Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2018 - 2019 Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Başkanı

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2017 - 2019 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Açılış Etkinlikleri Komisyon Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2017 - 2019 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mezuniyet Töreni Komisyonu

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2017 - 2019 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Anket İnceleme Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2016 - 2019 İşletme ABD Muafiyet Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2015 - 2019 İşletme ABD Mezuniyet Tetkik Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 2015 - 2019 İşletme Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 2015 - 2019 Bölüm Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2015 - 2019 İşletme ABD Mezuniyet Tetkik Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2015 - 2019 İşletme ABD Muafiyet Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 2016 - 2018 Bilimsel Etkinlik Komisyonu Üyeliği,

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2015 - 2018 Araştırma ve Uygulama Merkezleri komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2015 - 2018 Tez Yazım Kılavuzu Uygunluk Komisyonu Başkanı

  Nuh Naci Yazgan University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2015 - 2016 İŞletme Bölümü Yabancı Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

Courses

 • Doctorate İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

 • Postgraduate SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE ANALİZİ

 • Undergraduate Tüketici davranışı

 • Doctorate UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ

 • Postgraduate YBS 503

 • Doctorate İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

 • Undergraduate BİTİRME ÖDEVİ/UYGULAMA

 • Postgraduate PAZARLAMA İLETİŞİMİ

 • Undergraduate ULUSLARARASI PAZARLAMA

 • Doctorate UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ

 • Undergraduate ULUSLARARASI PAZARLAMA

 • Postgraduate DÖNEM PROJESİ

 • Postgraduate PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Postgraduate TUTUNDURMA

 • Postgraduate TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I

 • Undergraduate BİTİRME ÖDEVİ/UYGULAMA

 • Doctorate TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I

 • Undergraduate TÜKETİCİ DAVRANIŞI