Learning Knowledge


Doctorate
2013 - 2018
Bursa Uludağ University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Undergraduate
2006 - 2012
Bursa Uludağ University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Other, For attending the Web of Science Core Collection: Graduate, Web of Science Group, 2020
Other, Web of Science Core Collection: Keşif burada başlıyor!, Web of Science Group, 2020
Health&Medicine, Diagnostic Techniques in Elasmobranchs, International Association for Aquatic Animal Medicine (IAAAM), 2019
Health&Medicine, Erasmus + Personal Mobility, Abo Akademi University, 2019
Personal Evolution, Springer Nature Yazar Çalıştayı, Springer , 2018
Personal Evolution, TÜBİTAK-BİDEB Proje Yazma Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017
Health&Medicine, DNA Barkodlama ve Filogenetik Analiz, Ankara Üniversitesi, 2017
Health&Medicine, PCR Temelli Genetik Analizler Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi, 2017
Health&Medicine, Aşı Bilim Kongresi ve Çalıştayı, Ege Üniversitesi, 2015
Health&Medicine, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Bursa Uludağ Üniversitesi, 2013
Foreign Language, İngilizce Eğitim Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012
Quality Management, Helal Gıda Eğitimi, Bursa-TSE, 2012
Quality Management, TS EN ISO /IEC 17025 Dökümentasyon, Bursa-TSE, 2012
Quality Management, TS EN ISO/IEC 17025 İç Tetkik, Bursa-TSE, 2012
Quality Management, TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi, Bursa-TSE, 2012

Dissertations

Doctorate, Genotypic characterisation, detection and prevalance of antimicrobial resistance genes on Flavobacterium species cause of disease in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) hatcheries., Bursa Uludağ Üniversitesi, Graduate School Of Educatıonal Scıences, --, 2018

Academic Titles / Tasks


Research Assistant PhD
2017 - Continues
Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

Research Assistant
2013 - 2017
Bursa Uludağ University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

Research Assistant
2012 - 2013
Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

Supported Projects

 1. ŞİMŞEK E., SÜRSAL ŞİMŞEK N., SATICIOĞLU İ. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiyenin Farklı Karasularından Avlanmış Deniz Balıklarında Anisakid ve Raphidascaridid Nematodların Yaygınlığının Araştırılması, 2021 - Continues
 2. Satıcıoğlu İ. B. , Ay H., Duman M., TUBITAK Project, Horseshoe Adası Çevresel Örneklerinden Yeni Aktinobakteri Türlerinin Keşfi, Tüm Genom Analizine Dayalı Polifazik Karakterizasyonu ve Akuakültürde Probiyotik Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, 2021 - 2023
 3. Abay S., Aydın F., Karakaya E., Satıcıoğlu İ. B. , Çelik E., Kayman T., TUBITAK Project, Kanatlı Mezbaha Atık Sularından ve Broiler Sekum Içeriginden Campylobacter jejuni'ye Özgü Litik Fajların Izolasyonu, Moleküler Karakterizasyonu ve Elde Edilen Faj Izolatları ile Broiler Karkaslarında C. Jejuni'nin Biyokontrolü, 2021 - 2023
 4. Satıcıoğlu İ. B. , Aydın F., Abay S., Karakaya E., Koca F. D. , Kayman T., TUBITAK Project, Investigation of the effects of mucilage in the Marmara Sea on microbial biodiversity, public health and aquatic animal health., 2021 - 2022
 5. Satıcıoğlu İ. B. , Altun S., Duman M., Göçmen H., Ay H., Project Supported by Higher Education Institutions, Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerindeki Hastalık Vakalarından İzole Edilen Akuatik Bakteri İzolatlarının Polifazik Yaklaşım ile Tanımlanması ve Antimikrobiyal Virülens Genlerinin Genom Düzeyinde Belirlenmesi, 2021 - 2022
 6. SATICIOĞLU İ. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Gökkuşağı Alabalığı Çiftliğinden İzole Edilen F-328 numaralı İzolatın Genom Analizi ile Tanımlanması ve İsimlendirilmesi, 2021 - 2021
 7. Satıcıoğlu İ. B. , Duman M., Altun S., Project Supported by Higher Education Institutions, Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerindeki Hastalık Vakalarından İzole Edilen F-60, F-339 ve F-342 İzolatlarının Polifazik Yaklaşım ile İdentifikasyonu ve isimlendirilmesi, 2020 - 2021
 8. SATICIOĞLU İ. B. , DUMAN M., ALTUN S., Project Supported by Higher Education Institutions, Gökkuşağı alabalığı kuluçkahanelerinden izole edilen Chryseobacterium türlerinin fenotipik karakterizasyonu, 2019 - 2020
 9. YILMAZ E., DEMİRBAŞ A., ÇİMEN B., KOCA F. D. , DEMİREZEN YILMAZ D., SATICIOĞLU I. B. , ÖÇSOY I., Project Supported by Higher Education Institutions, Kolşisin ve hirudin etken maddeleri ile hibrit nanomalzemelerin sentezlenmesi katalitik aktivite ve balık patojenlerine karşı antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi, 2018 - 2020
 10. Satıcıoğlu I. B. , Duman M., Altun S., TUBITAK Project, Akuakültürden Izole Edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. Türlerinin Identifikasyonu, Genotiplendirilmesi, Antimikrobiyal Duyarlılık ve Direnç Genlerinin Belirlenmesi, 2018 - 2020
 11. SATICIOĞLU İ. B. , YILMAZ E., KOÇ F., ŞİMŞEK E., ALTUN S., DUMAN M., Project Supported by Higher Education Institutions, Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 kuluçkahanelerinden izole edilen Chryseobacterium türlerinin moleküler identifikasyonu ve antimikrobiyal direnç gelişiminde rol oynayan genlerin belirlenmesi, 2018 - 2019
 12. Satıcıoğlu I. B. , Altun S., Duman M., Cengiz M., TUBITAK Project, Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) kuluçkahanelerinde hastalık oluşturan Flavobacterium türlerinin genotipik karakterizasyonu ve antimikrobiyal direnç gelişiminde rol oynayan genlerin varlığı-yaygınlığının belirlenmesi, 2016 - 2019
 13. Satıcıoğlu I. B. , Altun S., Duman M., TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, Ülkemizde Gökkuşağı alabalığı İşletmelerinde Sıklıkla Karşılaşılan Motil Aeromonas (Aeromonas hydrophila, A. sobria, A. caviae), Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae etkenlerinde antimikrobiyal direnç, Sülfonamidler Tetrasiklin Florfenikol ve Eritromisin ve IPN, VHS, IHN virüslerinin varlığının incelenmesi,, 2014 - 2017

Awards

 1. Satıcıoğlu İ. B. , TOP DOWNLOADED PAPER 2018-2019, North American Journal Of Aquaculture, April 2020
 2. Satıcıoğlu I. B. , Mehmet Akif Ersoy Science Awards, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, December 2019
 3. Satıcıoğlu I. B. , Best Ph.D. Dissertation Award in 2019, Bursa Uludağ Üniversitesi, July 2019
 4. Satıcıoğlu I. B. , 50th Annual IAAAM Meeting and Conference, Best Poster Presentation Award, International Association For Aquatic Animal Medicine (Iaaam), May 2019
 5. Satıcıoğlu I. B. , Mehmet Akif Ersoy Science Awards, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, December 2018
 6. Duman M., Satıcıoğlu I. B. , Janda J. M. , Altun S., The Best Oral Presentation, 2Nd International Congress Of Veterinary Microbiology, October 2018

Scholarships

Travel Award, Other International Organizations, 2020 - 2020

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Campylobacter anatolicus sp. nov., a novel member of the genus Campylobacter isolated from feces of Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) in Turkey
  Aydın F., Abay S., Kayman T., Karakaya E., Müştak H. K. , Müştak İ. B. , Bilgen N., Göncüoğlu M., Düzler A., Guran Ö., et al.
  Systematic And Applied Microbiology, vol.44, no.6, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 2. Pseudomonas arcuscaelestis sp. nov., isolated from rainbow trout and water
  Mulet M., Duman M., Altun S., Satıcıoğlu İ. B. , Gomila M., Matthijs S., Lalucat J., García-Valdés E.
  International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, vol.71, no.7, pp.1-11, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 3. The ocular pyogranulomatous lesion in a Gentoo penguin (Pygoscelis papua) from the Antarctic Peninsula: evaluation of microbiological and histopathological analysis outcomes
  Çakır Bayram L., Abay S., Satıcıoğlu İ. B. , Güvenç T., Ekebaş G., Aydın F.
  VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS, vol.45, no.2-3, pp.143-158, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 4. Flavobacterium erciyesense sp. nov., a putative non‑pathogenic fsh symbiont
  Satıcıoğlu İ. B.
  Archives Of Microbiology, vol.203, no.9, pp.5783-5792, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 5. Flavobacterium bernardetii sp. nov., a possible emerging pathogen of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in cold water
  SATICIOĞLU İ. B. , Ay H., ALTUN S., Sahin N., DUMAN M.
  Aquaculture, vol.540, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 6. A comprehensive perspective on a Vagococcus salmoninarum outbreak in rainbow trout broodstock
  Satıcıoğlu İ. B. , Yardımcı B., Altun S., Duman M.
  Aquaculture, vol.545, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 7. Flavobacterium muglaense sp. nov. isolated from internal organs of apparently healthy rainbow trout
  Duman M., Ay H., Altun S., Şahin N., Satıcıoğlu İ. B.
  International Journal Of Systematic And Evolutionary Microbiology, vol.71, no.7, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 8. Flavobacterium turcicum sp. nov. and Flavobacterium kayseriense sp. nov. isolated from farmed rainbow trout in Turkey
  SATICIOĞLU İ. B. , Ay H., ALTUN S., DUMAN M., Sahin N.
  Systematic and Applied Microbiology, vol.44, no.2, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 9. Description of lens atrophy caused by Shewanella sp. strain S-1, a putative novel species isolated from cultured rainbow trout
  Satıcıoğlu İ. B. , İşbilir F., Yavaş Ö., Avcı Z., Özdemir B., Süzer B., Altun S., Duman M.
  Aquaculture, vol.541, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 10. Genome analysis and antimicrobial resistance characteristics of Chryseobacterium aquaticum isolated from farmed salmonids
  SATICIOĞLU İ. B. , DUMAN M., ALTUN S.
  Aquaculture, vol.535, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 11. The diversity of Pseudomonas species isolated from fish farms in Turkey
  DUMAN M., Mulet M., ALTUN S., SATICIOĞLU İ. B. , Ozdemir B., Ajmi N., Lalucat J., García-Valdés E.
  Aquaculture, vol.535, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 12. Pseudomonas anatoliensis sp. nov and Pseudomonas iridis sp. nov. isolated from fish
  Duman M., Mulet M., Altun S., Satıcıoğlu İ. B. , Gomila M., Lalucat J., Garcia-Valdes E.
  Systematic And Applied Microbiology, vol.44, no.3, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 13. Pseudomonas piscium sp. Nov., pseudomonas pisciculturae sp. nov., pseudomonas mucoides sp. nov. and pseudomonas neuropathica sp. nov. isolated from rainbow trout
  DUMAN M., Mulet M., ALTUN S., SATICIOĞLU İ. B. , Gomila M., Lalucat J., Garcia-Valdes E.
  International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol.71, no.3, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 14. The determination of antimicrobial susceptibility by MIC and epidemiological cut-off values and the detection of resistance genes inAeromonasspecies isolated from cultured fish
  Duman M., Saticioglu İ. B. , Altun S.
  LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, vol.71, no.5, pp.531-541, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 15. Pseudomonas sivasensis sp. nov. isolated from farm fisheries in Turkey
  Duman M., Mulet M., Satıcıoğlu İ. B. , Altun S., Gomila M., Lalucat J., Garcia-Valdes E.
  SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY, vol.43, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 16. Epidemiology, genotypic diversity, and antimicrobial resistance of Lactococcus garvieae in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  DUMAN M., Buyukekiz A. G. , SATICIOĞLU İ. B. , CENGİZ M., Sahinturk P., ALTUN S.
  IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.19, no.1, pp.1-18, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 17. Antimicrobial resistance and resistance genes in Flavobacterium psychrophilum isolates from Turkey
  SATICIOĞLU İ. B. , Duman M., Smith P., Wiklund T., Altun S.
  Aquaculture, vol.512, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 18. Practices for Drawing Blood Samples from Teleost Fish: Response to Comment
  Duman M., SATICIOĞLU İ. B. , Suzer B., Altun S.
  NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE, vol.81, no.4, pp.427-429, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 19. Practices for Drawing Blood Samples from Teleost Fish
  Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Süzer B., Altun S.
  NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE, vol.81, no.2, pp.119-125, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 20. Molecular characterization and antimicrobial resistance profile of fecal contaminants and spoilage bacteria that emerge in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farms
  Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Altun S.
  BIOSCIENCE OF MICROBIOTA FOOD AND HEALTH, vol.38, no.2, pp.41-48, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 21. The determination of the infectious status and prevalence of motile Aeromonas species isolated from disease cases in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and aquarium fish
  Duman M., Satıcıoğlu I. B. , Janda J. M. , Altun S.
  JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.41, pp.1843-1857, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 22. Serological and genetic characterization of Flavobacterium psychrophilum isolated from farmed salmonids in Turkey
  Satıcıoğlu I. B. , Duman M., Wıklund T., Altun S.
  JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.41, pp.1899-1908, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 23. Antimicrobial resistance and molecular characterization of Pantoea agglomerans isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry
  Satıcıoğlu İ. B. , Duman M., Altun S.
  MICROBIAL PATHOGENESIS, vol.119, pp.131-136, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 24. Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) serotype Sp is prevalent in Turkish rainbow trout farms
  Büyükekiz A. G. , Altun S., Hansen E. F. , Satıcıoğlu İ. B. , Duman M., Markussen T., Rimstad E.
  JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.41, no.1, pp.95-104, 2018 (Journal Indexed in SCI)
 25. Molecular characterization and antimicrobial resistance profile of atypical Citrobacter gillenii and Citrobacter sp isolated from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Büyükekiz A. G. , Balta F., Altun S.
  JOURNAL OF GLOBAL ANTIMICROBIAL RESISTANCE, vol.10, pp.136-142, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 26. Genotyping and antimicrobial resistance genes of Yersinia ruckeri isolates from rainbow trout farms.
  Duman M., Altun S., Cengız M., Saticioglu İ. B. , Buyukekız A., Sahınturk P.
  Diseases of aquatic organisms, vol.125, pp.31-44, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Phenotypic, Phylogenetic Characterization and Antimicrobial Susceptibility Determination of Chryseobacterium piscicola Isolates Recovered from Diseased Rainbow Trout
  Satıcıoğlu İ. B. , Altun S., Duman M.
  JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.5, no.4, pp.624-629, 2020 (Other Refereed National Journals)
 2. Determination of Phenotypic and Genome Characteristics of Chryseobacterium sp. C-204 Strain Isolated from Rainbow Trout
  Satıcıoğlu İ. B. , Duman M., Altun S.
  Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, vol.17, no.3, pp.303-311, 2020 (International Refereed University Journal)
 3. Determination of Opportunistic Pathogens and Antimicrobial Resistance Characterization Isolated From Rainbow Trout in Turkey
  Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Özdemir B., Ajmi N., Altun S.
  Journal of Research in Veterinary Medicine, vol.39, no.2, pp.1-10, 2020 (International Refereed University Journal)
 4. Listonella (Vibrio) anguillarum ile deneysel enfeksiyon yapılan gökkuşağı alabalıklarında histopatolojik değişikliklerin incelenmesi
  ceylan m., DUMAN M., İNAN S., ÖZYİĞİT M. Ö. , SATICIOĞLU İ. B. , ALTUN S.
  Journal of research in veterinary medicine (Online), vol.38, no.1, pp.59-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 5. Veteriner Hekimliği Eğitimi ve Mevzuatı Çerçevesinde Su Ürünleri Hastalıklarının Değerlendirilmesi
  Altun S., Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Özkul T.
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, vol.18, pp.101-115, 2018 (Other Refereed National Journals)
 6. Akuakültürden İzole Edilen Y. ruckeri ve L. garvieae İzolatlarının Hızlı Teşhisi ve Biyokimyasal Farklılıklarının Belirlenmesi
  Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Altun S.
  Journal of Research in Veterinary Medicine, vol.37, pp.24-30, 2018 (Other Refereed National Journals)
 7. Gökkuşağı Alabalığı Kökenli Listonella anguillarum İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu
  Onuk E. E. , Altun S., Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Müştak H. K.
  Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.29, pp.143-150, 2018 (Other Refereed National Journals)
 8. Akuakültürde Toksikoloji
  Altun S., Satıcıoğlu İ. B. , Duman M., Büyükekiz A. G. , Oruç H. H.
  Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi, vol.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Genome Based Species Delineation of Pseudomonas Sp. Ps-23 Isolate Recovered From Farmed Trout
  Satıcıoğlu İ. B.
  EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.203
 2. DETERMINATION OF VIRULENCE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE GENES WITH WHOLE GENOME ANALYSIS OF Acinetobacter albensis AC-1 STRAIN RECOVERED FROM RAINBOW TROUT
  Satıcıoğlu İ. B.
  5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.1-3
 3. Identification of Chryseobacterium C-2 Strain Isolated From Rainbow Trout From 16S rRNA Sequence To Whole Genome Analysis
  Satıcıoğlu İ. B.
  14. ULUSAL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 13 October - 16 November 2020, pp.81-82
 4. The prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance genes in Chryseobacterium aquaticum isolated from farmed salmonids in Turkey
  Satıcıoğlu İ. B. , Duman M., Altun S.
  19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portugal, 9 - 12 September 2019, pp.108
 5. Identification of the new Pseudomonas species for aquaculture and important biochemical characteristics
  Duman M., Satıcıoğlu İ. B. , Altun S.
  19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portugal, 9 - 12 September 2019, pp.329
 6. Biosynthesis of Ag@GO nanocomposite using the colchicine and evaluation of its antimicrobial properties
  Koca F. D. , Öçsoy İ., Demirbaş A., Satıcıoğlu İ. B. , Demirezen Yılmaz D., Yılmaz E.
  7th International Conference "Nanotechnology and Nanomaterials" NANO-2019, Lviv, Ukraine, 27 - 30 August 2019, pp.691
 7. Multiplex PCR‐based serotyping profile of Flavobacterium psychrophilum isolated from farmed salmonids in Turkey
  Satıcıoğlu I. B. , Altun S., Wiklund T., Duman M.
  50th Annual IAAAM Meeting and Conference , Durban, South Africa, 18 - 22 May 2019, pp.12
 8. Identification and Genotyping of Chryseobacterium aquaticum isolated from farmed salmonids showing clinical disease signs in Turkey
  Satıcıoğlu I. B. , Duman M., Altun S.
  50th Annual IAAAM Meeting and Conference , Durban, South Africa, 18 - 22 May 2019, pp.11
 9. Phenotypic and Genotypic Characterization Of Listonella Anguillarum Isolates From Rainbow Trout
  ONUK E. E. , ALTUN S., DUMAN M., SATICIOĞLU İ. B. , MÜŞTAK H. K.
  2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2018
 10. The Identification and Distribution of Motile Aeromonas Spp. Isolated From Different Fish Species
  DUMAN M., SATICIOĞLU İ. B. , Janda M., ALTUN S.
  2nd International Congress of Veterinary Microbiology, 16 - 19 October 2018
 11. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kuluçkahanelerinde Hastalık Oluşturan Flavobacterium psychrophilum Türlerinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Antimikrobiyal Direnç Durumunun Belirlenmesi
  SATICIOĞLU İ. B. , DUMAN M., wiklund T., CENGİZ M., Smith P., ALTUN S.
  2nd International Congress of Veterinary Microbiology, 16 - 19 October 2018
 12. The Problems Concerned In the Control of Bacterial Diseases Emerged In the Rainbow Trout Farms
  ALTUN S., SATICIOĞLU İ. B. , DUMAN M.
  2nd International Congress of Veterinary Microbiology, 16 - 19 October 2018
 13. Akuakültürde tespit edilen fekal koliform kökenli antimikrobiyal direnç genleri
  YAVAŞ Ö., DUMAN M., SATICIOĞLU İ. B. , GARİP E., KARAER F., ALTUN S.
  2018 Su ve çevre kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.715-717
 14. Detection of the First Sulfanamid Resistance Genes Positivity in Aquatic Myroides spp. Isolates in Turkey
  SATICIOĞLU İ. B. , BÜYÜKEKİZ A. G. , DUMAN M., ALTUN S.
  33. World Veterinary Congress, WVC Incheon, 27 - 31 August 2017, pp.889
 15. Determination of Oxytetracycline Resistance of Yersinia ruckeri Isolated From Rainbow Trout in Turkey
  SATICIOĞLU İ. B. , DUMAN M., BÜYÜKEKİZ A. G. , ŞAHİNTÜRK P., CENGİZ M., ALTUN S.
  33. World Veterinary Congress, WVC Incheon, 27 - 31 August 2017, pp.887
 16. Atypical Strains of Enterobacter cloacae and Enterobacter asburiae Isolated From Rainbow Trouts
  SATICIOĞLU İ. B. , DUMAN M., BÜYÜKEKİZ A. G. , ALTUN S.
  33. World Veterinary Congress, WVC Incheon, Incheon, South Korea, 27 August - 31 July 2017, pp.890
 17. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum 1792) Çiftliklerinde Hastalık Oluşturan Lactococcus Garvieae Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Direncin Yaygınlığı
  DUMAN M., ALTUN S., CENGİZ M., BÜYÜKEKİZ A. G. , SATICIOĞLU İ. B.
  V. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 September 2016
 18. Türkiye’deki gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden izole edilen yersinia ruckeri izolatlarının RAPD-PCR yöntemiyle genotiplendirilmesi
  ALTUN S., DUMAN M., BÜYÜKEKİZ A. G. , SATICIOĞLU İ. B.
  XII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016
 19. Türkiye’de gökkuşağı alabalığı işletmelerinde infeksiyöz pankreatik nekrozis hastalığının dağılımı
  BÜYÜKEKİZ A. G. , ALTUN S., DUMAN M., SATICIOĞLU İ. B.
  XII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016
 20. Kültürü yapılan balıklarda aşı kullanımı
  SATICIOĞLU İ. B. , ALTUN S., DUMAN M., BÜYÜKEKİZ A. G.
  XII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016
 21. Türkiye’deki gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden 2013-2015 yılları arasında izole edilen l. Garvieae izolatlarının genetik akrabalıklarının belirlenmesi
  ALTUN S., DUMAN M., SATICIOĞLU İ. B. , BÜYÜKEKİZ A. G.
  XII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016
 22. Gökkuşağı Alabalığı işletmelerindeki hastalık vakalarından izole edilen bakteriyel etkenlerin antimikrobiyal duyarlılıklarının incelenmesi
  ALTUN S., SATICIOĞLU İ. B. , BÜYÜKEKİZ A. G. , DUMAN M.
  17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013

Courses

VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA EĞİTİMİ, Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Aquatic Animal Diseases, Undergraduate, 2019 - 2020, 2020 - 2021

Scientific Refereeing

INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, SCI Journal, October 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, SCI Journal, September 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, SCI Journal, June 2021
Journal of Applied Bioinformatics & Computational Biology, Other Indexed Journal, May 2021
Journal of Applied Bioinformatics & Computational Biology, Other Indexed Journal, May 2021
Journal of Applied Bioinformatics & Computational Biology, Other Indexed Journal, April 2021
AQUACULTURE, SCI Journal, July 2020

Citations

Total Citations (WOS):76
h-index (WOS):6

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Microbiology, Agricultural Sciences, Seafood, Aquatic Diseases