Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retroperitoneoscopic ureterolithotomy for the treatment of ureteral calculi

UROLOGIA INTERNATIONALIS, cilt.73, ss.234-237, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Big bladder stones around an intravesical migrated intrauterine device.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.35, ss.495-496, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Electrified urinary drainage bag: an in vitro study

WORLD JOURNAL OF UROLOGY, cilt.20, ss.240-243, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The laparoscopic stylet

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, ss.331-333, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

The first case of periureteric hibernoma

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.31, ss.203-204, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

URETHROCUTANEOUS FISTULA DUE TO A COIL OF HAIR

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.33, ss.191-193, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.438-440, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdiopatik skrotal kalsinozis.

gazi tıp dergisi, ss.189-191, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rete testisin tübüler dilatasyonu.

Türk Üroloji Dergisi, ss.460-462, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğu tedavisinde Sildenafil Sitrat.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.172-175, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retroperitoneoskopik nefrektomi ve nefroüreterektomi: ön rapor.

Türk Üroloji Dergisi, ss.357-360, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral hydroureteronephrosis secondary to primary appendiceal abscess: case report.

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), ss.247-249, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmibir hastada vezikovajinal fistül onarım sonuçlarımız.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.81-83, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgemizde Penis boyutları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.66-71, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit: 19 hastada klinik deneyim

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.416-419, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Palpe edilemeyen testisterin tanısında laparoskopinin yeri

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.259-262, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Perkütan nefrostomi komplikasyonları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.313-315, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet hastalığının ürolojik yönden değerlendirilmesi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.310-312, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of undeflatable Foley catheter balloons in women.

International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, ss.81-84, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Varikosel ve infertilite.

cerrahi tıp arşivi, ss.163-169, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genitoüriner sistem tüberkülozunda kısa süreli tedavi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.31, ss.53-60, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Varikoselektomi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.452-456, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BCG İmmunoterapisine bağlı bir miliyer tüberküloz olgusu.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, ss.62-65, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan sistostomi kateteri ucunun üretere yerleşmesi.

üroloji bülteni, ss.249-250, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESWL açık taş ameliyatlarımızı azalttı mı ?

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.253-255, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Double J stent deneyimimiz.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.42-47, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epididimo-orşitli 18 olgunun değerlendirilmesi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.27, ss.36-41, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzeyel mesane tümöründe tedavi şekilleri.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.14, ss.206-213, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Epidural bupivakain'in somatosensorial uyarılma potansiyellerine(SUP) etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ss.185-187, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı ürogenital malign hastalıklarda Ebstein-Barr Virüsü (EBV) kapsid antijenine karşı antikorlar.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.21, ss.51-54, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extrarenal pelvis, extrarenal calix, rotasyon ve böbrek damarlarının anomalileri.

erciyes üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, ss.87-93, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Primer böbrek kist hidatiği

Ege Tıp Dergisi, ss.617-619, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretral darlıkların tedavisinde optik üretrotominin etkinliği.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.384-389, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Varikoselektominin infertiliteye etkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.16, ss.121-124, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bladder stone formed on the segment of both ends cut foley catheter.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.460-462, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travmatik ve iyatrojenik üreter yaralanmaları.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.390-396, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urethral Manipulation Syndrome.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.61-64, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torsion of the spermatic cord in the neonate of four days old.

hacettepe medical journal, cilt.22, ss.57-59, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit(9 olgunun analizi).

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.131-136, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herpes Zostere bağlı akut idrar retansiyonu.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.121-124, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Jinekolojik ve obstetrik travmalar sonucu gelişen mesane fistülleri.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.573-575, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis torsiyonu.

türkiye klinikleri, cilt.8, ss.435-438, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kliniğimizde yapılan üretroplastiler.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.165-168, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir böbrek hidatidozu olgusu

Türkiye Parazitoloji Dergisi, ss.135-136, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renal kandidiazise bağlı akut anüri vakası.

Erciyes Tıp Dergisi, ss.455-458, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üreterovezikal patolojik olgularda kliniğimizde uygulanan reimplantasyon ameliyatları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.465-468, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parazitik olmayan bir şilüri vakası.

Erciyes Tıp Dergisi, ss.459-461, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kliniğimizde yapılan nefrektomi olgularının incelenmesi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.253-257, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 November 2015, ss.73

Response of complex undefined hypereosinophilic syndrome to treatment with imatinib: Churg-Strauss syndrome in the differantial diagnosis

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 June 2015, cilt.70, ss.396

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Laparoscopic Mass Enucleation Without Ischemia in Small Renal Masses.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.14

Factors That Affecting the Success of Retrograde Intrarenal Surgery.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.62-63

Laparoscopic Treatment of Renal Hydatid Cyst.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.17

Results of Retroperitoneoscopic Cystectomy for Renal Cystic Disease.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.56

Laparoskopik Üreteroüreterostomi Yapılan Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu.

3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 - 31 May 2014, ss.3

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Fibroepitelyal Polip

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.166

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.90

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.142-143

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.224

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.117-118

Our Results of Patients with Bladder Cancer Treated with Radical Cystectomy and Ureterocutaneostomy

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1224

Böbrek Kist Hidatiğinin Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.228-229

Our Experience in Upper Urinary Tract Urothelial Tumors

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, ss.1215

Böbrek Dışı Kist Olgusuna Retroperitoneoskopik Eksizyon

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.223

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.68-69

The Results of Radical Nephrectomy

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1359

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1322

Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Center Experience of 1262 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1344

Retrograd İntrarenal Cerrahide Başarıyı Etkileyen Faktörler

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.118

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.225

Nefroptozlu Olguda Laparoskopik Nefropeksi Tecrübemiz

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.239

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.295

Öncesinde Uygulanan Şok Dalga Litotripsi Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarını Etkiler Mi?

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.158

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.310

İntravezikal Paragangliyoma

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.312

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.292

Palpe Edilemeyen Testislerin Tanı ve Tedavisinde Laparoskopinin yeri

VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 September 2003, ss.99

Retroperitoneskopik Böbrek ve Üreter Cerrahisi

15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 October 1998, ss.151

Kitap & Kitap Bölümleri

Klinik Tanıya Giriş

Erkek Genital Sistemi, C. Utaş , M. Güven, Editör, Turgut Yayıncılık Ve Ticaret A.Ş., İstanbul, ss.146-154, 2002