Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Amerikan Board Örgütü’nün Diyarbakır ve Çevresinde Yürüttüğü Faaliyetler

Uluslararası Tanzimat’tan Cumhuriyete Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 03 November 2018

Amerikan Board ve Bitlis’teki Çalışmaları (Amerikan Board Belgeleri Işığında)

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 11 - 13 October 2018

Amerikan Board Örgütü’nün Ortadoğu Bölgesindeki Teşkilatlanmasında Asur Misyonu’nun Önemi (1851-1860)

IX. Uluslararası Canik Sempozyumu – Medeniyetler Merkezi ve Büyük Güçlerin Hedefi Ortadoğu, CANİK, Turkey, 6 - 08 April 2018

1915 Ermeni Zorunlu Göçünde Yakın Doğu Muavenet Heyeti’nin Çalışmaları

VI. Uluslararası Canik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, vol.1, pp.669-689

Missionary Activities of the American Board in Samokov and Its Impact on the People of Region

IV. Uluslararası Balkan Tarihi Sempozyumu, SARAYBOSNA, 1 - 05 June 2016 Sustainable Development

Amerikan Board Misyonerlerinin Yozgat’taki Çalışmaları ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkileri

I. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiri Kitabı, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.2, pp.57-82

Osmanlı Ülkesinde Amerikan Board Kadınları

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın Sempozyumu Bildiri Kitabı, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, pp.711-751

Merzifon Anadolu Hastanesi ve Burada Yürütülen Çalışmaların Bölgedeki Etkileri

Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu I, MERZİFON, Turkey, 15 - 17 October 2009

Arşiv Vesikaları Işığında Hacılar Karyesinde Kullanılan Yer Adları

I. Hacılar Sempozyumu Bildirileri, Hailar, China, 01 January 2009

The Religious Concessions of the Ottoman Empire towards Armenians within the Framework of Church Reconstructions

Armenians in the Ottoman Society, Kayseri, Turkey, 01 January 2008, vol.1, pp.333-355

Osmanlı Belgelerine Göre Ermeni İsyanları ve Amerikan Board Misyonerleri

Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 01 January 2007, vol.1, pp.505-522

Osmanlı Devleti’nin Ermenilere Göstermiş Olduğu Dini İmtiyazlar Çerçevesinde Kilise Tamirleri”

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri, Turkey, 01 January 2007, vol.2, pp.203-225

Amerikan Board’ın Mardin’de Yürüttüğü Eğitim Çalışmaları Çerçevesinde Mardin Kız Okulu

I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Turkey, 26 May 2006

Amerikan Board’ın Anadolu’daki Teşkilatlanması Çerçevesinde Kayseri İstasyonu ve Uç-İstasyonlarının Kuruluşu ve Gelişimi

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Turkey, 01 January 2003, vol.1, pp.41-58

Books & Book Chapters

Amerikan Board Örgütünün Dünyası

in: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Misyonerler ve Faaliyetleri, Yunus Emre Tekinsoy, Murat Hanilçe, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.55-95, 2018

Sultan II. Abdülhamid’in Hıristiyan Misyonerleri ve Kurumlarını Denetleme Gerekçeleri ve Maruz Kalınan Tepkiler

in: Devr-i Hamid – Sultan II. Abdülhamid, METİN HÜLAGÜ, Editor, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Kayseri, pp.179-212, 2011

Sultan II. Abdülhamid’in Hıristiyan Misyonerleri ve Kurumlarına Karşı Takip Ettiği Politikalar

in: Devr-i Hamid – Sultan II. Abdülhamid, METİN HÜLAGÜ, Editor, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Kayseri, pp.213-256, 2011

Merzifon Amerikan Koleji ve Anadolu’daki Etkileri

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI, Ankara, 2008

Mustafa Neşet Paşa'dan Dizin'e kadar

in: Sicill i Osmani Zeyli C 12, , Editor, TTK, Ankara, pp.120-149, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi, C.II,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.228-239, 2011

Kayseri Ansiklopedisi, C.I

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp., 2009

Metrics

Publication

42

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals