Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A CASE STUDY OF A GRAVITY WALL LOCATED IN THE FISHINGPORT AREA

The Online Journal of Science and Technology, vol.9, pp.7-11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A CASE STUDY OF AN ANAEROBIC DIGESTER STRUCTURE

The Online Journal of Science and Technology, no.8, pp.1-4, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kaolin Kilinin Dinamik Mukavemet Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.30, no.1, pp.1-10, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Gönen çevresinde kaydedilmiş yıllık ekstrem depremlerin istatistiksel frekans analizi ve yörenin depremselliği

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.9, pp.93-101, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve 6 Katlı bir Yapının Güçlendirme Çalışmaları

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.309-317, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstriyel Kule Yapısı Temel Tasarımına İlişkin Uygulama Örneği

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019

A Case Study of A Gravity Wall Located In The Fishing Port Area

International Science and Technology Conference, Paris, France, 18 - 20 July 2018, pp.1

Stability Analysis along the High-Speed Train Route

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 April 2018, pp.205-210

Dairesel Kule Silonun Temel Tasarımı ve Oturma Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

A Case Study of An Anaerobic Digester Structure

International Science and Technology Conference, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017

Analysis of Soft Soils With ProShake and Plaxis 2D Program

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 8 May - 10 June 2017, pp.1296

Liquefaction Potential and Post-Liquefaction Settlement of Soma Wastewater Treatment Plant

International Science and Technology Conference, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1-10 Sustainable Development

Geogrid Donatılı Şev Dolgusunun Stabilite Analizi

International Science and Technology Conference, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1-10

GEOGRİD DONATILI ŞEV DOLGUSUNUN STABİLİTE ANALİZİ

International Science and Technology Conference, VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016

Modulus of Elasticity Determination of Rocks Using Comressometer, Strain Gauge and Lvdt.

ACE 2014 11'th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 24 October 2014, vol.1, no.1676, pp.1-6

Determination of the Properties of Kayseri Peat

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA, Albania, 1 - 04 May 2013, pp.882-889 Sustainable Development

ETKİN YER İVMESİ KATSAYISININ ZEMİN ÖZELLİKLERİNE BAĞLI DEĞERLENDİRİLMESİ

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.1-11

Ordu İlinin Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Potansiyeli

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, vol.2, pp.911-918

Kayseri Yumuşak Killerinin Geoteknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

3. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 04 December 2009, pp.583-592

Neural Calculation of Earth Pressure Coefficient At Rest in Cohesionless Soils

2nd FAE International Symposium, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 6 - 08 November 2002, pp.197-202

Kaba Daneli Zeminlerin Sukunetteki ToprakBasıncı Katsayısının Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım:Yapay Sinir Ağları.

ECAS 2002. Prof. Dr. Ergin Çıtıpıtıoğlu Anma Sempozyumu /Memorial Symposium.Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyomu.International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, Turkey, 14 October 2002, pp.437-444

Uşak kaolinin geoteknik ve dinamik özellikleri üzerine bir araştırma

10. Ulusal Kil Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 - 22 September 2001, pp.1-10

Betonarme Yapılarda Deprem Hasarlarının Belirlenmesi ve Onarım Güçlendirme Projesi Uygulama Örneği

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası XVI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2001, pp.1-10

Utilization of Kayseri Zinc-Lead Metal Industry Inc.'s waste materials for Soil stabilization

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, Cyprus (Kktc), 1 - 04 November 2000, vol.1, pp.287-296

Kuyu Verimlerinin Bilgisayar Yardımı ile Belirlenmesi

2000’li Yılların Şehircilik Standartlarında Su ve Kanalizasyon Sempozyum, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 1999

Aşağı beyçayır (Sarız-Kayseri) heyelanı üzerine bir araştırma

Türkiye 3. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Adana, Turkey, 13 - 15 May 1999, pp.1-10

Adana depremlerinin tekerrür analizi

27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 04 December 1998

Zonlu Toprak Dolgu Barajlarda Sızmanın ve Boşluk Suyu Basınçlarının Belirlenmesi

Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin mekaniği Problemleri, DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 December 1998

Toprak Dolgu Barajlarda Şev Stabilitesi Problemine Genel Bir Bakış ve Bahçelik (Pınarbaşı-Kayseri) Barajı Üzerine Uygulama

Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin mekaniği Problemleri, DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 December 1998

Yeraltı Mühendislik Yapılarının Dinamik Yükler Etkisi Altındaki Davranışları

Türkiye İnşaat Mühendisleri 14 Teknik Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 October 1997, pp.1-5

Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi

Kayseri Çöp Depo Yerinin Geoteknik ve Çevre Açısından İncelenmesi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1997, pp.875-878

Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Bilgisayarla Projelendirilmesi

Akdeniz Zemin’96 Mekanik Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 1996, pp.117-124

Zeminlerin Uçucu Küllerle Stabilizasyonu

IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 October 1996, pp.365-370

Normal Konsolide Killerin Mukavemet Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

V. Mühendislik Haftası, Isparta, Turkey, 1 - 04 April 1989, pp.582-588

Geotechnical Evaluation of ALandslide Area In The West Of Istanbul

Sixth Danube – Europan Conferance on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Varna – Bulgaristan. 1980., Bulgaria, 1 - 04 September 1980, pp.245