Education Information

Education Information

 • 1980 - 1990 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geoteknik , Turkey

 • 1978 - 1980 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1975 - 1978 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Müh., Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Normal Konsolide Killerin Tekrarlı Yükler Etkisi Altındaki Davranışı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh, Geoteknik

 • 1980 Postgraduate

  Heyelanlar ve Devebağırtan Heyelanları Üzerine Bir Araştırma

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fak, Geoteknik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English