Öğr.Gör.Dr.

HAKKI TEKİN


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

Eğitim Bilgileri

1995 - 1999

1995 - 1999

Doktora

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Türkiye

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Türkiye

1983 - 1989

1983 - 1989

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Araştırma Alanları

Ortaçağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, İlahiyat , İslam Tarihi-İslam Uygarlığı ve Kültürü, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk-İslam Sanat Tarihi, Sanat, Müzik , Nefesli ve Vurmalı Sazlar, Türk Musıkisi, Folklor ve Müzikoloji, Güzel Sanatlar

Akademik Unvanlar / Görevler

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Yönetimsel Görevler

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Lisans

Lisans

Dînî Mûsikî

Lisans

Lisans

Sanat Müziği

Lisans

Lisans

Müzik Tarihi II

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı II NEY

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı IV NEY

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı IV NEY

Lisans

Lisans

Türk Din Mûsikîsi II

Lisans

Lisans

Uygarlık Tarihi

Lisans

Lisans

Türk Din Müziği II

Lisans

Lisans

Türk Müzik Tarihi II

Lisans

Lisans

Türk Tasavvuf Mûsikîsi

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı V NEY

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlıca II

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı III NEY

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlıca I

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi II

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Lisans

Lisans

Türk Din Mûsikîsi I

Lisans

Lisans

Türk Müzik Tarihi I

Lisans

Lisans

Osmanlıca II

Lisans

Lisans

Müzik Tarihi IV

Lisans

Lisans

İslam'da Sanat ve Estetik

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Lisans

Lisans

Müzik Tarihi III

Lisans

Lisans

Türk İslam Sanatları Tarihi

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı I NEY

Lisans

Lisans

Türk Din Müziği I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi I

Lisans

Lisans

Türk Müzik Tarihi II

Lisans

Lisans

Dînî Mûsikî

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı III NEY

Lisans

Lisans

Dînî Mûsikî

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı II NEY

Lisans

Lisans

Dînî Mûsikî

Lisans

Lisans

Türk Müzik Tarihi I

Lisans

Lisans

Müzik Tarihi I

Lisans

Lisans

Batı Müzik Tarihi I

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı IV NEY

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı II

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı VIII NEY

Lisans

Lisans

Meslek Çalgısı I NEY

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması Resital II

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması Resital I

Lisans

Lisans

Türk Din Müziği

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı VII NEY

Lisans

Lisans

Müzik

Lisans

Lisans

Türk Dini Mûsikîsi