Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Physical Properties of Directionally Solidified Al-1.9Mn-5Fe Alloy

Journal Of Materials Engineering And Performance, vol.30, pp.1603-1610, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of the thermal properties of Al-Zn-Mg alloy

Journal Of Alloys And Compounds, vol.59, no.1, pp.51-57, 2021 (Journal Indexed in SCI)

The effects of STEM activities on 6th grade students’ conceptual development of sound

Journal Of Baltic Science Education, vol.20, no.1, pp.21-37, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Determination of the thermal properties of Al-Zn-Mg alloy

KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, vol.59, no.1, pp.59-68, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Directionally Solidified Al–Cu–Si–Fe Quaternary Eutectic Alloys

Physics Of Metals And Metallography, vol.121, no.1, pp.78-83, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Growth Velocity and Zn Content on Microhardness in Directionally Solidified Al-Zn Alloys

MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS, vol.21, no.6, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Effects of Growth Rates and Compositions on Dendrite Arm Spacings in Directionally Solidified Al-Zn Alloys

METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, no.12, pp.5911-5923, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Microstructural, Mechanical, Electrical, and Thermal Properties of the Bi-Sn-Ag Ternary Eutectic Alloy

JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION, vol.32, no.1, pp.147-154, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Measurements of electrical and thermal properties with growth rate, alloying elements and temperature in the Al-Si-X alloys

INTERNATIONAL JOURNAL OF CAST METALS RESEARCH, vol.30, pp.293-300, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of Microstructure, Mechanical, Electrical and Thermal Properties of The Directionally Solidified Al-Si-Co Ternary Alloy

MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS, vol.19, no.1, pp.243-251, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of the Some Physical Properties of the Directionally Solidified Al-Cu-Co Ternary Eutectic Alloy

TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, vol.68, no.5, pp.817-827, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Influence of the growth rate on Physical Properties in the Aluminum-Antimony Eutectic Alloy

International Journal of Materials Engineering and Technology, vol.9, no.1, pp.59-76, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Measurements of Microstructural, Mechanical, Electrical, and Thermal Properties of an Al-Ni Alloy

INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, vol.34, no.2, pp.267-283, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dependence of electrical resistivity on temperature and composition of Al-Cu alloys

MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, vol.16, no.3, pp.224-229, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Directional solidification and physical properties measurements of the zinc-aluminum eutectic alloy

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, vol.18, no.6, pp.659-664, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of composition on microhardness and determination of electrical and thermal properties in the Sn-Cu alloys

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.22, no.9, pp.1378-1386, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of mechanical, electrical and thermal properties of the Sn-Bi-Zn ternary alloy

JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, vol.357, no.15, pp.2876-2881, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dependence of Electrical Resistivity on Temperature and Sn Content in Pb-Sn Solders

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, vol.40, no.2, pp.195-200, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Directionally Solidification and Measurements of the Physical Properties of the Zinc-Aluminum Eutectic Alloy

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, vol.18, pp.659-664, 2011 (Journal Indexed in SCI)

Investigation of mechanical properties of the directionally solidified Lead-Antimony Alloy

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, vol.18, no.5, pp.582-588, 2011 (Journal Indexed in SCI)

Effect of Solidification Parameters on the Microstructure of Sn 3 7Ag 0 9Zn Solder

Materials Characterization, vol.61, pp.1260-1267, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Effect of solidification parameters on the microstructure of Sn-3.7Ag-0.9Zn solder

MATERIALS CHARACTERIZATION, vol.61, no.11, pp.1260-1267, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of microhardness and thermo-electrical properties in the Sn-Cu hypereutectic alloy

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.21, no.5, pp.468-474, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of Microhardness and Thermo Electrical Properties in the Sn Cu Hypereutectic Alloy

Journal Of Materials Science-Materials In Electronics, pp.468-474, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

A Study of Microstructure and Solidification Behavior of Zn Cu Alloy

Kovove Materialy-Metallic Materials, vol.48, pp.117-126, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Unidirectional solidification of aluminium-nickel eutectic alloy

KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, vol.48, no.5, pp.291-300, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Unidirectional Solidification of Aluminium Nickel Eutectic Alloy

Kovove Materialy-Metallic Materials, vol.48, pp.291-300, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

A study of microstructure and solidification behaviour of Zn-Cu alloy

KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, vol.48, no.2, pp.117-126, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Unidirectional solidification of Zn-rich Zn-Cu hypoperitectic alloy

JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, vol.24, no.11, pp.3422-3431, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Unidirectional Solidification of Zn rich Zn Cu Hypoperitectic Alloy

Journal Of Materials Research, vol.24, pp.3422-3431, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Investigation of directional solidified Al-Ti alloy

JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, vol.355, pp.1231-1239, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of Directional Solidified Al Ti Alloy

Journal Of Non-Crystalline Solids, vol.355, pp.1231-1239, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Directional solidification of Al-Cu-Ag alloy

APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, vol.95, no.3, pp.923-932, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Directional Solidification of Al Cu Ag Alloy

Applied Physics A: Materials Science and Processing, vol.95, pp.923-932, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Directional cellular growth of Al-2 wt% Li bulk samples

APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, vol.94, no.1, pp.155-165, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Measurement of Solid Liquid Interfacial Energy in the In Bi Eutectic Alloy at Low Melting Temperature

Journal Of Physics-Condensed Matter, vol.19, pp.102-118, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Dendritic growth of the binary succinonitrile-camphor system

SURFACE REVIEW AND LETTERS, vol.14, no.6, pp.1169-1179, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Directional solidification and characterization of the Cd-Sn eutectic alloy

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.431, pp.171-179, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Eutectic growth of unidirectionally solidified bismuth-cadmium alloy

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, vol.183, pp.310-320, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dendritic growth in an aluminum-silicon alloy

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, vol.16, no.1, pp.12-21, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dendritic solidification and characterization of a succinonitrile-acetone alloy

JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, vol.18, no.32, pp.7825-7839, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Solid-liquid interfacial energy in the Al-Ti system

MATERIALS LETTERS, vol.58, no.24, pp.3067-3073, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Interflake spacings and undercoolings in Al-Si irregular eutectic alloy

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, vol.369, pp.215-229, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye’deki Astronomi Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi: Bir Betimsel İçerik Analizi

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.43-65, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.190-206, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of STEM Activities on Students’ Achievement in “Sound” Subject

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.49, pp.134-161, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Bellek Destekleyici Stratejilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.67-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KULLANILAN BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.9, pp.936-946, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development Study of an Achievement Test Regarding 6th Grade Light and Sound Subject

SDU International Journal of Educational Studies, vol.6, no.2, pp.53-72, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Ag, Sn AND Zn ADDITIVE ELEMENTS ON Al-Cu EUTECTIC ALLOY

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi/ Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences, vol.8, no.2, pp.1115-1125, 2019 (National Refreed University Journal)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.31-44, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

8. Sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesine Yönelik Geçerliliği veGüvenirliği Sağlanmış Bir Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.214-238, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ON GLOBAL WARMING

Journal of Research in Education and Teaching, vol.8, no.5, pp.31-44, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Portfolyo Kullanımının Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.21-31, 2019 (International Refereed University Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (JSHSR), no.33, pp.449-460, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersinin Drama Yöntemi ile İşlenmesine Yönelik Öz Yeterlik ve Tutumlarının Belirlenmesi

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), no.49, pp.419-437, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersinde Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, no.6, pp.353-366, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersinin Drama Yöntemi İle İşlenmesine Yönelik Öz Yeterlik Ve Tutumlarının Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), vol.49, pp.419-437, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Microstructure, Physical and Thermal Properties of Al-Si-Sb Ternary Alloy

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.1, no.10, pp.1-12, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Microstructure Mechanical Electrical and Thermal Properties of the Al Si Ni Ternary Alloy

International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, vol.9, no.8, pp.888-893, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Redesigning Effective Methods Courses: Teaching Pre-Service Teachers How to Teach

Electronic Journal of Science Education, vol.16, no.1, pp.1-16, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Drama Yöntemiyle Fen ve Teknoloji Dersinin İşlenmesine Yönelik Öz-Yeterlik ve Tutumları

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.4, pp.287-295, 2012 (National Refreed University Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlikleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.1, pp.126-134, 2011 (Other Refereed National Journals)

Qualifications of Science Lectures Teachers' Towards Laboratory Studies, Erciyes University

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.27, pp.125-133, 2011 (National Refreed University Journal)

An Investigation into Upper Elementary Students’ Attitudes towards Science,

European J of Physics Education, vol.3, no.2, pp.22-33, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Directional solidification of pure Succinonitrile and Succinonitrile-Salol alloys

TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, vol.25, no.1, pp.563-574, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A707 Alaşımının Isıl Özelliklerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020, pp.12-21

Al-1.9Mn-xFe ALAŞIMLARININ ISIL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEN

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.134-141

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF DIRECTIONAL SOLIDIFIED Al-Mn-Cu ALLOY

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.810-815

Al-Mn-Si ÜÇLÜ ALAŞIMININ ELEKTRİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.313-323

Al-Mn-Si Üçlü Alaşımının Elektrik Ve Termal Özelliklerinin Araştırılması

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019

Microstructure, Microhardness and Tensile Properties of the Al-1.94Mn-1.5Si Ternary Alloy

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.305-312

Al-Mn-Cu ALAŞIMININ MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN KATILAŞTIRMA HIZINA BAĞLI DEĞİŞİMİ

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 27 - 29 September 2019, pp.801-809

Katılaştırma Hızının Doğrusal Katılaştırılmış 7075 Alaşımının Mekaniksel Özellikler Üzerine Etkisi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019

Doğrusal Katılaştırılan Al-Mn-Cu Alaşımının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Doğrusal Katılaştırılan Al-Mn-Cu Alaşımının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.810-815

Al-Mn-Cu Alaşımının Mikroyapısal Özelliklerinin Katılaştırma Hızına Bağlı Değişimi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.801-809

KATILAŞTIRMA HIZININ DOĞRUSAL KATILAŞTIRILMIŞ 7075 ALAŞIMININ MEKANİKSEL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.142-150

Al-1.9Mn-XFe Alaşımlarının Isıl Özelliklerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.134-141

Comparison of Computer-aided and Hands-on Teaching Approaches on Students’xx Anxiety Towards Science

European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019

Comparison of Computer-aided Instruction and Inquiry-based Teaching on Students’ Anxiety Towards Science

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION, Prag, Czech Republic, 3 - 05 July 2019

Effect ofGrowth Velocity on Microstructure of DirectionallySolidified 7075 Alloy

International Turkic World Congresson Scienceand Engineering, Niğde, Turkey, 17 - 18 June 2019

Investigation of the Attitudes of Eighth Grade Students to Socio-Scientific Issues

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.1

Al-Cu-Bi ALAŞIMININ MİKROYAPI, MEKANİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13 - 16 September 2018

Dependency of the dendritic microstructures on the growth rate in the directionally solidified 7020 alloy

IIER International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM), Kiev, Ukraine, 17 - 18 July 2018, pp.1

Mechanical properties of 7020 alloy produced by directional solidification

IIER International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM), Kiev, Ukraine, 17 - 18 July 2018, pp.1

PHYSICAL PROPERTIES OF DIRECTIONALLY SOLIDIFIED AI-Si-Bİ ALLOY

2nd International Conference on MateriaI Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 7 7), 11 - 13 October 2017, pp.610

MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Ag, Sn AND Zn ADDICTIVE ELEMENTS ON Al-Cu EUTECTIC ALLOY

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 17), 11 - 13 October 2017, pp.664

6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.94

Ortaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersine Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.93

Mechanical and electrical properties of Ag, Sn and Zn adductive elements on Al-Cu eutectic alloy

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 17), Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.664

Measurements of Eletrical and Thermal Properties of The Al-Si-X Alloys

Turkısh Physıcal Socıety 33 RD Internatıonal Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 10 September 2017, pp.176

Measurements of Electrical and Thermal Properties of the Al-Si-X Alloys

TFD 33. Uluslararası Fizik Kongresi-Bodrum-TÜRKİYE, 6 - 10 September 2017

Microhardness And Tensile Properties Of Al-Mn-0.5sı Alloy Produced by Directıonal Solidification

International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM), Kiev, Ukraine, 17 - 18 July 2017, pp.11-15

Microstructure Evolution and Mechanical Properties of Al-1.94Mn-0.5Cu Alloy Produced by Directional Solidification

IIER International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM), KİEV, Ukraine, 17 - 18 July 2017, pp.7-10

Microstructure, Microhardness and TensileProperties of Al-Mn-0.5Si Alloy Produced by Directional Solidification

IIER International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM), KİEV, Ukraine, 17 - 18 July 2017, pp.11-15

, Microstructure Evolution And Mechanical Properties of Al-1.94Mn-0.5Cu Alloy Produced by Directional Solidıfication

International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM), Kiev, Ukraine, 17 - 18 July 2017, pp.7-10

Effect Of Growth Rate on Microstructure And Mechanıcal Propertıes of Al Mn Si Ternary Alloy

International Science and Technology Conference, Vienna, AUSTRIA, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.326

Effects of Copper Content on Microstructure and Mechanical Properties of Al–Mn Eutectic Alloys

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.345

Electrical and Thermal Properties Al-2Mn-5Fe Ternary Alloy

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.356

Effect of Growth Rate on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Mn-Si Ternary Alloy

International Science and Technology Conference (ISTEC-2016), Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.326

Effect of Lead Content on Physical Properties of the Al–Si Eutectic Alloys

World Academy of Science, Engineering and Technology, Amsterdam, Netherlands, 12 - 13 May 2016, vol.3, no.5, pp.5

Measurements of Physical Properties of Directionally Solidified Al-Si-Cu Ternary Alloy

World Academy of Science, Engineering and Technology, Amsterdam, Netherlands, 12 - 13 May 2016, vol.3, no.5, pp.4

Microstructural Characterization and Mechanical Properties of Al-2Mn-5fe Ternary Eutectic Alloy

ICMSE 2015: International Conference on Materials Science and Engineering, Amsterdam, Netherlands, 6 - 07 August 2015, vol.17, no.8, pp.286

Microstructure, Mechanical, Electrical and Thermal Properties of the Al-Si-Ni Ternary Alloy

World Academy of Science, Engineering and Technology Materials and Metallurgical Engineering, Amsterdam, Netherlands, 6 - 07 August 2015, vol.2, no.8, pp.52

Investigation of Physical Parameters of the Al-Cu-Si Ternary Alloy

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Barselona, Spain, 16 - 19 June 2014

Mechanical and electrical properties of directionally solidified Al-Cu-Co eutectic alloy

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Barselona, Spain, 16 - 19 June 2014

Effects of antimony content on microstructure,mechanical and electrical properties of Al–Cu eutectic alloys

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Barselona, Spain, 16 - 19 June 2014

Influence of the growth rate on eutectic microstructures and Physical Properties of Aluminum–Silicon–Nickel Alloy

International Science Conference, Amsterdam, Netherlands, 15 April - 16 May 2014, pp.514

Influnce of growth rate on eutectic microstructures and physical properties of Aluminum Silicon Nickel alloy

Turkısh Physıcal Socıety 30 Th Internatıonal Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2013

Directionally solidified Al-Cu-Si-Fe quaternary eutectic alloy

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Discip, Prag, Czech Republic, 28 - 31 May 2013

Investigation of Physical Parameters of the Bi-Sn-Ag Eutectic Alloy

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Czech Republic, 1 - 04 June 2012

Effect of Solidification Conditions on Microstructure and Compressive Stress in the Al-Cu-Co Eutectic Alloy

2 nd International Advances in Applied Physics & Materials Science- APMAS, Antalya, Turkey, 5 - 09 May 2012, pp.161

Electrical Properties as a Function of Solification Parameters of Bismuth-Tin-Silver Eutectic Alloy

APMAS 2- International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, Turkey, 1 - 04 May 2012

Electrical properties as a function of solidification parameters of bismuth tin silver eutectic alloy

2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science- APMAS, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2012

Effect of solidification parameters on the microstructure and microhardness in the Al-Cu-Si ternary alloy

2nd International Advances in Applied Physics & Materials Science- APMAS2012, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.163

Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinin Drama Yöntemi İle İşlenmesine Yönelik Görüşleri

I.Eğitim Bilimleri Öğrenci Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 22 - 23 August 2011

Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Öğrenci Görüşleri

I.Eğitim Bilimleri Öğrenci Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 22 - 23 August 2011

Directionally Solidification and Measurements of the Physical Properties of the Zinc Aluminum Eutectic Alloy

3rd International Conference on Advances in Solidification Processes (ICASP 3), Aachen/Rolduc, Germany, 7 - 10 June 2011

Effect of composition on microhardness electrical and thermal properties in the Sn Cu alloys

3rd International Conference on Advances in Solidification Processes (ICASP 3), Aachen/Rolduc, Germany, 7 - 10 June 2011

Doğrusal Katılaştırılmış Kurşun Antimon Alaşımının Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi

Turkısh Physıcal Socıety 27 th Internatıonal Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 19 September 2010

Doğrusal Katılaştırılmış Pb Sb Alaşımında Katılaştırma Parametrelerinin Dendritik Mikroyapıya Etkisi

Turkısh Physıcal Socıety 27th Internatıonal Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010

Unidirectional Solidification Of Zn Rich Zn Cu Hypo Peritectic Alloy

Türk Fizik Derneği 26.Uluslararası Fizik Kongresi, 24 - 27 September 2009

Effect of Solidification Rate on the Microstructure of Al-Cu-Ag Eutectic Alloy

TPS-26 International Physics Conference, Muğla, Turkey, 9 - 13 September 2009, pp.181

Al-Ni Ötektik Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması

TPS-26 International Physics Conference, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.144

Microstructure and Solidification Behavior of Zn-Cu Alloy

TPS-26 International Physics Conference, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.357

Determinatıon Of Solid Liquid Interfacial Energies In The In Bi Sn Ternary Alloy

Türk Fizik Derneği 25.Uluslararası Fizik Kongresi, 25 - 29 August 2008

Dendritic Growth of The Succinonitrile Camphor Transparent Alloy

Türk Fizik Derneği 25.Uluslararası Fizik Kongresi, 25 - 29 August 2008

Determination Of Solid Liquid Interfacial Energies In The Sn Cu Binary Alloy

Türk Fizik Derneği 25.Uluslararası Fizik Kongresi, 25 - 29 August 2008

Directional Solidification of the In-Bi-Sn Ternary Alloy

TPS-25 International Physics Conference, Turkey, 1 - 04 August 2008, pp.445

Directional Solidification of the Cd Zn Eutectic Alloy

Türk Fizik Derneği 23.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 16 September 2005

Bi-Cd Ötektik Alaşımının Doğrusal Katılaştırılması” Türk Fizik Derneği 23.Uluslararası Fizik Kongresi

Türk Fizik Derneği 23.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 16 September 2005, pp.543

Bi-Cd Ötektik Alaşımının Doğrusal Katılaştırılması

TFD 23, 23 International Physiscs Congress, Turkey, 1 - 04 August 2005, pp.543

Directional Solidification of The Cd-Zn Eutectic Alloys

TFD 23, 23 International Physiscs Congress, Turkey, 1 - 04 August 2005, pp.548

Al-Si ötektik alaşımında katılaştırma hızının mikroyapı parametrelerine etkisi

Türk Fizik Derneği 21.Fizik Kongresi, Isparta, Turkey, 11 - 14 September 2002, pp.374

Pb-Cd ötektik alaşımlarının doğrusal katılaştırılması

Türk Fizik Derneği 21.Fizik Kongresi, Isparta, Turkey, 11 - 14 September 2002, pp.419

X Işınları Difraksiyonu ile C2H2O4 2H2O nin Kristal Yapısının Tayin Edilmesi

Türk Fizik Derneği 15.Fizik Kongresi, Kaş-ANTALYA, Turkey, 12 - 15 September 1995

Safra Taşlarının X Işınları Difraksiyonu İle Analizi

Türk Fizik Derneği 15.Fizik Kongresi, KAŞ-ANTALYA, Turkey, 12 - 15 September 1995

Dibenzoil Metan nın Kristal Yapısının İncelenmesi

Türk Fizik Derneği 15.Fizik Kongresi, KAŞ-ANTALYA, Turkey, 12 - 15 September 1995

Böbrek Taşlarının X Işınları Toz Kırınımı İle Nitel Analizi

Türk Fizik Derneği 15.Fizik Kongresi, KAŞ-ANTALYA, Turkey, 12 - 15 September 1995

Books & Book Chapters

Uzay Teknolojileri

in: ASTRONOMI, Mehmet Altan KURNAZ, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.238-266, 2019

9.Bölüm: Uzay Teknolojileri

in: Astronomi, Mehmet Altan KURNAZ, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.238-271, 2019

Fizik Laboratuvarı Deneyleri

Niğde Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2008