

Twitter Messages Classification

25th International Economic Conference – IECS 2018, Sibiu, Romanya, 10 - 11 Mayıs 2018 identifier

The Profiles of Consumer Innovativeness in Turkey

14th International Strategic Management Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, ss.429-437

Rule Induction of Users’ Happiness on Social Media

The 17th International Conference on Informatics in Economy (IE2018), Iasi, Romanya, 17 - 21 Mayıs 2018, ss.1-6

Crossing Borders by Social Media: An Application on the Turkish Exporters

ISMC 2017 13th International Strategic Management Conference, Montero, Bolivya, 6 - 08 Temmuz 2017

Brand Unhappiness on Social Media

IECS 2017: 24th International Economic Conference, (IECS), Sibiu, Romanya, 15 - 16 Mayıs 2017

The Happy Project: An Adaptive Emotional SocioTechnical System Approach

4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0”, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2017, ss.61-62

Customer Satisfaction Using Data Mining Approach

International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’16), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.95

Troubleshooting Analysis In Telecommunication Services

ICAT 2016, 4th International Conference on Advanced Technology Sciences, Roma, İtalya, 23 - 25 Ekim 2016

Customer Churn Analysis in Telecommunication Industry Using Data Mining Approach

ICCDET 2016: 18th International Conference on Computer Design Engineering and Technolog, Paris, Fransa, 22 - 23 Ağustos 2016, cilt.10

Characteristics of open-source products used in the accounting

23rd International Economic Conference: The Competıtıve Economıc and Socıal Envıronment of the Internatıonal Market – IECS 2016, 20 - 21 Haziran 2016

Sosyal Girişimci Profili- Instagram Girişimleri Üzerine Bir Araştırma

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.209-214

The Role of Turkish Youth In Family Purchase Decision

Management and Business AcademyInternational Business Conference, Londrina, Brezilya, 3 - 05 Temmuz 2015, cilt.1, ss.81-88

Problems Encountered by the Exporting Firms: An Application in the City of Kayseri

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

Organizations and Performance in a Complex World: 26th International Economics Conference (IECS 2019), Orăștean,Ramona,Ogrean,Claudia,Marginean,Silvia Cristina, Editör, Springer-Verlag , Zürich, ss.1-7, 2020

Brand unhappiness on social media

Emerging Business and Economic Issues in the Global Economy - Proceedings of the 2017 International Economic Conference in Sibiu (IECS), Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean, Editör, Springer, ss.371-380, 2019

Exploring Turkish Happiness Themes on Social Media

Raising the Level of Education and Employment for the Purposes of Creating New Business Opportunities, Maja Cogoljevic, Ljiljana Dimitrijević, Snezhana Ilieva, Editör, Silver and Smith Publishers, Londrina, ss.246-255, 2018

Methodological Approach for Messages Classification on Twitter Within E-Government Area.

Innovative Business Development—A Global Perspective., Editors: Orăștean, Ramona, Ogrean, Claudia, Mărginean, Silvia Cristina, Editör, springer, ss.355-361, 2018

Brand Love and an Applıcation

Researches on Science And Art in 21st Century Turkey, Hasan ARAPGIRLIOĞLU, Atilla ATİK, Robert L. ELLIOTT, Edward TURGEON, Editör, Gece, ss.332-339, 2017