Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Screening of some Apiaceae and Asteraceae plants for their cytotoxic potential

2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017

Screening of Some Asteraceae and Apiaceae Plants for Their Cytotoxic Potential

2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.1004

Secondary metabolites from Turkish endemic Achillea tertifolia

Trends in Natural Product Research-PSE Young Scientists’xx Meeting Lille 2017 Natural Products in Health, Agro-Food and Cosmetics-June 28th-July 1st, 2017, Lille, Fransa, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017

Bazı Achillea türleri üzerinde farmakognozik araştırmalar

22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Trabzon, Türkiye, 31 Ağustos - 05 Eylül 2016