Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - 2019 Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Başkanı

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2017 - 2019 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Açılış Etkinlikleri Komisyon Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2017 - 2019 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mezuniyet Töreni Komisyonu

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2017 - 2019 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Anket İnceleme Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2016 - 2019 İşletme ABD Muafiyet Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 - 2019 İşletme ABD Mezuniyet Tetkik Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2015 - 2019 Bölüm Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2015 - 2019 İşletme ABD Muafiyet Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2015 - 2019 İşletme Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2015 - 2019 İşletme ABD Mezuniyet Tetkik Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2016 - 2018 Bilimsel Etkinlik Komisyonu Üyeliği,

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2015 - 2018 Araştırma ve Uygulama Merkezleri komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2015 - 2018 Tez Yazım Kılavuzu Uygunluk Komisyonu Başkanı

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 - 2016 İŞletme Bölümü Yabancı Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Doktora UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ

 • Lisans BİTİRME ÖDEVİ/UYGULAMA

 • Yüksek Lisans PAZARLAMA İLETİŞİMİ

 • Lisans ULUSLARARASI PAZARLAMA

 • Doktora UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ

 • Lisans ULUSLARARASI PAZARLAMA

 • Yüksek Lisans TUTUNDURMA

 • Lisans BİTİRME ÖDEVİ/UYGULAMA

 • Doktora İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

 • Lisans Tüketici davranışı

 • Doktora İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

 • Yüksek Lisans PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Lisans TÜKETİCİ DAVRANIŞI