Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retroperitoneoscopic ureterolithotomy for the treatment of ureteral calculi

UROLOGIA INTERNATIONALIS, cilt.73, ss.234-237, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Big bladder stones around an intravesical migrated intrauterine device.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.35, ss.495-496, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Electrified urinary drainage bag: an in vitro study

WORLD JOURNAL OF UROLOGY, cilt.20, ss.240-243, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The laparoscopic stylet

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, ss.331-333, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The first case of periureteric hibernoma

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.31, ss.203-204, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

URETHROCUTANEOUS FISTULA DUE TO A COIL OF HAIR

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.33, ss.191-193, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.438-440, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdiopatik skrotal kalsinozis.

gazi tıp dergisi, ss.189-191, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rete testisin tübüler dilatasyonu.

Türk Üroloji Dergisi, ss.460-462, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğu tedavisinde Sildenafil Sitrat.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.172-175, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retroperitoneoskopik nefrektomi ve nefroüreterektomi: ön rapor.

Türk Üroloji Dergisi, ss.357-360, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral hydroureteronephrosis secondary to primary appendiceal abscess: case report.

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), ss.247-249, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgemizde Penis boyutları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.66-71, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmibir hastada vezikovajinal fistül onarım sonuçlarımız.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.81-83, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit: 19 hastada klinik deneyim

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.416-419, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Palpe edilemeyen testisterin tanısında laparoskopinin yeri

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.259-262, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet hastalığının ürolojik yönden değerlendirilmesi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.310-312, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan nefrostomi komplikasyonları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.313-315, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varikosel ve infertilite.

cerrahi tıp arşivi, ss.163-169, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of undeflatable Foley catheter balloons in women.

International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, ss.81-84, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genitoüriner sistem tüberkülozunda kısa süreli tedavi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.31, ss.53-60, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Varikoselektomi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.452-456, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BCG İmmunoterapisine bağlı bir miliyer tüberküloz olgusu.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, ss.62-65, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan sistostomi kateteri ucunun üretere yerleşmesi.

üroloji bülteni, ss.249-250, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESWL açık taş ameliyatlarımızı azalttı mı ?

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.253-255, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Double J stent deneyimimiz.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.42-47, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epididimo-orşitli 18 olgunun değerlendirilmesi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.27, ss.36-41, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzeyel mesane tümöründe tedavi şekilleri.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.14, ss.206-213, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epidural bupivakain'in somatosensorial uyarılma potansiyellerine(SUP) etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ss.185-187, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı ürogenital malign hastalıklarda Ebstein-Barr Virüsü (EBV) kapsid antijenine karşı antikorlar.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.21, ss.51-54, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extrarenal pelvis, extrarenal calix, rotasyon ve böbrek damarlarının anomalileri.

erciyes üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, ss.87-93, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Primer böbrek kist hidatiği

Ege Tıp Dergisi, ss.617-619, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travmatik ve iyatrojenik üreter yaralanmaları.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.390-396, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Varikoselektominin infertiliteye etkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.16, ss.121-124, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretral darlıkların tedavisinde optik üretrotominin etkinliği.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.384-389, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bladder stone formed on the segment of both ends cut foley catheter.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.460-462, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urethral Manipulation Syndrome.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.61-64, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torsion of the spermatic cord in the neonate of four days old.

hacettepe medical journal, cilt.22, ss.57-59, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Jinekolojik ve obstetrik travmalar sonucu gelişen mesane fistülleri.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.573-575, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit(9 olgunun analizi).

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.131-136, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herpes Zostere bağlı akut idrar retansiyonu.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.121-124, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Testis torsiyonu.

türkiye klinikleri, cilt.8, ss.435-438, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir böbrek hidatidozu olgusu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, ss.135-136, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kliniğimizde yapılan üretroplastiler.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.165-168, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Renal kandidiazise bağlı akut anüri vakası.

Erciyes Tıp Dergisi, ss.455-458, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üreterovezikal patolojik olgularda kliniğimizde uygulanan reimplantasyon ameliyatları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.465-468, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parazitik olmayan bir şilüri vakası.

Erciyes Tıp Dergisi, ss.459-461, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kliniğimizde yapılan nefrektomi olgularının incelenmesi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.253-257, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Do patients who develop cough after initiation of angiotensin converting enzyme inhibitors have Asthma?

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finlandiya, 17 - 21 Haziran 2017, cilt.72, ss.381-382

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015, ss.73

Response of complex undefined hypereosinophilic syndrome to treatment with imatinib: Churg-Strauss syndrome in the differantial diagnosis

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.396

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.117

Pulmonary Complications in Percutaneous Nephrolithotomy with Upper Calyx Access

34th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, GLASKOW, İSKOÇYA, 12 - 15 Ekim 2014

LAPAROSCOPIC MASS ENUCLEATION WITHOUT ISCHEMIA IN SMALL RENAL MASSES

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

FACTORS THAT AFFECTING THE SUCCESS OF RETROGRADE INTRARENAL SURGERY

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

RESULTS OF RETROPERITONEOSCOPIC CYSTECTOMY FOR RENAL CYSTIC DISEASE

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF RENAL HYDATID CYST

25. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Haziran 2014

Laparoskopik Üreteroüreterostomi Yapılan Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu.

3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014, ss.3

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013, ss.90

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.142-143

Comparing prostate specific antigen doubling time and prostate specific antigen velocity as predictors of prognosis and survival in hormone-resistant prostate cancer patients

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1315207

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.68-69

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.225

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.224

Our experience in upper urinary tract urothelial tumors

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1215107

The results of radical nephrectomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1359251

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1322

Böbrek Kist Hidatiğinin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.228-229

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1322214

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.117-118

Percutaneous nephrolithotomy A single center experience of 1,262 cases

Abstracts of the EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1344236

Böbrek Dışı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.223

Our results of patients with bladder cancer treated with radical cystectomy and ureterocutaneostomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.12241161-12241162

A different tool for endopyelotomyWire Guide Sphincterotom (Choledochal scissors)

30th WORLD CONGRESSOF ENDOUROLOGY SWL, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2012, cilt.26, ss.1-572

Öncesinde Uygulanan Şok Dalga Litotripsi Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarını Etkiler Mi?

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.158

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi Tecrübemiz

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.239

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.310

İntravezikal Paragangliyoma

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.312

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.292

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.295

Palpe Edilemeyen Testislerin Tanı ve Tedavisinde Laparoskopinin yeri

VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2003, ss.99

Retroperitoneskopik Böbrek ve Üreter Cerrahisi

15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 1998, ss.151

Kitap & Kitap Bölümleri

Erkek Genital Sistemi

Klinik Tanıya Giriş, C. Utaş , M. Güven, Editör, Turgut Yayıncılık Ve Ticaret A.Ş., İstanbul, ss.146-154, 2002