Learning Knowledge


Doctorate
1986 - 1990
Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

Postgraduate
1984 - 1986
Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

Undergraduate
1980 - 1984
Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate
Italian, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Gelibolu’lu Âli ve Dîvanı (Vâridâtü’l-Enîka), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, 1990
Postgraduate, Mucîb ve Tezkiresi (Tezkire-i Mucîb), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, 1986

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2011 - Continues
Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Assistant Professor
2002 - 2008
Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Assistant Professor
1998 - 2002
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Assistant Professor
1992 - 1998
Erciyes University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Supported Projects

 1. ALTUN K., YÜCE İ., AYCAN K., Project Supported by Higher Education Institutions, SES EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA EĞİTİMİNDEKİ VURGU KUSURLARININ DÜZELTİLMESİNE ETKİSİ, 2009 - 2014

Awards

 1. ALTUN K., L'ANTICA ARTE TURCA DI CREARE DISEGNI (EBRU), Comune di Montecchio Precalcino (VI) IL SINDACO, July 2017

Articles Published in Other Journals

 1. HÜSNÜ AŞK‘IN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Altun K.
  Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, no.3, pp.303-320, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Bilgi Kuramında"Kuantum Yaklaşımı"Yöntemi
  Demirkollu C., ALTUN K.
  Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.133-169, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Nedim’de İstanbul Unsurları
  ALTUN K., Uzun S.
  Türk Kültürü, no.453, 2001 (Peer-Reviewed Journal)
 4. “Hüsn ü Aşk’ta Gece”
  ALTUN K.
  İlmî Araştırmalar (Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri), no.10, 2000 (Peer-Reviewed Journal)
 5. "Ahmet Yesevî'de Mistik Unsurlar" Üzerine İtalya’da Yapılan Doktora Çalışması Venedikte bir Yesevi Dervişi
  ALTUN K.
  AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.11, 2000 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Toprak Benim Yarim Efendim
  ALTUN K.
  Kaşgar Edebiyat Seçkisi, no.15, 2000 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Yatağına Kırgın Irmaklar
  ALTUN K.
  Bilge Yayın-Tanıtım-Tahlil-Eleştiri Dergisi, no.26, 2000 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Yirminci Yüzyılda Divan Şiiri Geleneğini Sürdüren Kayserili Şair Halim Kâmil Teoman
  ALTUN K.
  Türk Kültürü, no.433, 1999 (Peer-Reviewed Journal)
 9. Venedik Marciana Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler
  ALTUN K.
  Türk Dili, no.574, 1999 (Peer-Reviewed Journal)
 10. “Gelibolulu Âli’nin Türkçe Divânı (Vâridatü’l-Enika) ve Divanın Genel Bir Değerlendirmesi”
  ALTUN K.
  Millî Kültür, no.84, 1991 (Peer-Reviewed Journal)
 11. Yunus ve Biz
  ALTUN K.
  Millî Kültür “Yunus Emre Özel Sayısı”, no.80, 1991 (Peer-Reviewed Journal)
 12. Tarihçi Olarak Bilinen Gelibolulu Âli’nin Edebî Yönü
  ALTUN K.
  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. OSMANLI'DA SOSYAL SINIF VE KİMLİKLER
  Altun K.
  Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2019
 2. YURDAGÜN GÖKER’İN DEDEMDEN MASALLAR DİZİSİNDE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN İNSAN HAKLARI TEMELİNDE İNCELENMESİ
  Altun K.
  in: 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS , WITOLD STANKOWSKI,NEVIDE AKPINAR DELLAL,MATTHIAS GLEITZE,KATARZYNA WADOŃ-KASPRZAK, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.49-55, 2018
 3. FERAHFEZA
  ALTUN K.
  BİLGE KÜLTÜR SANAT, İstanbul, 2017
 4. Cultural Transmissions and Communication: Case Study from ErciyesUniversity Turkish Language Teaching Center: Student Diaries
  ALTUN K.
  in: RESEARCH IN SECOND LANGUAGE EDUCATIONCertain Studies on Turkish Education as the Second Language, Ismail Güleç, Bekir Ince, Alpaslan Okur, Editor, Peter Lang, pp.97-101, 2017
 5. Yazılı ve Sözlü Anlatım
  ALTUN K.
  Elhan Kitap, Ankara, 2012
 6. Raporti fra la Serenissima e la Sublime Porta fra il XVI e XVIII secolo
  ALTUN K.
  in: OltreLepanto, Lazzeri D., Editor, Vox Populi, Trento, pp.217-223, 2012
 7. Sözlü Anlatım
  ALTUN K.
  in: Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kaçalin M., Kudret A., Örgen E., Editor, Elhan Kitap, Ankara, pp.257-272, 2012
 8. Pend-Name-i Nazmi
  ALTUN K.
  Laçin, Kayseri, 2004
 9. Gelibolulu Mustafa Ali ve Divanı
  ALTUN K.
  Özlem Kitabevi, Niğde, 1999
 10. GELİBOLULU MUSTAFA ALİ VE DİVANIVARİDATÜL ENİKA
  ALTUN K.
  ÖZLEM YAYINEVİ, Niğde, 1999
 11. Tezkire-i Mucîb (İnceleme- Tenkidli Metin- Dizin- Sözlük)
  ALTUN K.
  Atatürk Kültür, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. “DEDEMDEN MASALLAR” DİZİSİNDE İNSAN HAKLARI VE SORUN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
  ALTUN K., ÇAĞLAYAN A.
  3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 05 July 2018, pp.49
 2. EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ
  ALTUN K.
  L’xxANTİCA arte TURCA dell’xxEBRU, Vicenza, Italy, 06 July 2017
 3. Kadim Kültürde Muhabbet Eğitimi
  ALTUN K.
  VI. International Conference in Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 November 2016
 4. Cultural Transmissions and Communication: Case Study from Erciyes University Turkish Language Teaching Center: Student Diaries
  ALTUN K.
  2. Uluslararası Yabancılara Türkçe Öğretimi Kongresi, Münih, Germany, 20 - 21 May 2016
 5. Bologna Üniversitesinde Orijinal Bir El Yazması Yeniçeri Nişanları
  ALTUN K.
  III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 05 May 2014 - 06 May 2016
 6. Rapporti fra la Serenissima e la Sublie Porta fra il XVI e XVIII secolo
  ALTUN K.
  OltreLepanto dallo scontro di irei all’intesa di oggi, Italy, 1 - 04 March 2012, pp.217-222
 7. Ahmet Yesevi'nin yolunda mistik işaretlerin kaynağı
  ALTUN K.
  AHMED YASSAWI Sciamano, Sufi e Letterato Kazako, Venedik, Italy, 17 February 2011
 8. Dünya Nizamına Yön Veren İhtişam ‘Ahidname’
  ALTUN K.
  II. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Serbia And Montenegro, 1 - 04 January 2011, vol.1, pp.41-50
 9. Ürdün’de Türkçe Öğretimi ve Buradaki Türk Nüfusu
  ALTUN K.
  Uluslar arası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 1 - 04 July 2001
 10. Mustafa Âli’de Sosyal Tenkid ve Osmanlı İdeolojisi
  ALTUN K.
  Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı “Uluslar arası Gelibolulu Mustafa Âli Sempozyumu”, Turkey, 1 - 04 September 1999
 11. Ahmet Yesevî’de Mistik Unsurlar Üzerine İtalya’da Yapılan Bir Doktora Çalışması
  ALTUN K.
  VII. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Turkey, 1 - 04 June 1999
 12. Hala Sultan ve Kıbrıs Seferi
  ALTUN K.
  II. International Congress on Cyprus Studies Centre for Cyprus Studies Eastern Mediterranean University, Cyprus (Kktc), 1 - 04 July 1998
 13. Ahmet Yesevî’de Miraç Mevzûu
  ALTUN K., Cihan A. K.
  Milletler arası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 August 1993, no.66

Academic and Administrative Experience

2006 - 2007 Head of Department Sarajevo Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı
2002 - 2005 Head of Department Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi
1999 - 2000 Vice Dean Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Advising Theses

ALTUN K., Ortaokul Öğrencilerinin Süreç Temelli Yaratıcı Yazma Uygulamalarında Metin Oluşturma Düzeylerinin Metinsellik Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi, Doctorate, Y.Yalçın(Student), Continues
ALTUN K., Kayseri’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Sözcük Varlığı, Postgraduate, E.Akbaş(Student), Continues
ALTUN K., Ortaokul Türkçe Derslerinde Eleştirel Dinleme/İzleme Uygulamaları Üzerine Bir Eylem Araştırması, Doctorate, C.ÇARKIT(Student), 2018
ALTUN K., 8.Sınıf Öğrencilerinin Ana Dili Kavramına ve Dört Temel Dil Becerilerine Yönelik Metaforik Algıları, Postgraduate, M.Karapınar(Student), 2016
ALTUN K., Ortaokullarda Okuma Becerileri Dersinin Uygulama Alanları, Postgraduate, H.Hüseyin(Student), 2016
ALTUN K., Mecmu'a-i Eş'ar ve Fevâ'id (İnceleme-Metin), Postgraduate, Z.Türkşahin(Student), 2004
ALTUN K., Mecmu'a-i Eş'ar ve Fevâ'id" TDK Yz. A 102, Postgraduate, S.Aramaz(Student), 2004
ALTUN K., Kadı Burhaneddin Divanında Sevgili Portresi, Postgraduate, S.Kömürcü(Student), 1999
ALTUN K., "Yenipazarlı Vali'nin Hüsn'ü Aşk Mesnevisi" (İnceleme-Metin-Sözlük), Postgraduate, M.Köksal(Student), 1996

Metrics

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature, Comparative Literature

Non Academic Experience

State Agency, Amman Türk Kültür Merkezi
State Agency, Lefkoşe Türk Öğretmen Koleji