Eğitim Bilgileri

Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği , Türkiye 1996 - 2000
Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği , Türkiye 1994 - 1996
Lisans, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği , Türkiye 1990 - 1994

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Karışık Modlu Yeni Bir Kaotik Devre Modeli Tasarımı ve Güvenilir Haberleşme Amaçlı Sistem Gerçekleştiriminde Kullanılması, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği , 2000
Yüksek Lisans, Elektronik Devrelerdeki Kaos Olayının Bilgisayar Simülasyonları İle İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği , 1996

Araştırma Alanları

Teknik Bilimler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik, Baskı Devreler, İnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler, Devre Kuramı , Elektronik Devreler , MEMS, Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2004 - 2009
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği , 2001 - 2004
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği , 1995 - 2000

Mesleki Deneyim

Rektör Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği , 2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2012 - Devam Ediyor
Fakülte Akademik Kurul Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2015
Dekan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2009 - 2015
Diğer İdari Görev, Erciyes Üniversitesi, 2009 - 2015
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Erciyes Üniversitesi, 2009 - 2012
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, Erciyes Üniversitesi, 2007 - 2010
Diğer İdari Görev, Erciyes Üniversitesi, 2006 - 2009
Diğer İdari Görev, Erciyes Üniversitesi, 2006 - 2009
Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2005 - 2009
Diğer Akademik Görev, Erciyes Üniversitesi, 2004 - 2009

Verdiği Dersler

Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımına Giriş, Doktora, 2017 - 2018
Elektronik Devreler-II, Lisans, 2017 - 2018
Elektronik Devre Tasarımında Hibrid Yaklaşımlar, Doktora, 2017 - 2018
Kaotik Sistemler ve Elektronik Devre Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı, Lisans, 2017 - 2018
Elektronik Devre Donanımı ve Test Teknikleri, Lisans, 2017 - 2018
Elektronik Elemanlar, Lisans, 2017 - 2018
Analog Tümdevreler ve Mekatronik Sistem Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Mekatronik Sistem Tasarımında Elektronik Devre Simülatörleri, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Elektronik Devreler-I, Lisans, 2017 - 2018
Lineer Olmayan Elektronik Devreler ve Kaos, Yüksek Lisans, 2017 - 2018

Yönetilen Tezler

KILIÇ R., Kaos Tabanlı Kriptosistemlerin Kriptanalizleri ve Yeni Tasarım Yaklaşımları, Doktora, İ.Öztürk(Öğrenci), Devam Ediyor
KILIÇ R., MEMRİSTÖR TABANLI NÖROMORFİK MODELLEME ve NÖRONAL AĞ UYGULAMALARI, Doktora, S.ARIK(Öğrenci), Devam Ediyor
KILIÇ R., Nöromorfolojik Ağ Yapılarında Senkronizasyon ve Kontrol Uygulamaları İçin Alternatif Yaklaşımlar, Doktora, Z.ÇİMEN(Öğrenci), Devam Ediyor
KILIÇ R., Nöromorfolojik Merkezi Desen Üreteçlerinin Gerçekleştiriminde Alternatif Model ve Donanım Yaklaşımları, Doktora, N.KORKMAZ(Öğrenci), 2018
KILIÇ R., YAPAY SİNİR AĞI VE FOTOMETRİK YÖNTEMLER İLE MADDE TANIMA SİSTEMİ TASARIMI, Yüksek Lisans, E.Kürşat(Öğrenci), 2017
KILIÇ R., Memristör Tabanlı Nonlineer Sistem Uygulamaları, Yüksek Lisans, S.Arık(Öğrenci), 2015
KILIÇ R., Programlanabilir Kaotik Sistem Tabanlı Rastgele Sayı Üreteçlerinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans, İ.Öztürk(Öğrenci), 2013
KILIÇ R., Biyolojik Nöron Modellerinin Elektronik Donanımlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans, N.DAHASERT(Öğrenci), 2012
KILIÇ R., Kaotik Sistem Tasarımında Programlanabilir Dizi Uygulamaları, Doktora, F.Yıldırım(Öğrenci), 2011
KILIÇ R., Alan Programlanabilir Analog Dizi Tabanlı RFID Okuyucu Tasarımı, Yüksek Lisans, M.YILMAZ(Öğrenci), 2009
KILIÇ R., Elektronik Deney Setleri İçin Uygulama ve Ölçüm Konsol Tasarımı, Yüksek Lisans, F.Elmalı(Öğrenci), 2007
KILIÇ R., Mühendislik Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programlarında Kaotik Devreler ve sistemlerin Araştırılmasına Dönük Elektronik Tabanlı Eğitim Setlerinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisans, B.Karauz(Öğrenci), 2006

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KILIÇ R., KORKMAZ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NÖROMORFOLOJİK MERKEZİ DESEN ÜRETEÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİMİNDE ALTERNATİF MODEL VE DONANIM YAKLAŞIMLARI, 2016 - 2018
KILIÇ R., DAL E. K. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YAPAY SİNİR AĞI VE FOTOMETRİK YÖNTEMLER İLE MADDE TANIMA SİSTEMİ TASARIMI, 2016 - 2017
KILIÇ R., MUTLU Ü., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Programlanabilir ve yeniden yapılandırılabilir sinir ağ modellerinin tasarım ve gerçekleştirimi, 2010 - 2015
KILIÇ R., GÜNAY E., DAHASERT N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KAOTİK DEVRELER VE SİSTEMLERİN İNCELENMESİNE DÖNÜK EĞİTİM SETLERİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, 2011 - 2014
KILIÇ R., DAHASERT N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, "Biyolojik Nöron Modellerinin Elektronik Donanımlarının İncelenmesi", 2011 - 2012
KILIÇ R., YILDIRIM DALKIRAN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ANALOG İŞLEM BLOKLARINA DAYALI ELEKTRONİK SİSTEMLERDE PROGRAMLANABİLİR ANALOG/DİJİTAL DİZİ UYGULAMALARI, 2007 - 2010
KILIÇ R., YILDIRIM DALKIRAN F., TÜBİTAK Projesi, Kaos Tabanlı Mühendislik Uygulamaları İçin Yeni ve Programlanabilir Kaotik İşaret Üreteçlerinin Deneysel Tasarımı, 2007 - 2009
SARAÇOĞLU Ö. G. , DAĞDELEN U., KILIÇ R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ANAHTARLAMA MODLU GÜÇ KAYNAKLARINDA İLETİLEN EMİSYONUN AZALTILMASI İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİKLERİN KULLANILMASI, 2005 - 2008
KILIÇ R., SARAÇOĞLU Ö. G. , DANIŞMAN K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÖLÇME VE KALİBRASYON LABORATUAR KURUMU, 2006 - 2007
KILIÇ R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ANAHTARLAMA MEKANİZMALI KAOTİK SİSTEMLERDE KONTROL VE SENKRONİZASYON UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI., 2005 - 2006

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Discrete Dynamics in Nature and Society, Yardımcı Editör, 2009 - 2017

Bilimsel Hakemlikler

TUBİTAK-Turkish Journal of Electrical Engineering&Computer Sciences, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2018
Nonlinear Dynamics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
Journal of Circuits, Systems and Computers, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
Nonlinear Analysis:Real World Applications, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Chaos, Solitons&Fractals, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Physical Letters-A, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Analog Integrated Circuit and Signal Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Communications on Nonlinear Science and Numerical Simulations (CNSNS), SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
International Journal of Electronics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Computer Applications in Engineering Education, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
International Journal of Bifurcation and Chaos, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
IEEE Trans. on Circuits and Systems-I, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2016
Istanbul University-Journal of Electrical and Electronics Engineering, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2016
IEEE Trans. on Education, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2015
IEEE Trans. on Circuits and Systems-II, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2015
ETRI Journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2015

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):222
h-indeksi (WOS):8