Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Criticism against Ibn al-Arabi from among Sidi's: the Case of 'Ala' al-Dawla al-Simnani

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.631-649, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alâüddevle-i Simnânî’nin Beyânu zikri’l-hafiyyi’l-müsteclib li’l-ecri’l-vefî Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Hereafter in the Context of 'Ala' al-Dawla al-Simnani's Understanding of Mystical Training

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.375-393, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier