Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HÜSNÜ AŞK‘IN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, no.3, pp.303-320, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Bilgi Kuramında"Kuantum Yaklaşımı"Yöntemi

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.133-169, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nedim’de İstanbul Unsurları

Türk Kültürü, no.453, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Hüsn ü Aşk’ta Gece”

İlmî Araştırmalar (Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri), no.10, 2000 (Other Refereed National Journals)

"Ahmet Yesevî'de Mistik Unsurlar" Üzerine İtalya’da Yapılan Doktora Çalışması Venedikte bir Yesevi Dervişi

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.11, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toprak Benim Yarim Efendim

Kaşgar Edebiyat Seçkisi, no.15, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yatağına Kırgın Irmaklar

Bilge Yayın-Tanıtım-Tahlil-Eleştiri Dergisi, no.26, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yirminci Yüzyılda Divan Şiiri Geleneğini Sürdüren Kayserili Şair Halim Kâmil Teoman

Türk Kültürü, no.433, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Venedik Marciana Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler

Türk Dili, no.574, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yunus ve Biz

Millî Kültür “Yunus Emre Özel Sayısı”, no.80, 1991 (Other Refereed National Journals)

Tarihçi Olarak Bilinen Gelibolulu Âli’nin Edebî Yönü

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, 1990 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“DEDEMDEN MASALLAR” DİZİSİNDE İNSAN HAKLARI VE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 05 July 2018, pp.49

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

L’xxANTİCA arte TURCA dell’xxEBRU, Vicenza, Italy, 06 July 2017

Kadim Kültürde Muhabbet Eğitimi

VI. International Conference in Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 November 2016

Cultural Transmissions and Communication: Case Study from Erciyes University Turkish Language Teaching Center: Student Diaries

2. Uluslararası Yabancılara Türkçe Öğretimi Kongresi, Münih, Germany, 20 - 21 May 2016

Bologna Üniversitesinde Orijinal Bir El Yazması Yeniçeri Nişanları

III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 05 May 2014 - 06 May 2016

Rapporti fra la Serenissima e la Sublie Porta fra il XVI e XVIII secolo

OltreLepanto dallo scontro di irei all’intesa di oggi, Italy, 1 - 04 March 2012, pp.217-222

Ahmet Yesevi'nin yolunda mistik işaretlerin kaynağı

AHMED YASSAWI Sciamano, Sufi e Letterato Kazako, Venedik, Italy, 17 February 2011

Dünya Nizamına Yön Veren İhtişam ‘Ahidname’

II. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Serbia And Montenegro, 1 - 04 January 2011, vol.1, pp.41-50

Ürdün’de Türkçe Öğretimi ve Buradaki Türk Nüfusu

Uluslar arası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 1 - 04 July 2001

Mustafa Âli’de Sosyal Tenkid ve Osmanlı İdeolojisi

Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı “Uluslar arası Gelibolulu Mustafa Âli Sempozyumu”, Turkey, 1 - 04 September 1999

Hala Sultan ve Kıbrıs Seferi

II. International Congress on Cyprus Studies Centre for Cyprus Studies Eastern Mediterranean University, Cyprus (Kktc), 1 - 04 July 1998

Ahmet Yesevî’de Miraç Mevzûu

Milletler arası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 1993, no.66

Books & Book Chapters

OSMANLI'DA SOSYAL SINIF VE KİMLİKLER

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2019

YURDAGÜN GÖKER’İN DEDEMDEN MASALLAR DİZİSİNDE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN İNSAN HAKLARI TEMELİNDE İNCELENMESİ

in: 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , WITOLD STANKOWSKI,NEVIDE AKPINAR DELLAL,MATTHIAS GLEITZE,KATARZYNA WADOŃ-KASPRZAK, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.49-55, 2018

FERAHFEZA

BİLGE KÜLTÜR SANAT, İstanbul, 2017

Cultural Transmissions and Communication: Case Study from ErciyesUniversity Turkish Language Teaching Center: Student Diaries

in: RESEARCH IN SECOND LANGUAGE EDUCATIONCertain Studies on Turkish Education as the Second Language, Ismail Güleç, Bekir Ince, Alpaslan Okur, Editor, Peter Lang, pp.97-101, 2017

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Elhan Kitap, Ankara, 2012

Raporti fra la Serenissima e la Sublime Porta fra il XVI e XVIII secolo

in: OltreLepanto, Lazzeri D., Editor, Vox Populi, Trento, pp.217-223, 2012

Sözlü Anlatım

in: Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kaçalin M., Kudret A., Örgen E., Editor, Elhan Kitap, Ankara, pp.257-272, 2012

Pend-Name-i Nazmi

Laçin, Kayseri, 2004

Gelibolulu Mustafa Ali ve Divanı

Özlem Kitabevi, Niğde, 1999

Tezkire-i Mucîb (İnceleme- Tenkidli Metin- Dizin- Sözlük)

Atatürk Kültür, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997