Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Criticism against Ibn al-Arabi from among Sidi's: the Case of 'Ala' al-Dawla al-Simnani

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, sa.2, ss.631-649, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alâüddevle-i Simnânî’nin Beyânu zikri’l-hafiyyi’l-müsteclib li’l-ecri’l-vefî Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Hereafter in the Context of 'Ala' al-Dawla al-Simnani's Understanding of Mystical Training

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, sa.1, ss.375-393, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

[Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit, İstanbul: Mavi Yayıncılık, 2011, 246 sayfa]

İslâm Araştırmaları Dergisi, sa.26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sûfî Gözüyle Filozof: Kübrevî Şeyhi Alâüddevle Simnânî’ye Göre İbn Sînâ

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, 13 Temmuz 2020

Kitap & Kitap Bölümleri

Hânın Huzûrunda: Kübrevî Şeyhi Alâüddevle Simnânî’nin (ö. 736/1336) İlhanlı Hükümdarı Argun (1284-91) Döneminde Mistiklerle Münasebetleri

Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve XIII. Y.y. Medeniyet Merkezi Konya, Dilaver Gürer, İbrahim Işıtan, Sami Bayrakçı, Yusuf Büyükyılmaz, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.160-173, 2019

Ansiklopedide Bölümler

Temel İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları, ss., 2019