Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 2007 - 2012Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2007 - 2008Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2001 - 2007Yrd.Doç.Dr.

  Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

 • 1993 - 2001Araştırma Görevlisi

  Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2016Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2013 - 2015Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 2011 - 2015Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi, Taum, Taum

 • 2007 - 2010Bölüm Başkan Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansFizik ve Yaşam

 • LisansÖğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı

 • LisansÖlçme ve Değerlendirme

 • LisansFizik-I

 • Yüksek LisansFizik Eğitiminde Özel Konular

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek LisansFen Eğitiminde Fizik Konuları ve Kavramları

 • LisansAstronomi

 • LisansOkul Deneyimi

 • LisansÖğretmenlik Uygulaması

 • LisansModern Fiziğe Giriş

 • Yüksek LisansÖzel Öğretim Yöntemleri-I

 • LisansGenel Fizik-I

 • Yüksek LisansÖğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek LisansÖzel Öğretim Yöntemleri-II

 • Yüksek LisansOkul Deneyimi

 • Yüksek LisansÖğretim Teknolojileri ve Material Tasarımı

 • Yüksek LisansAlan Eğitiminde Araştırma Projesi, Yüksek Lisans

Yönetilen Tezler

 • Basit malzemelerle ve animasyonlarla yapılan fen öğretim tekniklerinin öğrencilerin akademik başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkilerinin karşılaştırılması,

  KAYA H.

  E.YALDIZLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli ve Proje Tabanlı Aktif Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkilerinin Karşılaştırılması

  KAYA H.

  T.PAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ, ETKİNLİK TEMELLİ VE SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  KAYA H.

  A.SAYLAN(Öğrenci), Doktora, 2019

 • FEN BİLİMLERİ DERSİNDE POZİTİF VE NEGATİF MOTİVASYONUN KAYGI DÜZEYİNE VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  KAYA H.

  H.GÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • FEN BİLİMLERİ DERSİNDE PORTFOLYO KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  KAYA H.

  S.YANAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • 6. SINIF SES KONUSUNDA FETEMM YAKLAŞIMI İLE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, UYGULANMASI VE BAŞARIYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  KAYA H.

  A.DEDETÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Al-Si Ötektik Alaşımına Yapılan Katkı Elementlerinin (Co, Cu, Ni, Sb Ve Bi) Mikroyapı Ve Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

  KAYA H.

  A.AKER(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Drama Yöntemiyle Fen Ve Teknoloji Dersinin İşlenmesine Yönelik Öz Yeterlik Ve Tutumlarının Belirlenmesi

  KAYA H.

  E.ALTINTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Radyasyon Dedeksiyonunda Kullanılan Yarı-İletken Dedektör Tipleri, Özellikleri ve Kullanım Alanları

  KAYA H.

  İ.OLÇAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007