Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Assistant Professor

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2013 - Continues Lecturer PhD

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2011 - 2012 Research Assistant

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Kamu Yönetimi

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2021 - Continues Deputy Head of Department

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2021 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2020 - Continues Erasmus Program Department Coordinator

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Courses

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş 1

 • Undergraduate İdare Hukuku

 • Undergraduate Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 • Undergraduate Kamu Yönetiminde Etik

 • Undergraduate Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate Kamu Yönetiminde çağdaş yaklaşımlar

 • Undergraduate Yerel Yönetimler