Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2018 Post Graduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Türkan Aksoy Yüksek Lisans Tez Savunması

  Türkan Aksoy, Ali Şir Nevayi’nin Bedayi’u’l Vasat’ı ile Mahmud Paşa’nın Adni Divanı Arasında Ses Bilgisi ve Ekler Bakımından Bir Karşılaştırma

 • December 2017 Post Graduate

  Z.YILDIRIM, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ'IN RUH ADAM VE MAKALELER II ADLI ESERLERİNİN SÖZLÜĞÜ VE SÖZ VARLIĞI

  Cumhuriyet Üniversitesi

 • June 2017 Post Graduate

  M. Doruk, Emre'nin Terceme-i Pend-name-i Attar'ı Üzerine Bir Dil İncelemesi

  Muhammed Doruk, Emre'nin Terceme-i Pend-name-i Attar'ı Üzerine Bir Dil İncelemesi

 • April 2015 Doctorate

  İsmail Güneş, Karışık Dilli Kitâb-ı Ata-Dede Adlı Eser Üzerinde Bir Dil İncelemesi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • March 2015 Post Graduate

  Buket Işıkcan Yılmaz, Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi'ndeki Satır-arası Kur'an Tercümesi 1A-216B

  Buket Işıkcan Yılmaz, Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi'ndeki Satır-arası Kur'an Tercümesi 1A-216B, (Giriş-Metin-Sözlük)

 • March 2015 Post Graduate

  Feray Can, VIII-XIII. YÜZYILLAR ARASI TÜRKÇE ESERLERDE HAYVAN ADLARI

  Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • July 2014 Post Graduate

  Yusuf Gökkaplan, Reklam Dilinde Sıfatlar, Erciyes Ü., Sosyal Bilimler E., Yeni Türk Dili Bilim Dalı

  Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

 • June 2014 Doctorate

  Lütfiye Güvenç, Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Fiil, Erciyes Ü., Sosyal Bilimler Ens.

  Lütfiye Güvenç, Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Fiil

 • May 2014 Post Graduate

  Hakan Korkmaz, Töre Bitigi Grameri, Erciyes Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili Bilim Dalı

  Töre Bitiği Grameri

 • September 2010 Post Graduate

  A. Korkmazyiğit, Çayıralan ve Yöresi Ağızları, ERÜ Sos. Bil. Ens., Yeni Türk Dili Bilim Dalı.

  tez sınavı

Activities in Scientific Journals

 • 2013 - 2013 E-TURKISH STUDIES

  Special Issue Editor

Scientific Refereeing

 • May 2017 Türklük Bilimi Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • December 2016 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, TEKE

  Other Indexed Journal

 • December 2016 Dil Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • October 2016 Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim (International Journal of Humanities and Education) Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2016 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, TEKE

  Other Indexed Journal

 • March 2016 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, TEKE

  Other Indexed Journal

 • April 2015 Dil Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • March 2015 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2014 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE)

  Other Indexed Journal

 • January 2012 TÜRKBİLİG

  Other Indexed Journal

 • January 2010 TURKISH STUDIES

  Other Indexed Journal

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2003 - 2005 İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN TÜRKÇE SÖZLÜK ÇALIŞMA GRUBU

  www.tdk.gov.tr

  TÜRK DİL KURUMU, Turkey