Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2018 - Devam Ediyor Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

    Yardımcı Editör