Duyurular & Dokümanlar

MYCORRHIZA
Sunum
24.04.2020

Importance and Application of Micorrhiza in Agriculture

MYCORRHIZA prep by Ali Irfan ILBAS.....pdf Creative Commons License

Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri
Ders Notu
7.02.2020

Enerji Kaynakları, Ülkemizin Durumu, Fosil Yakıtların Çevreye Etkisi, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Biyokütle Enerjisi, Enerji Kaynaklarının Çevre ve Sağlik Üzerine Etkileri 

ENERJİ VE ÇEVRE İlbas.pdf Creative Commons License

Rural Development
Sunum
7.02.2018

Rural Development Policy

Rural Development Policy 2017.pdf Creative Commons License

Organik Tarımda Toprak Verimliliği
Sunum
17.03.2016

Organik Tarımda Toprak Verimliliği Organik Tarımda Toprak Verimliliği_....pdf Creative Commons License

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları
Sunum
17.03.2016

Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin Tarım Politikaları Kuruluşundan Günümüze Cumhuriyetin ....pdf Creative Commons License

Organic Agriculture in Turkey
Sunum
17.03.2016

Tez Dosyaları

Aspir çeşitlerinde (Carthamus tinctorius L.) farklı ekim sıklıklarının verim ve kalite üzerine etkisi