Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇÖLYAK HASTALIĞI İLE TAKİP EDİLEN ÇOCUKLARDA DİŞ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

IX. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ KONGRESİ VE I. ULUSLARARASI KATILIMLI ERCİYES TÜRK DÜNYASI ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 15 March 2023

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Oral Sağlık Ve Tedavi Yaklaşımları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 22 - 24 September 2022

Demineralize ve Hipomineralize Minenin Kalsiyum, Karbon ve Oksijen Analizi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 01 October 2022

Astım Hastalığının Vücut Kütle İndeksi Ve Diş Çürüğü Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 01 October 2022

Williams-Beuren Sendromlu Hastalarda Ağız-Yüz Bulguları: Vaka Serisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 25 November 2021

KONJENİTAL DIŞ EKSİKLİĞİNİN PANORAMİK RADYOGRAFİDE TESPİTİNDE ARAŞTIRMACI TECRÜBESİNİN ETKİSİ

8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry & 21st Congress Of Turkısh Socıety Of Pedıatrıc Dentıstry, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2014, İstanbul, Turkey, 13 November 2014

Konjenital diş eksikliğinin panoramik radyografide tespitinde araştırmacı tecrübesinin etkisi

8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry & 21st Congress Of Turkısh Socıety Of Pedıatrıc Dentıstry, İstanbul, Turkey, 13 November 2014, pp.222

Konjenital diş eksikliğinin panoramik radyografide tespitinde araştırmacı tecrübesinin etkisi

8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry & 21st Congress Of Turkısh Socıety Of Pedıatrıc Dentıstry, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014, pp.222

ÇOCUKLARDA OBEZİTE VE DİŞ ÇÜRÜĞÜ İLİŞKİSİ

8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry & 21st Congress Of Turkısh Socıety Of Pedıatrıc Dentıstry, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2014, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014

Kayseri İli Bölgesindeki Çocuklarda Konjenital Daimi Diş Eksikliği Prevelansı

20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 10 November 2013, pp.12

Çocuklarda Mukosel için Tedavi Yaklaşımları

20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 10 October 2013

Resrospective analyses of maximum mouth opening in children

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 29 May - 02 June 2013

Books & Book Chapters

Çocuklarda Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları ve Tedavi Yaklaşımları

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği-Özel Konular Çocuk Diş Hekimliğine Genel Bakış, Prof. Dr. Firdevs Tulga Öz, Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.39-45, 2023

Pediatrik Hastalarda Laringeal Maske Hava Yolu İle Sedasyon Altında Dental Tedaviler

in: Diş Hekimliği Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 2, Bilgili Ali, Hanedan Başak, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.262-288, 2023

Çocuk Ağiz ve Diş Sağliğina İlişkin Diş Hekimliği Fakültelerinin İnternet Siteleri Araciliğiyla Ulaşilan Bilgilerin Kalitesinin Değerlendirilmesi

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Sayısı- Çocuk Diş Hekimliğine Genel Bakış, Prof.Dr. Firdevs tulga Öz, Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.82-88, 2023

Çocuk Diş Hekimliğinde Sık Kullanılan İlaçlar

in: Sağlık&Bilim:Medikal Araştırmalar-2, Dr.Öğr.Üyesi Onur Karaman, Editor, EFE AKADEMİ, İstanbul, pp.239-254, 2021

Metrics

Publication

32

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals