Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grain amino acid composition of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars subjected to selenium doses

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.43, ss.268-276, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficient in vitro plant regeneration from immature embryos of endemic Iris sari and I-schachtii

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, ss.348-353, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cytotoxicity of Aloe vera gel extracts on Allium cepa root tip cells

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.36, ss.263-268, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Glomus fasciculatum inoculation improves soybean production

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, cilt.55, ss.287-292, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SELENIUM SUPPLEMENT AND CYS/MET INDEX IN TARM 92 BARLEY CULTIVAR

Current Trends in Natural Science, cilt.7, ss.307-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endemik Kaba Navruz Bitkisinin Iris galatica Siehe In Vitro Çoğaltımı

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Food and fodder value of triticale varieties under the conditions of Kyrgyzstan.

Manas Journal of Agriculture and Life Science, cilt.5, ss.32-37, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM

"KIRGIZ MİLLİ TARIM ÜNİVERSİTESİ BİLİM-TEKNİK DERGİSİ", ISSBN:1694-6286,, cilt.1, ss.149-155, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Response of Bitter Vetch Lines to salt stress

Bulgarian Journal Of Agricultural Science, cilt.19, ss.1061-1067, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effects of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

Advances in Enviromental Biology, cilt.5, ss.271-275, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effects of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

Advances in Environmental Biology, cilt.5, ss.271-275, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çemen (Trigonella foenum graecum L.) ve Genel Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.316-322, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çemen (Trigonella foenum graecum L.) ve Genel Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.316-322, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gamma Ray Reduces Mitotic Index in Embryonic Roots of Hordeum vulgare L.

ADVANCES IN ECOLOGICAL RESEARCH, cilt.1, ss.26-28, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Karanlıkdere Vadisi (Şefaatli-Yerköy-Yozgat)’xx nda yayılış gösteren endemik bitkilerin tehlike kategorilerinin belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.1, ss.29-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

N-P-K `lı Gübrelemenin Şeker Pancarında Arıtılmış Şeker Varlığını Belirleyen Bazı Kimyasal Özellikler Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.49-56, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.32-35, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CCC (Chlorcholinchlorid) uygulamasının soya (Glycina max L.Merril)’xxda verim ve kaliteye etkisi üzerine bir araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.41-48, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulama sayısının bazı ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşitlerinde verim ve önemli bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.9-22, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOYA FASÜLYESİNDE ( Glycine max L.) BAZI VERİM VE KAIJTE ÖZELLİKLERİNİN KORELASYON VE PATH ANALİZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.129-137, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitki Sıklığının Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.129-143, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeker Pancarında Birinci Yılda Tohuma Kalkma ve Ot Pancarı Sorunu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.133-142, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VAN EKOLOJİK ŞARTLARINDA BAZI ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.95-112, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Glycogenic and ketogenic amino acid content of barley cultivars as affected by selenium treatments

THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Minsk, Belarus, 5 - 08 Mayıs 2017, ss.704

Organic Agriculture in Turkey

Central Asia Organic Agriculture Workshop, Marth 15-16, 2016, Prak Hotel, Bishkek-Kyrgyzstan, ISTC-KYRGYZ REPUBLIC-MICHIGAN STATE UNIVERSITY-USDA-ARS, Bishkek, Kırgızistan, 15 - 16 Mart 2016, cilt.1, ss.26-41

Selenium fertilization and accumulation in Kral 97 barley (Hordeum vulgare L.) cultivar

50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, Hırvatistan, 16 - 20 Şubat 2015, ss.185

Selenium Supplementand Csy/Met Indexin Three Barley Cultivars

International Agriculture Congress' 2014, Bükreş, Romanya, 2 - 06 Eylül 2014

Türkiye de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Değişmeler

1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012, ss.229-234

Ülkemizde Çemen Trigonella foenum graecum L Konusunda Yapılmış Çalışmalar

Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.303-312

"Şeker Pancarı Tarımında Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklar", "Childiren Affected By Sezonal Agricultural Migration In Sugar Beet Farming"

"1st International Anatolian Sugar Beet Symposium", "1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu", Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.93-97

Şeker pancarı üretiminde mevsimlik tarım göçünden etkilenen çocuklar

1.ULUSLARARASI ANADOLU ŞEKER PANCARI SEMPOZYUMU, Yozgat, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.93-98

"Türkiye'de Şeker Pancarı Hasat Mekanizasyonunda Son Yıllarda Meydana Gelen Gelişmeler", "Recent Developments of Sugar Beet Harvest Mechanization in Turkey"

"1st Internatinal Anatolian Sugar Beet Symposium","1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumıu", Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.229-234

In vitro micropropogation of endemic Iris galactica from immature zygotic embryos

XI. International Semposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Türkiye, 28 Mart - 01 Nisan 2012, ss.109

In vitro micropropagation of endemic Iris galactica from immature zygotic embryos

XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Türkiye, 28 Mart - 01 Nisan 2012, ss.109

Using of Plant Essential Oils for Pest and Disease Management in Apiculture

The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Şubat 2012, ss.70-71

The importance of Canola Brassica Napus Ssp Oleifera L at Honey Bee Products

The First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Şubat 2012, ss.78-79

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Organik Tarımda Kullanımı

1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.288

Effects of gel extracts of Aloe Vera L. on mitotic index and phase index of root tip cells of Allium cepa L.

The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, Amman, Ürdün, 3 - 04 Kasım 2010, ss.91

Effect of Kinetin on Seed Germination of Some Lines of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, PETRA, Ürdün, 3 - 04 Kasım 2010, ss.95

İncesu ve Civarında Yağ Bitkileri Yetiştirme Potansiyeli

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010

The effects of selenium application on the sulphur, nitrogen, and amino acid content in grains of three barley cultivars

International congress on plants and environmental pollution, Kayseri, Türkiye, 6 - 11 Haziran 2009, ss.41

Rural Development Policy and Agricultural Sustainability (Kırsal Kalkınma Politikası ve Tarımda Sürdürülebilirlik)

Uluslararası “Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Konferansı” AB Sekr. ve Yeşilhisar Zir. Od. Bşk., AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, Macaristan, 08 Nisan 2009, ss.65-81

Kitap & Kitap Bölümleri

Organik Tarım: İlkeler ve Ulusal Mevzuat

Efil Yayınevi (Baskı Dönemindeki Adı: Eflatun Yayınevi), Ankara, 2009