Ögrenim Bilgisi


Doktora
1986 - 1990
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

Yüksek Lisans
1984 - 1986
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

Lisans
1980 - 1984
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
İtalyanca, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Gelibolu’lu Âli ve Dîvanı (Vâridâtü’l-Enîka), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, 1990
Yüksek Lisans, Mucîb ve Tezkiresi (Tezkire-i Mucîb), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, 1986

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2011 - Devam Ediyor
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.
2002 - 2008
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.
1998 - 2002
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.
1992 - 1998
Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Desteklenen Projeler

 1. ALTUN K., YÜCE İ., AYCAN K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SES EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA EĞİTİMİNDEKİ VURGU KUSURLARININ DÜZELTİLMESİNE ETKİSİ, 2009 - 2014

Ödüller

 1. ALTUN K., L'ANTICA ARTE TURCA DI CREARE DISEGNI (EBRU), Comune di Montecchio Precalcino (VI) IL SINDACO, Temmuz 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. HÜSNÜ AŞK‘IN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Altun K.
  Turkish Studies Educational Sciences, cilt.14, sa.3, ss.303-320, 2019 (Hakemli Dergi)
 2. Bilgi Kuramında"Kuantum Yaklaşımı"Yöntemi
  Demirkollu C., ALTUN K.
  Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.133-169, 2015 (Hakemli Dergi)
 3. Nedim’de İstanbul Unsurları
  ALTUN K., Uzun S.
  Türk Kültürü, sa.453, 2001 (Hakemli Dergi)
 4. “Hüsn ü Aşk’ta Gece”
  ALTUN K.
  İlmî Araştırmalar (Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri), sa.10, 2000 (Hakemli Dergi)
 5. "Ahmet Yesevî'de Mistik Unsurlar" Üzerine İtalya’da Yapılan Doktora Çalışması Venedikte bir Yesevi Dervişi
  ALTUN K.
  AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.11, 2000 (Hakemli Dergi)
 6. Toprak Benim Yarim Efendim
  ALTUN K.
  Kaşgar Edebiyat Seçkisi, sa.15, 2000 (Hakemli Dergi)
 7. Yatağına Kırgın Irmaklar
  ALTUN K.
  Bilge Yayın-Tanıtım-Tahlil-Eleştiri Dergisi, sa.26, 2000 (Hakemli Dergi)
 8. Yirminci Yüzyılda Divan Şiiri Geleneğini Sürdüren Kayserili Şair Halim Kâmil Teoman
  ALTUN K.
  Türk Kültürü, sa.433, 1999 (Hakemli Dergi)
 9. Venedik Marciana Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler
  ALTUN K.
  Türk Dili, sa.574, 1999 (Hakemli Dergi)
 10. “Gelibolulu Âli’nin Türkçe Divânı (Vâridatü’l-Enika) ve Divanın Genel Bir Değerlendirmesi”
  ALTUN K.
  Millî Kültür, sa.84, 1991 (Hakemli Dergi)
 11. Yunus ve Biz
  ALTUN K.
  Millî Kültür “Yunus Emre Özel Sayısı”, sa.80, 1991 (Hakemli Dergi)
 12. Tarihçi Olarak Bilinen Gelibolulu Âli’nin Edebî Yönü
  ALTUN K.
  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.4, 1990 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. OSMANLI'DA SOSYAL SINIF VE KİMLİKLER
  Altun K.
  Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2019
 2. YURDAGÜN GÖKER’İN DEDEMDEN MASALLAR DİZİSİNDE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN İNSAN HAKLARI TEMELİNDE İNCELENMESİ
  Altun K.
  3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , WITOLD STANKOWSKI,NEVIDE AKPINAR DELLAL,MATTHIAS GLEITZE,KATARZYNA WADOŃ-KASPRZAK, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.49-55, 2018
 3. FERAHFEZA
  ALTUN K.
  BİLGE KÜLTÜR SANAT, İstanbul, 2017
 4. Cultural Transmissions and Communication: Case Study from ErciyesUniversity Turkish Language Teaching Center: Student Diaries
  ALTUN K.
  RESEARCH IN SECOND LANGUAGE EDUCATIONCertain Studies on Turkish Education as the Second Language, Ismail Güleç, Bekir Ince, Alpaslan Okur, Editör, Peter Lang, ss.97-101, 2017
 5. Yazılı ve Sözlü Anlatım
  ALTUN K.
  Elhan Kitap, Ankara, 2012
 6. Raporti fra la Serenissima e la Sublime Porta fra il XVI e XVIII secolo
  ALTUN K.
  OltreLepanto, Lazzeri D., Editör, Vox Populi, Trento, ss.217-223, 2012
 7. Sözlü Anlatım
  ALTUN K.
  Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kaçalin M., Kudret A., Örgen E., Editör, Elhan Kitap, Ankara, ss.257-272, 2012
 8. Pend-Name-i Nazmi
  ALTUN K.
  Laçin, Kayseri, 2004
 9. Gelibolulu Mustafa Ali ve Divanı
  ALTUN K.
  Özlem Kitabevi, Niğde, 1999
 10. GELİBOLULU MUSTAFA ALİ VE DİVANIVARİDATÜL ENİKA
  ALTUN K.
  ÖZLEM YAYINEVİ, Niğde, 1999
 11. Tezkire-i Mucîb (İnceleme- Tenkidli Metin- Dizin- Sözlük)
  ALTUN K.
  Atatürk Kültür, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. “DEDEMDEN MASALLAR” DİZİSİNDE İNSAN HAKLARI VE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
  ALTUN K., ÇAĞLAYAN A.
  3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 05 Temmuz 2018, ss.49
 2. EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ
  ALTUN K.
  L’xxANTİCA arte TURCA dell’xxEBRU, Vicenza, İtalya, 06 Temmuz 2017
 3. Kadim Kültürde Muhabbet Eğitimi
  ALTUN K.
  VI. International Conference in Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2016
 4. Cultural Transmissions and Communication: Case Study from Erciyes University Turkish Language Teaching Center: Student Diaries
  ALTUN K.
  2. Uluslararası Yabancılara Türkçe Öğretimi Kongresi, Münih, Almanya, 20 - 21 Mayıs 2016
 5. Bologna Üniversitesinde Orijinal Bir El Yazması Yeniçeri Nişanları
  ALTUN K.
  III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 05 Mayıs 2014 - 06 Mayıs 2016
 6. Rapporti fra la Serenissima e la Sublie Porta fra il XVI e XVIII secolo
  ALTUN K.
  OltreLepanto dallo scontro di irei all’intesa di oggi, İtalya, 1 - 04 Mart 2012, ss.217-222
 7. Ahmet Yesevi'nin yolunda mistik işaretlerin kaynağı
  ALTUN K.
  AHMED YASSAWI Sciamano, Sufi e Letterato Kazako, Venedik, İtalya, 17 Şubat 2011
 8. Dünya Nizamına Yön Veren İhtişam ‘Ahidname’
  ALTUN K.
  II. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Sırbistan Ve Karadağ, 1 - 04 Ocak 2011, cilt.1, ss.41-50
 9. Ürdün’de Türkçe Öğretimi ve Buradaki Türk Nüfusu
  ALTUN K.
  Uluslar arası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2001
 10. Mustafa Âli’de Sosyal Tenkid ve Osmanlı İdeolojisi
  ALTUN K.
  Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı “Uluslar arası Gelibolulu Mustafa Âli Sempozyumu”, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999
 11. Ahmet Yesevî’de Mistik Unsurlar Üzerine İtalya’da Yapılan Bir Doktora Çalışması
  ALTUN K.
  VII. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1999
 12. Hala Sultan ve Kıbrıs Seferi
  ALTUN K.
  II. International Congress on Cyprus Studies Centre for Cyprus Studies Eastern Mediterranean University, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Temmuz 1998
 13. Ahmet Yesevî’de Miraç Mevzûu
  ALTUN K., Cihan A. K.
  Milletler arası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 1993, sa.66

Akademik İdari Deneyim

2006 - 2007 Bölüm Başkanı Sarajevo Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı
2002 - 2005 Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi
1999 - 2000 Dekan Yardımcısı Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yönetilen Tezler

ALTUN K., Ortaokul Öğrencilerinin Süreç Temelli Yaratıcı Yazma Uygulamalarında Metin Oluşturma Düzeylerinin Metinsellik Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi, Doktora, Y.Yalçın(Öğrenci), Devam Ediyor
ALTUN K., Kayseri’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcük Varlığı, Yüksek Lisans, E.Akbaş(Öğrenci), Devam Ediyor
ALTUN K., Ortaokul Türkçe Derslerinde Eleştirel Dinleme/İzleme Uygulamaları Üzerine Bir Eylem Araştırması, Doktora, C.ÇARKIT(Öğrenci), 2018
ALTUN K., 8.Sınıf Öğrencilerinin Ana Dili Kavramına ve Dört Temel Dil Becerilerine Yönelik Metaforik Algıları, Yüksek Lisans, M.Karapınar(Öğrenci), 2016
ALTUN K., Ortaokullarda Okuma Becerileri Dersinin Uygulama Alanları, Yüksek Lisans, H.Hüseyin(Öğrenci), 2016
ALTUN K., Mecmu'a-i Eş'ar ve Fevâ'id (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans, Z.Türkşahin(Öğrenci), 2004
ALTUN K., Mecmu'a-i Eş'ar ve Fevâ'id" TDK Yz. A 102, Yüksek Lisans, S.Aramaz(Öğrenci), 2004
ALTUN K., Kadı Burhaneddin Divanında Sevgili Portresi, Yüksek Lisans, S.Kömürcü(Öğrenci), 1999
ALTUN K., "Yenipazarlı Vali'nin Hüsn'ü Aşk Mesnevisi" (İnceleme-Metin-Sözlük), Yüksek Lisans, M.Köksal(Öğrenci), 1996

Metrikler

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat

Akademi Dışı Deneyim

Kamu Kurumu, Amman Türk Kültür Merkezi
Kamu Kurumu, Lefkoşe Türk Öğretmen Koleji