Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Duyusal Pazarlama ve Konaklama İşletmelerinin Yiyecek İçecek Departmanlarında Bir Uygulama

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.1, pp.375-399, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

DİNDARLIK ETKİSİYLE İSRAİL MALLARINA KARŞI TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.49, pp.203-218, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİH KRİTERLERİNİN VE MOBİL UYGULAMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.27-52, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Gençlerin Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Sosyal Medyanın Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.1544-1567, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Perakende Terapi

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, pp.496-513, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Profiles of Consumer Innovativeness in Turkey

Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), vol.5, pp.236-245, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Markanin Benliği İfade Etmesi ve Sosyal Görünürlüğünün Marka Aşkı ile İlişkisi

Business Management Studies: An International Journal, vol.5, pp.154-171, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Happy Project: An Adaptive Emotional Sociotechnical System Approach

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol.3, pp.32-46, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Innovation Capability and Export Performance of Turkish Export Firms

Chinese Business Review, vol.16, pp.481-495, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Crossing borders by social media: An application on the Turkish exporters

Journal of Global Strategic Management, vol.11, pp.45-54, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Customer Satisfaction Using Data Mining Approach

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, vol.4, pp.63-66, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Characteristics of open-source products used in the accounting

Revista Economica, vol.68, pp.106-115, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farkli Ürün Kategorilerinde Yabanci Markalama ve Tüketici Etnosentrizmi Foreign Branding in Different Product Category and Consumer Ethnocentrism

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.363-382, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Role of Turkish Youth In Family Purchase Decision

Organisational Studies and Innovation Review, vol.1, pp.81-88, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Consumer Ethnocentrism and Brand Name Evaluations

Revista Economica, vol.67, pp.80-89, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Ürün Kategorilerinde Yabancı Markalama ve Tüketici Etnosentrizmi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.363-382, 2015 (Other Refereed National Journals)

Consumer Ethnocentrism and Brand Name Evaluation

revista economica, vol.67, no.1, pp.80-89, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Data Mining Based Approach to a Firm’s Marketing Channel

Procedia Economics and Finance, vol.27, pp.77-84, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Erciyes Üniversitesi İİBF dergisi’nde yayınlanan makaleler bibliyografyası (1981-1999)

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.247-287, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Duyusal Pazarlama Kavramının Tüketici Davranışlarına Etkisi ve Bir Uygulama

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1003

Dindarlık ve Tüketici Düşmanlığı

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 23 - 25 September 2020

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

26th International Economic Conference – IECS 2019, Sibiu, Romania, 24 - 25 May 2019

AN APPLICATION OF MEASURING BRANDS’ TURKISH HAPPINESS ON SOCIAL MEDIA

International Management Information Systems Conference IMISC 2019, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2019

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

IECS 2019 (International Economics Conference), Sibiu, Romania, 23 - 25 May 2019, pp.1-7

Kişilik Özelliklerinin Tüketici Yenilikçiliği Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir Araştırma

PPAD 24. Pazarlama Kongresi (MMRA Marketing Congress), Aydın/Kuşadası, Turkey, 1 - 04 May 2019

MEASURING CUSTOMER EMOTIONAL FEEDBACK ABOUT A BRAND STRATEGY

EFBM International Forum 2019, Kyyiv, Ukraine, 21 - 24 May 2019, pp.93

Online Alışverişte Güven ve Teknoloji Kabul Modeli (TAM)

İKSAD-İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.22

Üniversite Öğrencilerinin SMS Reklamcılığını Değerlendirmeleri

USBIK 2019 Socıal Sciences Congress 31 Ocak-1-2 Şubat, Nevşehir, Turkey, 31 January - 02 February 2019, pp.121

Exploring Turkish Happiness Themes on Social Media.

International Conference Employment, Education and Entrepreneurship (EEE 2018), Belgrade, Serbia And Montenegro, 18 - 20 October 2018, pp.66

Twitter Messages Classification

25th International Economic Conference – IECS 2018, Sibiu, Romania, 10 - 11 May 2018 identifier

The Profiles of Consumer Innovativeness in Turkey

14th International Strategic Management Conference, Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, pp.429-437

RULE INDUCTION OF USERS’xx HAPPINESS ON SOCIAL MEDIA

The 17th International Conference on Informatics in Economy (IE2018), Iasi, Romania, 17 - 21 May 2018

Rule Induction of Users’ Happiness on Social Media

The 17th International Conference on Informatics in Economy (IE2018), Iasi, Romania, 17 - 21 May 2018, pp.1-6

Crossing Borders by Social Media: An Application on the Turkish Exporters

ISMC 2017 13th International Strategic Management Conference, Montero, Bolivia, 6 - 08 July 2017

Brand Unhappiness on Social Media

IECS 2017: 24th International Economic Conference, (IECS), Sibiu, Romania, 15 - 16 May 2017

The Happy Project: An Adaptive Emotional SocioTechnical System Approach

4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0”, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.61-62

Customer Satisfaction Using Data Mining Approach

International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’16), Konya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.95

Troubleshooting Analysis In Telecommunication Services

ICAT 2016, 4th International Conference on Advanced Technology Sciences, Roma, Italy, 23 - 25 October 2016

Customer Churn Analysis in Telecommunication Industry Using Data Mining Approach

ICCDET 2016: 18th International Conference on Computer Design Engineering and Technolog, Paris, France, 22 - 23 August 2016, vol.10

Characteristics of open-source products used in the accounting

23rd International Economic Conference: The Competıtıve Economıc and Socıal Envıronment of the Internatıonal Market – IECS 2016, 20 - 21 June 2016

Sosyal Girişimci Profili- Instagram Girişimleri Üzerine Bir Araştırma

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.209-214

The Role of Turkish Youth In Family Purchase Decision

Management and Business AcademyInternational Business Conference, Londrina, Brazil, 3 - 05 July 2015, vol.1, pp.81-88

Problems Encountered by the Exporting Firms: An Application in the City of Kayseri

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Books & Book Chapters

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

in: Organizations and Performance in a Complex World, Ramona Orăștean,Claudia Ogrean,Silvia Cristina Marginean, Editor, Springer-Verlag , Zürich, pp.91-100, 2020

Sosyal medya pazarlaması ve analitiği

in: İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar: Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği, Melisa E. Karabay,İrge Şener, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.441-468, 2020

Brand unhappiness on social media

in: Emerging Business and Economic Issues in the Global Economy - Proceedings of the 2017 International Economic Conference in Sibiu (IECS), Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean, Editor, Springer, pp.371-380, 2019

Exploring Turkish Happiness Themes on Social Media

in: Raising the Level of Education and Employment for the Purposes of Creating New Business Opportunities, Maja Cogoljevic, Ljiljana Dimitrijević, Snezhana Ilieva, Editor, Silver and Smith Publishers, Londrina, pp.246-255, 2018

Methodological Approach for Messages Classification on Twitter Within E-Government Area.

in: Innovative Business Development—A Global Perspective., Editors: Orăștean, Ramona, Ogrean, Claudia, Mărginean, Silvia Cristina, Editor, springer, pp.355-361, 2018

Brand Love and an Applıcation

in: Researches on Science And Art in 21st Century Turkey, Hasan ARAPGIRLIOĞLU, Atilla ATİK, Robert L. ELLIOTT, Edward TURGEON, Editor, Gece, pp.332-339, 2017