Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2006 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1999 - 2006 Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doçenti)

 • 1997 - 1999 Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

 • 1989 - 1997 Araştırma Görevlisi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2016 Dekan

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

 • 2012 - 2013 Bölüm Başkanı

  Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Ve Tarla Bitkileri Bölümü

 • 2012 - 2012 Dekan

  Erciyes Üniversitesi, Dekan (Vekaleten) Seyrani Ziraat Fakültesi

 • 2009 - 2012 Dekan

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi

 • 2007 - 2009 Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1998 - 2005 Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji (07.10.1998-20.09.2005)

Verdiği Dersler

 • Doktora Soil Microbial Ecology

 • Yüksek Lisans Principles of Oil and Fiber Crops

 • Doktora Doğal Kaynakların Tarımda Kullanımı

 • Lisans Biyokütle Enerjisi

 • Yüksek Lisans Endüstri Bitkilerinde Verim ve Kalite Kriterleri

 • Doktora Cropping Systems

 • Yüksek Lisans Tarla Tarımında Toprak Verimliliği

 • Yüksek Lisans Colloquium in Organic Agriculture

Tasarladığı Dersler